AI กับการสรรหาคัดเลือกคนเข้าทำงาน

ข่าวคราวของ AI ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานในทุกวงการยังคงเป็นสิ่งที่กล่าวกันอย่างมากมาย ในแวดวงการบริหารทรัพากรบุคคลก็เช่นกัน AI เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงาน AI ได้เข้ามามีส่วนในการสรรหาคัดเลือกนานแล้วเหมือนกัน ตั้งแต่ที่มีการให้บริหารของธุรกิจการสรรหาคัดเลือก ที่มีการ matching คุณสมบัติของผู้สมัคร กับคุณสมบัติของคนที่องค์กรต้องการ

แรกๆ ก็อาศัย คนเป็นคนพิจารณา แต่พอข้อมูลเริ่มดีขึ้น ก็เพิ่มให้ AI ในระยะแรกเป็นผู้ match ให้ โดยอาศัย key word ต่างๆ ที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันนี้ AI สามารถที่จะลงลึกได้มากกว่านั้นแล้ว

AI ในยุคนี้สามารถที่จะตรวจสอบลงลึกไปถึง profile ของแต่ละคนได้เลยว่า เป็นอย่างไร ตั้งแต่ประวัติการทำงาน ประวัติในการศึกษา รวมถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพราะฐานข้อมูลของคนเราเดี๋ยวนี้ก็ถูกจัดเก็บไว้อย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น AI เองยังสามารถที่จะตรวจสอบลงไปถึง รูปแบบการใช้ชีวิต แนวโน้มพฤติกรรมของคนแต่ละคน โดยอาศัยข้อมูลของตัวเราเองที่เข้าไปทำอะไรต่อมิอะไรในอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ต่างๆ มันก็จะเก็บรูปแบบในการค้นหา รูปแบบของสิ่งที่เราสนใจไว้ทั้งหมด

จากนั้น AI ก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล และสรุปได้ว่า คนเราแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร มีแนวโน้มอย่างไร และก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับ ข้อมูลคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่องค์กรต้องการที่จะสรรหาคัดเลือก และยังสามารถที่จะคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดให้เราได้ด้วย โดยปราศจากอคติ และความลำเอียงต่างๆ ได้

ในต่างประเทศเองก็เริ่มทำกันแล้ว ก็คือ ให้ AI เข้ามามีส่วนในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ทั้งคำตอบ น้ำเสียง กิริยาท่าทางต่างๆ จากนั้นก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยว่า มีประเด็นไหนบ้างที่ผู้สมัครตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง และมีกิริยาท่าทางอย่างไรบ้างที่บ่งบอกว่า ผู้สมัครเป็นคนอย่างไร เหมาะกับตำแหน่งงานที่เปิดรับหรือไม่

อีกหน่อยเราคงไม่ต้องอาศัยคน ในการสัมภาษณ์คน แล้ว ก็อาจจะเป็นไปได้ และเราจะได้คนที่เหมาะสมมากกว่าการใช้คนสัมภาษณ์โดยตรงก็เป็นได้ เพราะเราสามารถตัดเรื่องของความมีอคติในด้านต่างๆ ออกไปได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประทับใจแรกพบ ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ต่างๆ ของผู้สัมภาษณ์ได้

แค่ Linkedin ในปัจจุบัน เราก็เริ่มเห็นประสิทธิภาพของ AI ที่ทำการ match ตำแหน่งงานให้เราได้อย่างดี ผมมีบัญชี linkedin อยู่ และมีการบันทึกประวัติส่วนตัวเข้าไป ผ่านไปสักพัก ก็จะเริ่มมีการส่งข้อมูลมาให้เราว่า มีตำแหน่งงานที่ตรงกับคุณสมบัติของเราที่เราอาจจะสนใจ เปิดเข้าไปดู ก็ถือว่า match ได้ดีทีเดียว

อย่างไรก็ดี AI จะทำงานได้ดี ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลมากพอเข้าไปให้มันได้วิเคราะห์ ถ้าเราไม่มีข้อมูลใส่เข้าไป มันก็ไม่สามารถทำอะไรให้เราได้มากนัก

ดังนั้น อนาคต ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมาก องค์กรใด ที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งงาน และข้อมูลพนักงานอย่างดี ก็มีแนวโน้มที่จะนำ AI มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

วันนี้องค์กรของคุณเตรียมความพร้อมของเรื่องนี้ไว้แล้วหรือยังครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: