3W ที่ฝ่ายบุคคลควรจะใส่ใจ ในการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ในการที่เราจะปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรของเราให้มีความทันสมัย และรองรับการเติบโตขององค์กรได้นั้น จริงๆ มีอยู่หลายวิธีมากมาย แต่มีอยู่วิธีหนึ่ง ที่ผมอ่านเจอแล้วรู้สึกว่า เป็นวิธีคิดที่เข้าใจง่าย และสามารถมองประเด็นได้อย่างครบถ้วน

หลักการในการมองประเด็นในบทความนี้ ผมได้แนวคิดมาจากแนวความคิดของ CIPD ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศอังกฤษ ได้วางแนวทางในการพิจารณาในเรื่องของการปรับปรุงระบบ HR ว่าจะต้องมอง 3 W ก็คือ

  • Work ก็คือ ตัวงานขององค์กรเอง ว่า ในอนาคตงานขององค์กรเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง โดยตั้งคำถามว่า เป้าหมายที่องค์กรของเราต้องการไปในอนาคตที่กำหนดไว้นั้น มีงานอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง (What) เปลี่ยนแปลงอย่างไร (How) ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ (When) รวมถึงต้องขยายออกไปที่ไหนบ้าง (Where) เราต้องพิจารณางานขององค์กร งานของหน่วยงาน และงานของตำแหน่งงานให้ชัดเจนก่อน ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ข้อนี้ก็คือ พื้นฐานที่ ฝ่ายบุคคลจะต้องมีความเข้าใจธุรกิจขององค์กร เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และสิ่งองค์กรจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต และจะต้องเชื่อมโยงมาที่ตัวงานของแต่ละหน่วยงาน และตำแหน่งได้อย่างชัดเจนเช่นกัน

 

  • Workforce คือ กำลังคน เมื่อเราสามารถตอบคำถามของ Work ในข้อที่แล้วได้เรียบร้อย ข้อมูลจากเรื่องงาน ก็จะเอามาวิเคราะห์กันต่อไปว่า ถ้างานเปลี่ยนไปแบบนั้น แล้วเรื่องของกำลังคนขององค์กรล่ะ จะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของพนักงาน อายุ ความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ ที่ต้องมี สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ให้ออกก็คือ ปัจจุบัน Workforce ของเราเป็นอย่างไร และอนาคต workforce ของเราจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เพื่อไปตอบโจทย์ของ work ในข้อแรก หา Gap ออกมาให้ได้ เพื่อที่จะได้วางแผนในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง workforce ขององค์กรเราให้ไปสู่การทำงานในอนาคตให้ได้

 

  • Workplace คือ สถานที่ทำงาน ซึ่งหมายความรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยเช่นกัน รวมถึง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทำงาน ค่านิยมในการทำงานขององค์กร การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร จะต้องทำอย่างไร รวมถึงระบบการพัฒนา ระบบการเติบโตสายอาชีพ การให้ค่าตอบแทน สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่ 3 ที่ HR จะต้องตอบให้ได้ ว่า ถ้างานเปลี่ยนไปในอนาคตแบบนี้ workforce เปลี่ยนแปลงไปแบบนั้น แล้ว workplace จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างสถานที่ทำงาน ที่สร้างแรงจูงใจ สร้างพลังในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้นั่นเอง

ผมคิดว่า หลัก 3W นี้ ทั้งฝ่ายบุคคล และผู้บริหาร น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตได้อย่างดี เราสามารถนำเอา 3W นี้มาทำ Workshop ร่วมกันเพื่อคิดวางแผนสำหรับระบบการบริหารบุคคลในอนาคตของบริษัท

จากนั้นก็คงต้องมีแผนปฏิบัติการจริง ในแต่ละช่วงเวลาว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เปลี่ยนอะไรบ้าง และมีการประเมินผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วก็มาปรับแผนกันใหม่ โดยยังคงยึด 3W นี้ไว้

แล้วเราก็จะได้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของเราในอนาคตได้อย่างดีครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: