สาเหตุที่ทำให้ระบบประเมินผลงานขององค์กรยังคงมีปัญหาอยู่ตลอด

เมื่อวานได้เขียนปัญหาของการประเมิน กับผลกระทบมาให้อ่านกัน วันนี้ก็เลยมาต่อกันในเรื่องของอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบการประเมินผลงานขององค์กรยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง บางแห่งพยายามจ้างที่ปรึกษามาแก้ไข แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ก็มี บางแห่งจ้างที่ปรึกษามาแล้ว 2-3 แห่ง ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เราลองมาดูสาเหตุหลักๆ กันว่า อะไรที่ทำให้ระบบการประเมินผลงานขององค์กรยังคงมีปัญหากันมาตลอด

  • ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องผลงานอย่างจริงจังส่วนใหญ่ระบบประเมินผลงานที่ออกมาแล้วไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไหร่ ก็เกิดจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องนี้ ไม่มีการเน้นผลงานของพนักงานอย่างจริงจัง แต่กลับไปเน้นในเรื่องอื่น อาทิ อายุงาน ความใกล้ชิด ฯลฯ อีกทั้งระบบการให้รางวัลก็ไม่เชื่อมโยงกับผลงานของพนักงานอีกเช่นกัน ก็เลยทำให้เรื่องของการประเมินผลงานเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอกถึงผลงานของพนักงานได้อย่างแท้จริง

 

  • ผู้ประเมินไม่อยากประเมินผลงาน เพราะสาเหตุจากผู้บริหารข้างต้น หรืออาจจะเป็นเพราะผู้ประเมินไม่เข้าใจเรื่องของผลงานของพนักงาน มองผลงานพนักงานไม่ออก ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ อาจจะไม่อยากมองผลงานที่แท้จริงมากกว่า เพราะถ้าเราประเมินผลงานจริงๆ พนักงานที่ผลงานไม่ค่อยดี ก็อาจจะทำให้เขาได้เงินรางวัลน้อยกว่าที่เราอยากให้ก็เป็นได้ ยิ่งไปกว่านั้น บางองค์กรก็ยังใช้รูปแบบการให้รางวัลแบบเข้าคิวก็มี สุดท้ายก็เลยไม่มีใครสนใจในเรื่องของการทำงาน เพื่อสร้างผลงานเลย

 

  • ผู้ถูกประเมินไม่เข้าใจเรื่องของการประเมินผลงาน ผู้ถูกประเมินเองก็อาจจะเป็นตัวสร้างปัญหาในเรื่องของการประเมินผลงานได้เช่นกัน กล่าวคือ ไม่ยอมรับผลงานที่นายประเมินมา เพราะคิดว่าตนเองเก่ง ตนเองทำงานได้ดี ซึ่งจริงๆ แล้วพนักงานกับนาย มองกันไปคนละมุมของผลงาน จริงๆ ก็คือ ไม่มีการตกลงกันให้ชัดเจนก่อนว่า ผลงานที่นั้นจะพิจารณาอะไรแง่มุมใดบ้าง สุดท้ายต่างคนก็ต่างมองไปในสิ่งที่ตนเองคาดหวัง และต้องการมากกว่า

 

  • ระบบการประเมินไม่สอดคล้องกับลักษณะการทำงาน บางองค์กร ไปลอกเลียนแบบระบบการประเมินผลงานขององค์กรอื่นมาบ้าง ไปเอาแบบฟอร์มและปัจจัยในการประเมินของบริษัทใหญ่ๆ มาใช้บ้าง โดยไม่มีการเอามาปรับอะไรเลย เพราะคิดว่า บริษัทใหญ่เขาใช้ได้ดี เราก็น่าจะใช้ได้ดีเช่นกัน แต่จริงๆ แล้ว กลับสร้างปัญหาตามมาอย่างมากมาย เพราะวัฒนธรรม ค่านิยม แนวคิด การทำงาน ลักษณะงาน และการบริหารจัดการ ของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกันครับ พอคนประเมินเห็นแบบฟอร์มและระบบการประเมินผลงาน ก็เลยไม่รุู้ว่าจะประเมินอย่างไร เพราะสิ่งที่ให้ประเมิน กับสิ่งที่ทำจริงมันไม่ได้ตรงกันเลย สุดท้ายการประเมินผลงานก็ใช้การไม่ได้อยู่ดี

ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า องค์กรใดที่มีปัญหาทางด้านการประเมินผลงาน มีสาเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ จะได้วางแนวทางในการแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: