วางแผนพัฒนาคนอื่นแล้ว อย่าลืมวางแผนพัฒนาตนเองด้วย

หน้าที่อีกประการหนึ่งของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบางองค์กรก็มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนระหว่าง HRM ก็คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็เน้นไปที่ระบบงานต่าง แยกกับงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเน้นไปที่การวางแผนพัฒนาพนักงาน และระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง ฯลฯ

งาน HRD นั้น เป้าหมายก็คือ การพัฒนาพนักงานทุกระดับในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สูงขึ้น ปกติ ก็จะมีการพัฒนาสองแนวทางก็คือ พัฒนาเพื่อแก้ไขอดีต ซึ่งก็คือ การพัฒนาพนักงานที่มีผลงานที่ออกมาไม่ดี เพื่อทำให้เขามีความรู้ความสามารถในการทำงาน เพื่อทำให้ผลงานที่เคยไม่ดี กลับกลายมาเป็นดีขึ้น

กับอีกแนวก็คือ พัฒนา เพื่อสร้างอนาคต ซึ่งก็คือ การวางแผนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ทักษะ และความสามารถที่องค์กรต้องการ และจำเป็นต้องมีเพื่อให้องค์กรก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็นทักษะและความรู้ที่ยังไม่มีพนักงานคนไหนมี หรือถ้ามี ก็ยังมีน้อยมาก

บางองค์กร HRD ทำหน้าที่ได้ดีมาก มีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้อย่างดี มีแผนพัฒนาพนักงานกันเป็นรายบุคคล มีการติดตามแผนการพัฒนา มีการประเมินผลการพัฒนาของพนักงาน และประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนเพื่อพัฒนาพนักงาน อีกทั้งยังนำเอาระบบการพัฒนาพนักงานมาเชื่อมโยงกับระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย

ดูดีใช่มั้ยครับ

แต่เชื่อหรือไม่ว่า องค์กรเหล่านั้น ที่ HRD สามารถวางแผนพัฒนาคนได้อย่างดีนั้น กลับลืมที่จะวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง

มีผู้บริหารองค์กรจำนวนมาก ที่บอกว่า HR เก่งแต่พัฒนาคนอื่น แต่พอถึงเวลาที่ต้องพัฒนาตนเองบ้าง กลับเป็นว่า มองไม่ออกว่าตนเองจะต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้าง จนบางครั้งพนักงานขององค์กรได้รับการพัฒนาอย่างมาก จนคุยกันเป็นเรื่องอนาคตไปหมด แต่ฝ่ายบุคคลยังคุยเรื่องอดีตและปัจจุบันเท่านั้น ก็เลยทำให้ฝ่ายบุคคลไม่สามารถที่จะรองรับอนาคตการเติบโตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลยกลายเป็นว่า HR ทำให้คนอื่นได้รับการพัฒนาไปได้อย่างดี แต่ตัวเองกลับตามการพัฒนาเหล่านั้นไม่ทัน

ดังนั้น HR ก็อย่าลืมวางแผนพัฒนาตนเองด้วยนะครับ ถ้าไม่รู้ว่าจะต้องพัฒนาอะไรบ้าง ก็ให้ลองสอบถามจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรท่านดูก็ได้ครับ ผมเชื่อว่า เขาน่าจะตอบได้ว่า HR ของบริษัทจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้และทักษะอะไรบ้าง

ผมเคยสอบถามผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ว่า HR ในยุคนี้ควรจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง คำตอบก็ออกมาประมาณนี้ครับ

  • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ HR จะต้องมีความรู้เรื่องของการบริหารธุรกิจ และต้องรู้ธุรกิจของบริษัท ว่าทำอะไรอย่างไร ในภาพรวม เพราะเราจะช่วยเรื่องการบริหารคนของธุรกิจได้อย่างไร ถ้าเรายังไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจขององค์กรเราเอง ซึ่งมันก็เป็นความจริงส่วนหนึ่ง ก็คือ ฝ่ายบุคคลของบางองค์กรยังไม่สามารถตอบได้ว่า ธุรกิจของตนเองนั้นทำอะไร มีกระบวนการอย่างไร อะไรเป็นจุดแข็งจุดอ่อน ฯลฯ บางคนหนักว่านั้นอีก ไม่รู้ว่า องค์กรของตนเองมีสินค้าและบริการอะไรบ้าง ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ ก็คงจะไม่สามารถเข้ามาเป็น Business partner ได้เลย

 

  • ความรู้ทางด้านการเงินบัญชี และการลงทุน HR ต้องมีความรู้ทางด้านนี้เพิ่มเติม เพราะเวลาที่เข้าประชุมกับผู้บริหารจะได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ เพื่อที่จะได้สนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน HR รุ่นเดิมๆ จะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับตัวเลข แต่ HR ในยุคใหม่นี้ ในหลักสูตรปริญญาตรีของหลายมหาวิทยาลัย ก็มีการให้เรียนเรื่องของการบัญชี การเงิน และการลงทุนบ้างแล้ว เพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ของธุรกิจด้วย เวลาที่ผู้บริหารจะไปลงทุนอะไรในธุรกิจอะไร HR จะได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ และสนับสนุนในเรื่องคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  • ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า HR ของบริษัทตนเองนั้น ยังขาดทักษะในการวิเคราะห์ ก็คือ ในบางครั้งมีการมอบหมายงานให้ HR เอาข้อมูลของพนักงานทุกด้านมาวิเคราะห์ให้ดูหน่อย สิ่งที่ผู้บริหารได้รับจาก HR ก็คือ การเอาตัวเลขมาสรุปใหม่ในรูปแบบของ powerpoint กราฟ รูปภาพต่างๆ ดูสวยงาม แต่ไม่มีประเด็นอะไรที่วิเคราะห์ออกมาได้เลยว่า แล้วตัวเลขเหล่านี้จะส่งผลอะไรต่อธุรกิจของบริษัทบ้าง และจะส่งผลอะไรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทในอนาคตบ้าง เพื่อที่จะได้ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มันดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่มีคำว่า Big Data ออกมา นั่นยิ่งทำให้ HR ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีให้ได้

จริงๆ ก็ยังมีความรู้และทักษะอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ HR ต้องพัฒนา ทั้งนี้ก็คงต้องดูบริบทขององค์กรท่านเองเพิ่มเติม ประเด็นสำคัญก็คือ อย่าลืมวางแผนพัฒนาคนของฝ่ายบุคคลเองด้วย มิฉะนั้นจะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และจะไม่สามารถเป็น HRBP (Human Resource Business Partner) ตัวจริงได้เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: