การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง และพนักงานปฏิบัติจริง

ผู้บริหารระดับสูงของทุกองค์กรต่างก็อยากที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และฝังรากลึกลงไปในวิถีการทำงานของพนักงานทุกคนทุกระดับ แต่ทำไมบางองค์กรถึงสร้างแทบไม่ได้เลย ทั้งๆ ที่บางองค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานได้อย่างฝังรากลึก

เรื่องของวัฒนธรรมองค์กร จริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องของการที่ผู้บริหารต้องการให้พนักงานมีพฤติกรรมบางในการทำงานบางอย่างร่วมกัน และต้องปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้จัดการ ลงไปถึงระดับพนักงาน

ดังนั้นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ก็จะต้องมีการกำหนดพฤติกรรมที่ผู้บริหารอยากให้พนักงานแสดงออก อยากให้พนักงานมีพฤติกรรมแบบนั้นในการทำงาน ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 พฤติกรรม ซึ่งตรงนี้เอง ที่เป็นที่มาของการกำหนด Core Value ขององค์กร ว่าองค์กรของเรานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร กับพฤติกรรมอะไรในการทำงานร่วมกันบ้าง บางพฤติกรรมก็ยังส่งผลดีต่อลูกค้าภายนอกที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย

แค่ประเด็นในการสร้างพฤติกรรมที่ต้องการ ก็ยากแล้วสำหรับบางองค์กร คือ ผู้บริหารต้องการให้พนักงานมีพฤติกรรมแบบนั้น แบบนี้ โดยที่ไม่ได้พิจารณาจากตัวของผู้บริหารเองว่า ตนเองต้องการที่จะสร้างองค์กรแบบไหน และต้องการให้องค์กรมีค่านิยมในการทำงานแบบไหนบ้าง ซึ่งจะต้องสะท้อนออกมาในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของพนักงานอย่างไรบ้าง

แต่ผู้บริหารมักจะมองไปที่องค์กรอื่น และพยายามที่จะเลียนแบบองค์กรที่ประสบความสำเร็จต่างๆ ว่าเขามีวัฒนธรรมองค์กรแบบใด เราก็น่าจะมีแบบนั้นบ้าง เพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จแบบเขาได้เช่นกัน

ผลก็คือ ผู้บริหารกำหนดพฤติกรรมพนักงานที่ตนเองต้องการให้พนักงานเป็น โดยที่ไม่สนใจว่าตัวผู้บริหารเอง จะมีพฤติกรรมแบบนั้นหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่า “ไม่มี” คือ ผู้บริหารเองไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติ และสร้างพฤติกรรมการทำงานของตนเองให้เป็นอย่างที่ตนเองต้องการ แต่กลับต้องการให้พนักงานทุกคนเป็นแบบนั้น

คำถามก็คือ มันเป็นไปได้สักแค่ไหน

ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องกำหนดพฤติกรรมที่ต้องการอย่างชัดเจนแล้ว สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ

ผู้บริหารระดับสูงทุกคนจะต้องปฏิบัติตนให้ได้อย่างพฤติกรรมที่ตนเองกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน และจะต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงมา มีพฤติกรรมอย่างที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกัน โดยการทำตนให้เป็นตัวอย่าง และจะต้องคอยให้ Feedback แก่เหล่าบรรดาผู้จัดการทั้งหลายเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงกับค่านิยมขององค์กรที่กำหนดไว้อยู่เสมอ เพื่อทำให้คนกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

นี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่พอจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานให้เกิดขึ้นได้จริงๆ

จะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่า องค์กรสมัยใหม่ Start-up ต่างๆ ที่ผู้ก่อตั้ง เป็นผู้บริหารเอง จะเป็นคนกำหนด และเป็นคนสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ด้วยตนเอง และทำได้ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วย เนื่องจาก เขา (เจ้าของ) ต้องการ และสร้างมันด้วยตนเอง จากนั้นเขาก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาสร้าง เพราะมันคือตัวเขาเอง เวลาที่เขาหาพนักงานเข้ามาทำงาน เขาก็จะบอกถึงสิ่งเหล่านี้ และสร้างระบบต่างๆ ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของพนักงานทุกคนให้ได้อย่างที่เขากำหนดไว้

ตัวอย่างที่เห็นชัดมากๆ ก็จากหนังสือ ชื่อว่า Powerful ซึ่งเขียนเกี่ยวกับวิถีการทำงานและการสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน ที่เขาทำได้ไม่ใช่แค่เพียงการเขียนประกาศ core value ลงในเว็บไซต์ และประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ แต่ผู้บริหารของเขาทุกคนล้วนทำตาม core value ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำตามนั้น โดยสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันในลักษณะตาม core value ที่กำหนดไว้

ทุกอย่างเริ่มต้นที่ผู้บริหาร ต้องทำจริง สร้างจริง ทำให้พนักงานเห็นจริงๆ ค่อยๆ ทำไป จนกระทั่งมันเริ่มกลายเป็นวิถีในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร แล้วมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: