ผู้นำ คิดและทำเหมือนอย่างที่เคยทำ ไม่ได้อีกต่อไป

ความสำเร็จที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่า ในอนาคตเราจะประสบความสำเร็จด้วย ผู้นำหลายคนยังคงยึดติดกับภาพความสำเร็จในอดีต และภาพนั้น ก็ยังคงตราตรึงมาถึงปัจจุบัน และน่าจะยังอยู่ในใจของผู้นำคนนั้นไปในอนาคตด้วย ภาพความสำเร็จที่ประทับอยู่ในใจนั้นไม่ได้ผิดอะไร แต่สิ่งที่ไม่ควรก็คือ การนำเอาความสำเร็จในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานในการทำงานยุคปัจจุบันและอนาคต

ผู้นำที่ยึดติดกับภาพความสำเร็จในอดีต มักจะมีคำพูดบางอย่างที่คล้ายๆ กัน เช่น

“สิ่งที่เราทำมามันกีดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรมาก”

“ความสำเร็จในอดีตเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าผมคิดถูก ดังนั้น พวกคุณต้องทำตามในสิ่งที่ผมคิด”

บางท่านอาจจะมีคำพูดที่ไม่ตรงกับแบบนี้ 100% แต่ก็มีนัยที่บอกเรากลายๆ ว่า เขาคือผู้นำที่เคยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จมาก่อน ดังนั้น ปัจจุบัน และอนาคต ก็จงทำในแบบที่เขาคิด ก็คือ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย แล้วจะประสบความสำเร็จต่อไปอย่างแน่นอน

ในอดีตที่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้รวดเร็วเท่าในปัจจุบัน ผู้นำอาจจะคิด และบริหารงานในแบบที่ว่าได้ แต่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเร็วมากมายขนาดนี้ เร็วจนเราคาดการณ์อะไรไม่ค่อยจะได้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอีก 1 ปีข้างหน้า การที่ผู้นำคิดแบบเดิมๆ ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งก็อาจจะนำพาองค์กรแย่ลงไปได้เรื่อยๆ

ดังนั้น ผู้นำในยุคนี้ จึงไม่สามารถที่จะนำเอาความสำเร็จที่เคยได้ในยุคก่อน มาใช้ยืนยันว่า ถ้าทำในแบบเดิมที่เขาทำ ก็จะประสบความสำเร็จเช่นกัน มันไม่แน่เสมอไปแล้ว

ผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะต้องพัฒนาตนเอง ให้มีความสามารถสำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือ Adaptability ซึ่งแปลว่า ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เป็นพื้นฐานที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จให้ได้

ในหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของ John C. Maxwell ที่ชื่อว่า Leadeshift ก็มีเน้นไว้ในช่วงบทแรกๆ ว่า

You cannot be the same. Think the same, and act the same if you hope to be successful in a world that does not remain the same.”

แปลเป็นไทยว่า

“ผู้นำในยุคนี้นั้น ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำในแบบเดิม คิดแบบเดิม และกระทำในแบบเดิม ได้อีกต่อไป ถ้าเราหวังจะประสบความสำเร็จในโลกที่ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไป”

อ่านข้อความนี้แล้ว ผู้นำองค์กรก็ยิ่งควรจะตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ อย่าคิดอะไรแบบเดิม ไม่ควรที่จะบอกปัด หรือปฏิเสธความคิดใหม่ๆ จากพนักงาน แค่เพียงด้วยเหตุผลที่ว่า

“อย่าลืมสิว่า ผมเคยทำสำเร็จมาก่อน และเคยทำมาแล้วในสิ่งที่พวกคุณเสนอมา มันไม่ได้ผลหรอก!!”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: