ถ้าไม่มีการให้ลงมือทำจริง การเรียนรู้ก็ไม่ได้ผล

เคยหรือไม่ที่ส่งพนักงานไปอบรมกลับมาแล้ว แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น บางองค์กรมีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล และมีการลงทุนพัฒนาพนักงานกลุ่มนี้อย่างจริงจัง แต่พัฒนาไปแล้วกลับไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ สาเหตุเป็นเพราะอะไร

สาเหตุที่ทำให้การเรียนรู้ และการพัฒนาพนักงานไม่ได้ผลอย่างที่ควรก็คือ

เราไม่มีการให้พนักงานได้ลงมือทำในสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มานั่นเอง

ลองพิจารณาจากพนักงานคนล่าสุดที่เราส่งไปอบรมกลับมาดูก็ได้ครับ มีสักกี่คนที่ผู้จัดการได้มอบหมายงานเพื่อให้พนักงานคนนั้นได้นำเอาความรู้และทักษะที่ไปเรียนมานั้น มาใช้ในการทำงานจริงๆ บ้าง

การพัฒนาพนักงานในยุคนี้ ต้องไม่ลืมให้พนักงานคนนั้น ได้มีโอกาสได้ลงมือทำในสิ่งที่ไปเรียนมาด้วย

ดังนั้นแปลว่า ตอนที่วางแผนพัฒนาพนักงานแต่ละคนไปแล้ว สิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือ จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้พนักงานนำเอาความรู้และทักษะที่ไปเรียนมา มาใช้ในการทำงานจริงๆ ด้วย มิฉะนั้นแล้วความรู้และทักษะที่เรียนมาก็คงจะหายไปในที่สุด

แล้วการที่จะทำให้พนักงานมีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่เรียนมานั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง

  • มอบหมายงาน วิธีการที่นิยมมากที่สุดก็คือ ให้ผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานคนนั้น ต้องมีการมอบหมายงานใหม่ ที่จะต้องใช้ความรู้ทักษะที่เรียนมาจริงๆ โดยก่อนไปอบรมหรือพัฒนา ผู้จัดการจะต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าจะมอบหมายงานอะไรเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสใช้ความรู้ และทักษะที่ไปเรียนมา ไม่ใช่ไปเรียนกลับมาแล้วค่อยมาคิด แบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นกัน การพัฒนาพนักงานนั้น เราต้องรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่า พนักงานแต่ละคนนั้น มีจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ต้องพัฒนาอะไรบ้าง ถึงส่งไปพัฒนา และเมื่อกลับมาแล้ว ปกติ หัวหน้าก็ย่อมจะต้องมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ที่ไปเรียนนั้นอยู่แล้วโดยปกติ

 

  • สรุปประเด็นให้ทีมงาน อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ความรู้ทักษะยังคงอยู่ และสามารถนำมาใช้งานได้จริง ก็ด้วยการให้พนักงานที่ไปเรียนมานั้น กลับมาสรุปสิ่งที่เรียนมาให้กับทีมงานได้รับฟัง โดยให้เป็นผู้สอน หรือเป็นวิทยากรภายในให้กับทีมงานของตนเอง หรือให้กับพนักงานอื่นๆ ในองค์กรเดียวกัน วิธีนี้ก็จะทำให้พนักงานคนนั้นได้ย้ำในสิ่งที่ไปเรียนมา และยังได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นอีกด้วย

 

  • คิดวิธีการนำเอาความรู้ทักษะนั้นไปใช้ในการทำงาน อีกวิธีหนึ่งก็คือ มอบหมายให้พนักงานคนนั้นได้ทดลองคิด ริเริ่ม ในการนำเอาความรู้และทักษะที่เรียนมานั้น มาใช้ในการปรับปรุงงานของตนเองที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร อาจจะทำเป็นโครงการพัฒนางานขึ้นมา และสร้างวิธีการวัดผลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ

 

  • ผูกกับระบบประเมินผลงาน โดยระบบประเมินผลงานให้ใส่ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องการให้พนักงานคนนั้นเปลี่ยนแปลง โดยแสดงออกในแง่มุมต่างๆ แต่วิธีนี้หัวหน้างานจะต้องหมั่นคอยสังเกตว่าพนักงานมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และวิธีนี้ก็เหมือนจะเป็นการแกมบังคับพนักงานให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนำความรู้ไปใช้มากไปนิด แต่ก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง

การพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และความสามารถของพนักงาน แต่การลงทุนพัฒนาแล้ว แต่ไม่มีการวางมาตรการในการให้พนักงานนำความรู้และทักษะที่เรียนมาไปใช้จริง มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร

รู้แต่ไม่ทำ สักพัก ก็จะกลายเป็นไม่รู้ในที่สุด และงบประมาณที่ลงทุนในการพัฒนาพนักงานมันก็จะไม่ได้มูลค่าเพิ่มใดๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: