อย่าลืมใช้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทน และรางวัลตอบแทนการทำงานนั้น เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการบริหารทรัพยาบุคคลในองค์กร เนื่องจากพนักงานเข้ามาทำงานก็เพื่อที่จะได้รับสิ่งตอบแทน ซึ่งสิ่งตอบแทนหลักที่พนักงานต้องการนั้นก็คือ สิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้าง เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่างๆ

แต่เชื่อหรือไม่ว่า องค์กรที่มีการบริหารค่าตอบแทนได้ดีนั้น จะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อเป็นแรงเสริมสำคัญที่ทำให้ระบบค่าตอบแทนมีคุณค่าและมีพลังในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานมากขึ้นนั่นเองครับ

เราลองมาดูกันว่า การให้รางวัลตอบแทนที่ไม่ใช้ตัวเงินที่เริ่มเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นมีอะไรกันบ้าง

  • ให้วันหยุดพักร้อนเพิ่มเติม บางองค์กรเสนอให้วันหยุดพักร้อนกับพนักงานที่มีผลงานที่ดีเพิ่มเติมได้อีก 2-3 วัน โดยสามารถที่จะหยุดติดกัน เพื่อที่จะไปเที่ยวพักผ่อนจริงๆ

 

  • ให้วันหยุดพักหลังทำงานสำเร็จ บางองค์กรเวลาที่พนักงานทำงานสำเร็จ เช่น งานโครงการต่างๆ หลังจากที่ปิดโครงการแล้ว ผู้บริหารก็อนุญาตให้พนักงานหยุดงานในวันรุ่งขึ้นได้เพื่อพักผ่อนจากการทำงานโครงการ
  • ส่งจดหมายชื่นชมผลงาน ในบางองค์กรมีการส่งจดหมายชื่นชมผลงานที่ดีให้กับพนักงาน โดยให้ CEO เป็นผู้เขียนด้วยลายมือก็มี ยิ่งไปกว่านั้น บางแห่งยังมีส่งจดหมายไปถึงที่บ้านของพนักงาน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทราบว่า พนักงานท่านนี้มีผลงานที่ดีอย่างไร และบริษัทชื่นชมในผลงานมากแค่ไหน
  • ชมกลางที่ประชุม เมื่อพนักงานทำงานได้ดี มีผลงานที่ดี เวลาที่มีการประชุมพนักงาน หัวหน้าก็จะมีการหยิบเอาผลงานที่ดีมาคุยให้พนักงานคนอื่นได้รับทราบ และกล่าวชมเชยต่อหน้าพนักงานในการประชุมครั้งนั้น
  • ส่งอีเมล์แสดงความชื่นชมให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร บางแห่งจะมีนโยบายว่า ถ้าพนักงานคนใดที่ทำผลงานได้โดดเด่นในแต่ละช่วงเวลา ก็จะมีการเขียนอีเมล์ โดยผู้บริหารระดับสูง และส่งไปให้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถีงความดี และผลงานที่ดีนั้นๆ

 

  • ให้ของขวัญเล็กๆ น่ารัก บางองค์กรผู้บริหารจัดให้มีของขวัญชิ้นเล็กๆ ให้กับพนักงานที่ทำงานได้ดี หรืออาจจะให้เป็นโลห์รางวัล หรือเครื่องประดับที่เหมาะสมกับพนักงาน
  • ให้ตั๋วเครื่องบินและที่พักกับครอบครัว บางองค์กร พนักงานที่มีผลงานที่ดีมากๆ จะได้รับตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก เพื่อให้พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศ หรือต่างประเทศ อันนี้แล้วแต่นโยบายของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานที่โดดเด่นของพนักงาน

 

  • การให้มาทำงานแบบยืดหยุ่น พนักงานบางคนที่มีผลงานที่ดีในการทำงาน ก็จะได้รับรางวัลโดยอนุญาตให้มาทำงานแบบไม่ต้องตรงตามเวลาได้ ก็คือสามารถที่จะเข้างานช้ากว่าปกติ หรือเลิกงานได้เร็วกว่าปกติ โดยมีการกำหนดช่วงเวลาที่มีสิทธิในเรื่องนี้ เพื่อตอบแทนการทำงานของพนักงานที่ทุ่มเทการทำงานในบางช่วงเวลาที่ต้องทำงานแบบดึกๆ ดื่นๆ เพื่อให้งานสำเร็จ

 

  • ให้ทำงานจากที่บ้านได้ พนักงานที่มีผลงานที่ดีเช่นกัน ในบางองค์กรก็จะอนุญาตให้ทำงานได้จากที่บ้านสัปดาห์ละ 1 วันเป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น แต่วิธีนี้คงต้องใช้กับธุรกิจ และตำแหน่งงานที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้เท่านั้น

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นรางวัลที่เราสามารถให้ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน หรืองบประมาณมากมายในระยะยาว เหมือนกับการขึ้นเงินเดือน หรือโบนัส แต่รางวัลเล็กๆ น้อยๆ ข้างต้นนั้น ถ้าเราใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในจิตใจของพนักงานมากขึ้นอย่างมาก เพราะรางวัลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถือเป็นการยกระดับความภาคภูมิใจของพนักงานให้สูงขึ้น เช่นการส่งจดหมายขอบคุณจาก CEO ไปยังพนักงาน หรือครอบครัว จะยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อทั้ง ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ซึ่งความรู้สึกแบบนี้นั้น มันไม่เกิดขึ้นถ้าเราใช้แค่เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเพียงอย่างเดียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: