ผลกระทบของการให้พนักงานทำงานที่บ้าน ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมกันก่อน

ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเริ่มนำนโยบายการทำงานจากที่บ้านมาใช้ในบริษัท โดยเริ่มจากให้พนักงานสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้ 1 วันในสัปดาห์ และมาทำงานที่บริษัท 4 วัน ซึ่งสอบถามผู้บริหารบริษัทไปว่าผลเป็นอย่างไร คำตอบที่ได้ก็คือ ความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่พอใช้นโยบายนี้ไปสักพักใหญ่ ผู้บริหารก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่วัดได้อย่างชัดเจนก็คือ ผลผลิตต่อหน่วย หรือ Productivity ในภาพรวมกลับลดลง เมื่อเทียบกับก่อนใช้นโยบายนี้

ผู้บริหารที่นี่เขาอยากจะทดสอบดูว่า ก่อนใช้นโยบายนี้ กับ หลังจากที่ใช้ไปแล้วประมาณ 1 ปี เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ผลในแง่บวกที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือ พนักงานรู้สึกมีความสุขในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม แต่ผลลบก็คือ ผลงานในภาพรวมไม่ได้ดีขึ้น และไม่ได้เท่าเดิมด้วย แต่กลับแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนใช้นโยบายนี้ นอกจากนั้นสิ่งที่ผู้บริหารรู้สึกก็คือ พนักงานเริ่มที่จะมีความขี้เกียจทำงานมากขึ้น และที่สำคัญก็คือ พนักงานคิดว่า บริษัทนี้ทำงาน 4 วัน และหยุด 3 วัน

แล้วสาเหตุคืออะไรกันแน่

ถ้าพูดถึงเรื่องของ Work-Life Balance นั้นนโยบายแรกๆ ที่เป็นที่นิยมก็คือ เรื่องของการกำหนดเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเช่น มีการเข้างาน-เลิกงานแบบยืดหยุ่น แล้วแต่ว่าพนักงานจะชอบแบบไหน ก็เข้างานแบบนั้นได้ อีกนโยบายหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือ การให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าบริษัทจะกำหนดให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้กี่วันต่อสัปดาห์ เท่าที่ผมพบในประเทศไทย ก็มี 1-2 วันต่อสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่ และธุรกิจที่นิยมเอานโยบายลักษณะนี้ไปใช้ก็คือ ธุรกิจทางด้าน IT ซึ่งสามารถจะทำงานจากที่ไหนก็ได้อยู่แล้ว และธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา รวมถึงธุรกิจการให้บริการเช่น Call center ที่พนักงานสามารถพูดคุยจากที่บ้านได้เลย เพราะระบบมันสามารถทำได้แล้วในปัจจุบัน

จากปัญหาของบริษัทที่ผมกล่าวถึงข้างต้นที่ผู้บริหารสามารถพิสูจน์ได้จากตัวเลขผลงานของบริษัทภาพรวม เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทนั้นต้องการที่จะพิสูจน์ว่า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้นั้น ผลผลิตที่ออกมาจะแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่

ซึ่งผลที่ออกมาก็คือ แตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างมากด้วย โดยที่ต่างในลักษณะที่ผลงานในภาพรวม หรือ Productivity ของการทำงานลดลงไปเมื่อเทียบกับก่อนใช้นโยบายนี้ แต่สิ่งที่ได้มาก็คือ พนักงานรู้สึกมีความสุขที่ได้หยุดเพิ่มอีกวัน ย้ำนะครับ “ได้หยุดเพิ่มอีกหนึ่งวัน”

จริงๆ แล้วนโยบายนี้ ผู้บริหารของบริษัทยังคงต้องการให้พนักงานทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พนักงานคิดว่านโยบายนี้คือการให้หยุดได้เพิ่มอีก 1 วัน ซึ่งเข้าใจกันไปคนละทางเลยครับ ผลก็คือ ผลผลิตในภาพรวมลดลงแน่นอน ทั้งๆ ที่นโยบายนี้ควรจะทำให้พนักงานมีผลผลิตในการทำงานมากขึ้นด้วยซ้ำไป เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และสามารถทำงานได้ตลอดเวลา สมาธิในการทำงานก็น่าจะมีมากขึ้นเพราะที่บ้านก็ไม่น่าจะมีการรบกวนจากเพื่อนร่วมงาน หรือจากคนอื่นๆ ในบริษัท แล้วทำไมผลถึงออกมาตรงกันข้ามกันหมด

ดังนั้น ถ้าองค์กรใดที่ต้องการจะใช้นโยบายการทำงานที่บ้านให้ได้ผลดีนั้น มีข้อควรคำนึงดังต่อไปนี้

  • ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในนโยบาย และต้องสื่อความอย่างชัดเจนว่า วันที่ให้ทำงานที่บ้านนั้น ไม่ใช่วันหยุด ถ้าไม่มีความชัดเจนตรงนี้แล้ว สักพัก พนักงานจะคิดว่าวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่ง ซึ่งไม่ต้องทำงานอะไร

 

  • ต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน การให้พนักงานทำงานที่บ้านได้นั้น บริษัทจะต้องมีระบบในการตรวจสอบว่าพนักงานอยู่บ้านทำงานจริงๆ หรือไม่จริง ซึ่งจริงๆ แล้ววัตถุประสงค์ก็ไม่ได้ต้องการจับผิดอะไรมากมาย แต่สิ่งที่ต้องการก็คือ ผลงานที่จะต้องออกมาให้เห็นมากกว่า ดังนั้น บริษัทจะต้องมีการวางระบบตรวจสอบผลงานของพนักงานด้วย โดยอาจจะมีการมอบหมายงาน และจะต้องส่งงานที่มอบหมายภายในวันนั้นๆ เป็นต้น เพื่อไม่ให้ Productivity ของพนักงานลดน้อยลงกว่าเดิมนั่นเอง

 

  • พนักงานจะต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง นโยบายการทำงานที่บ้านแบบนี้ สิ่งที่จะต้องมั่นใจก็คือ คุณสมบัติของพนักงานจะต้องเรียกว่า มีความรับผิดชอบที่สูงมาก มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรู้สึกที่เป็นเข้าของงานที่เขาทำ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานต้องการใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อทำให้งานของตนเองออกมาได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

ประเด็นหลักก็คือ พฤติกรรมของพนักงาน ถ้าพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นประเภททำงานเรื่อยๆ เสร็จก็ดี ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไร เข้างานตรงเวลาเป๊ะ ตอนเย็นงานไม่เสร็จก็ไม่สนใจอะไรปล่อยไว้แบบนั้นก่อน แล้วค่อยมาทำวันรุ่งขึ้น หรือพนักงานประเภท ทำงานไม่เสร็จ ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย ก็ไม่แคร์อะไร ไม่คิดอะไรมากมาย ฯลฯ ถ้าพนักงานในองค์กรของเราส่วนใหญ่เป็นลักษณะแบบนี้ ต้องอาศัยการควบคุมการทำงานจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลงานออกมาได้ แบบนี้นโยบายการทำงานที่บ้าน ก็ไม่สมควรนำมาใช้กับบริษัทครับ

เพราะสุดท้ายแล้ว ผลผลิตในภาพรวมขององค์กรจะลดลงทันทีครับ เพราะพนักงานจะเอาวันที่ต้องทำงานที่บ้านนั้น เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวัน และจะไม่ทำงานด้วย เพราะคิดว่างานไว้ไปทำที่บริษัทก็ได้ ก็เลยลั้ลลา กันไป และปล่อยงานไว้ก่อน เราเรื่องบันเทิงของตนเองเป็นหลัก

ดังนั้นก่อนที่จะเอานโยบายการทำงานที่บ้านมาใช้จริงๆ ควรจะศึกษาให้ดีก่อนนะครับ ว่าใช้แล้วจะไม่ทำให้ Productivity ของบริษัทลดลง แต่ก็อย่ามองว่ามันใช้ไม่ได้เลย เพราะในทางปฏิบัติก็มีหลายองค์กรที่นำไปใช้แล้วทำให้ผลผลิตในภาพรวมดีขึ้นมากกว่าเดิมก็มีครับ เพียงแต่องค์กรที่ทำสำเร็จนั้น เขามีพนักงานที่มีคุณลักษณะที่พร้อมที่จะทำงาน มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเองมากกว่า นั่นเองครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: