ฝ่ายบุคคล กับบทบาทของการออกแบบงานใหม่ (Re-Job)

การที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไป และมีการนำเอา AI เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นนั้น มีผลทำให้วิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย แล้วเราจะปล่อยให้องค์กรของเรายังคงต้องทำงานแบบเดิมๆ ไปเรื่อยๆ หรือ หรือถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ โดยการออกแบบวิธีการทำงานของตำแหน่งงานใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

คำถามก็คือ แล้วเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องนำการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้เกิดขึ้น เอาเข้าจริงๆ ก็คงหนีไม่พ้น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น และนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรดำเนินการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ให้เกิดความกระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แล้วงานอะไรบ้างที่จะต้องออกแบบวิธีการทำงานใหม่ หรือบางงานอาจจะไม่ต้องใช้คนทำหน้าที่นั้นๆ อีกเลยก็เป็นได้

  • งานในเชิงเอกสาร งานเอกสารทั้งหมดสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยได้ ดังนั้น พนักงานที่ทำหน้าที่เก็บเอกสาร หาเอกสาร รวบรวมเอกสารต่างๆ ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบใหม่ โดยเฉพาะบางองค์กรเขาไม่มีเอกสารแผ่นๆ ใช้กันแล้ว เพราะใช้เป็น E-document กันหมด ดังนั้นหน้าที่การลงทะเบียนเอกสารเข้าออก การเข้าแฟ้มจัดเก็บ การค้นหาเอกสาร ฯลฯ เหล่านี้ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องใช้คนทำงาน

 

  • งานที่วนซ้ำแบบเดิมเป็นรอบๆ อาทิ งานผลิตในโรงงาน อันนี้ถือเป็นปกติไปแล้วที่ AI สามารถเข้ามาช่วยงานตรงนี้ได้อย่างดีมาก นอกจากงานผลิตแล้ว ก็มีเอกสารต่างๆ เช่น งานจัดทำสรุปรายงานประจำสัปดาห์ หรือรายงานประจำเดือนต่างๆ ที่ปกติ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในการสรุปรวบรวมตัวเลขต่างๆ พร้อมกับต้องสร้างกราฟ สร้างตารางในการเปรียบเทียบต่างๆ ซึ่งมันเป็นลักษณะงานที่ทำซ้ำเหมือนเดิม เพียงแต่มีตัวเลขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา งานแบบนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนอีกต่อไป เพราะถ้าข้อมูลที่เข้ามามันเข้าไปในระบบเรียบร้อย ก็แค่เขียนคำสั่งให้มันประมวลผลอย่างไรบ้าง มันก็จะทำให้ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง บางท่านอาจจะมองว่า มันต้องอาศัยคนวิเคราะห์ข้อมูล แต่ปัจจุบันนี้ AI ก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้แล้ว และวิเคราะห์ได้อย่างไม่ผิดพลาดอีกด้วย ยิ่งไปกว่านี้ในอนาคตถ้าระบบขององค์กรเป็นแบบ Machine Learning แล้ว มันจะยิ่งวิเคราะห์ให้เราได้ลึก และละเอียดกว่า ที่คนจะวิเคราะห็ได้อีกด้วยซ้ำไป

 

  • งานที่ต้องตีความโดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เวลาที่เราต้องพิจารณางานบางงานในเชิงลึก ที่ต้องหาข้อมูล หาหลักฐาน หาแหล่งอ้างอิงย้อนหลัง เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการตัดสินใจนั้น เดิมทีงานแบบนี้เราจะอาศัยนักวิเคราะห์ หรือ นักวิจัย ที่จะทำหน้าที่ในการหาข้อมูล และตีความข้อมูลออกมา แต่ปัจจุบันนี้ AI สามารถวิเคราะห์ และตีความข้อมูลขนาดใหญ่ได้ และสามารถที่จะให้ทางเลือกในการตัดสินใจแบบที่เรียกว่า ไม่มีอคติเข้ามาปะปนเลยด้วยซ้ำไป ตัวอย่าง งานหมอที่ต้องวินิจฉัยโรค ในต่างประเทศหลายประเทศ ก็ใช้ AI เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยแล้ว เพราะมีความถูกต้องแม่นยำ และไม่มีความรู้สึกของคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนคุณหมอ ก็ทำหน้าที่ในการวางแนวทางในการรักษา และรับมือกับโรคต่างๆ ต่อไป

 

  • งานด้านการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค งานนี้เดิมทีก็เป็นงานของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเอาข้อมูลของลูกค้ารายใหญ่ หรือรายสำคัญ มาวิเคราะห์ เพื่อดูแนวโน้มพฤติกรรมในการซื้อสินค้า หรือศึกษาพฤติกรรมในการการสืบค้นข้อมูลสินค้าต่างๆ ปัจจุบันนี้ AI สามารถที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ทุกคนแบบ 100% จริงๆ ดังจะสังเกตได้จากเวลาที่เราเข้าไปซื้อของออนไลน์ และค้นหาข้อมูลสินค้าไว้ ครั้งต่อไป มันก็จะเริ่มมีข้อมูลสินค้าที่เราหา และสินค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือสินค้าที่มีแนวโน้มว่าเราจะมีความต้องการจะซื้อ มาเสนอให้กับเรามากขึ้น และถ้าเรายิ่งค้น ยิ่งใส่ข้อมูลเข้าไปมากขึ้นเท่าไหร่ AI ก็จะยิ่งเข้าใจเราได้มากขึ้นเท่านั้น ไม่เพียงแต่พฤติกรรมของการซื้อสินค้าเท่านั้น ทางธุรกิจทางด้านการเงิน ก็ยังสามารถใช้ AI ในการศึกษาพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของลูกค้าของตนเองได้อีกด้วย เพื่อที่จะเสนอการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย ย้ำนะครับว่า แต่ละราย ซึ่งตรงจุดนี้ AI ทำได้ละเอียดและลึกว่าคนทำหลายเท่า

นี่เป็นแค่ตัวอย่างหลักๆ เท่านั้น ยังมีอีกหลายงานที่เริ่มเอา AI เข้ามาใช้มากขึ้นแล้วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล กฎหมาย การบัญชี การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

ดังนั้น ถ้าเราต้องการประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานอย่างแท้จริง และต้องการทำให้งานเกิดความแม่นยำ ลดความผิดพลาดลงได้ ก็อย่าลืมพิจารณาถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน และกระบวนการทำงานหน้างาน ปรับหน้าที่และความรับผิดชอบของงานต่างๆ ให้ทันสมัยขึ้นด้วยนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: