งาน HR อะไรบ้างที่ AI ยังเข้ามาทดแทนไม่ได้เต็มที่

ได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยของ KPMG ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ในองค์กร ซึ่งเขียนอยู่ในบทความที่ชื่อว่า HR Needs to Stay Ahead of Automation ซึ่งเขียนโดย David Tobenkin ในเว็บไซต์ของ shrm.org บทความนี้ระบุว่าจะมีงาน HR อะไรบ้างที่จะถูกทดแทน และทำงานแทนด้วยระบบ AI และงานอะไรบ้างที่ AI ยังคงเข้ามาดำเนินการได้ยากอยู่ ลองมาดูกันครับ

งาน HR ที่มีโอกาสถูก AI เข้ามาดำเนินการแทนได้

 • งาน HRIS
 • งานแบบฟอร์มต่างๆ และการจัดทำ Workflow
 • งาน Payroll
 • งานเรื่องการบันทึกและวิเคราะห์เวลาการทำงานของพนักงาน
 • งานจัดทำรายงานพื้นฐานต่างๆ ทางด้าน HR
 • งานประเมินผลงาน
 • งานพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
 • งานวางแผนกำลังคน
 • งานเครื่อง Reward Management
 • งานด้านการกำหนด Talent ในองค์กร
 • งาน HR Analytic

ส่วนงานที่ยังไม่สามารถที่จะถูกแทนที่ด้วย AI ก็มีดังนี้ครับ

 • งาน Employee relations
 • งาน Change management
 • งานด้านการพัฒนาองค์กร organization effectiveness
 • งาน HR and Business strategy
 • งานออกแบบระบบ HR เพื่อการพัฒนา

จากการสังเกตที่ได้จากรายละเอียดของงานวิจัยนี้ จะพบว่า งานที่จะถูกทดแทนด้วย AI นั้น โดยมาจะเป็นงานที่เป็นงานเอกสาร และเป็นงานที่มีการทำงานแบบซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ เป็นรอบๆ งานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูล และการนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็นรายงานที่มีรูปแบบที่แน่นอน และงานที่ไม่ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับใคร

ดังนั้นใครที่ยังคงยึดติดกับงานแบบนี้ และยังไม่วางแผนที่จะพัฒนาตนก็ต้องระวังในเรื่องของการที่ AI จะเข้ามาทดแทนได้ในวันหนึ่ง

ส่วนงานที่ AI ยังทดแทนได้ยาก ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในองค์กร งานที่เกี่ยวกับการออกแบบและวางระบบ งานที่ต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นๆ รวมถึงงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการไปสู่สิ่งใหม่ๆ ในอนาคต

จะเห็นว่า AI ไม่ได้เข้ามาทดแทนงานของเรา แต่เข้ามาทำให้งานของเราง่ายขึ้นเร็วขึ้น โดยที่คนเราก็คงต้องพัฒนาตนเองต่อไปในแนวทางที่เราสามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้ โดยที่ AI ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: