ธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว แล้วระบบ HR ของเราเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน

การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันต้องถือว่าเร็วมาก ธุรกิจเองก็ต้องวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากธุรกิจต่างๆ ในยุคนี้ต่างก็พยายามวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าด้านการขาย การผลิต การให้บริการ โดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็ว และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเกิดความคาดหมาย

เราจะเห็นกระบวนการพัฒนาสินค้าที่รวดเร็วมากขึ้น แต่ละปี จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมากมาย และรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งส่งผลให้ความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องหาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้สินค้าและบริการของตนเองมีความใหม่ ทันสมัย ก้าวนำเทคโนโลยี รวดเร็ว รวมทั้งต้นทุนก็ต้องต่ำด้วย การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลา

และเมื่อธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด วิธีการทำงาน กระบวนการทำงาน รวมถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ทันสมัยก็ถูกหยิบมาใช้ในการบริหารจัดการมากขึ้นเรื่อยๆ

คำถามก็คือ แล้วการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรของเรานั้น เปลี่ยนแปลงได้ทันต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ผมยังเห็นหลายธุรกิจที่การวางแผนเรื่องสินค้า บริการ การผลิต ที่เริ่มก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ แต่เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ยังคงเป็นเหมือนเมื่อตอนก่อตั้งบริษัทเมื่อยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา

  • ธุรกิจต้องการความรวดเร็ว แต่การบริหารคนกลับเต็มไปด้วยกระบวนการที่เยิ่นเย้อ ยาวนาน เต็มไปด้วยเอกสารต่างๆ
  • ธุรกิจต้องการให้พนักงานคิดให้เร็ว ทำให้เร็ว แต่งาน HR กลับคิดแบบเดิม เต็มไปด้วยกระบวนการทำงานที่ขยับและเปลี่ยนแปลงไม่ได้
  • ธุรกิจต้องการให้พนักงานทำงานด้วยความอิสระและยืดหยุ่นมากกว่าเดิม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ HR กลับบริหารจัดการด้วยการใช้เอกสาร ระเบียบข้อบังคับมากมายที่ต้องเดินตาม เวลาพนักงานจะทำอะไรอิสระหน่อย HR ก็จะอ้างระเบียบข้อบังคับว่าไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้

ท่านผู้อ่านเคยพบกับองค์กรแบบนี้บ้างหรือไม่ครับ

ในยุคนี้ HR จะต้องเป็นผู้นำที่ริเริ่มเรื่องของความรวดเร็วในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อที่จะได้ไปสนับสนุนการบริหารธุรกิจที่รวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าธุรกิจวางแผนไปข้างหน้าแล้ว แต่งานบริหารทรัพยากรบุคคลยังคิดแบบโบราณอยู่ ก็ยากที่จะทำให้เรื่องคน ไปส่งเสริมความสำเร็จของการทำธุรกิจได้

ดังนั้น HR ยุคนี้จะต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ลองสิ่งใหม่ๆ โดยเน้นไปที่ความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อะไรที่ทำแล้วไม่ดี ไม่ส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกดีในการทำงาน ก็ต้องเปลี่ยนแปลงทันทีเช่นกัน

เราลองพิจารณาระบบ HR ของบริษัทเราดูก็ได้ครับ ว่าด้วยระบบที่มีอยู่นั้น มันไปช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เปลี่ยนแปลง และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วสักแค่ไหน

ถ้าคำตอบคือใช่ ก็ยินดีด้วย ที่ระบบ HR ขององค์กรของท่านเป็น HR ที่ทันสมัย และสนับสนุนธุรกิจได้ดี

แต่ถ้าคำตอบคือ ไม่ใช่ ก็ถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ HR ของเราใหม่แล้วล่ะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: