Feedback สิ่งที่ผู้จัดการไม่อยากให้ และพนักงานไม่อยากรับ

Feedback เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญ แต่ในทางปฏิบัติกับไม่ค่อยมีใครชอบนัก หัวหน้าหรือผู้จัดการที่จะต้องบอกพนักงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็ไม่ค่อยอยากจะบอก เวลาที่ต้อง Feedback พนักงาน ก็มักจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร พนักงานเอง เวลาที่จะต้องรับ Feedback จากหัวหน้า ก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าหัวหน้าจะมาไม้ไหน และจะพูดกับเราในเรื่องอะไร

ท่านผู้อ่านคิดว่า Feedback มีความสำคัญแค่ไหนครับ

ผมถามคำถามนี้เวลาที่ต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับการให้ และการรับ Feedback ทุกคนต่างก็ตอบเหมือนกันหมดว่า Feedback นั้น มีความสำคัญมาก สำคัญในเรื่องอะไรบ้าง

  • แจ้งความคืบหน้าของงาน เราใช้การให้ Feedback เป็นเครื่องมือในการบอกกับพนักงานว่า ถึงขณะนี้แล้ว ผลงานของพนักงานเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ออกมา และมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดี และมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาบ้าง เพื่อให้ผลงานไปสู่เป้าหมายตอนปลายปีได้ ถ้าเราไม่บอกอะไรกับพนักงานเลย พนักงานก็อาจจะเดินไปผิดทางได้ และทำให้เสียเวลา เสียเงิน และทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะไม่บรรลุได้

 

  • แจ้งผลงานตอนปลายปี เราใช้การให้ Feedback เป็นเครื่องมือในการแจ้งผลงานทั้งปีของพนักงาน ว่ามีอะไรที่ทำได้ดี มีอะไรที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะวางแผนในการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นในปีถัดไป ถ้าเราไม่บอกอะไรพนักงานเลย พนักงานก็ไม่มีทางที่จะทราบได้เลยว่า ผลงานของเขาที่ผ่านมาทั้งปี มีอะไรดี และไม่ดีบ้าง และต้องพัฒนาอะไรบ้าง แค่เพียงผลงานที่ออกมาว่า A B C D นั้น มันไม่สามารถบอกพนักงานได้อย่างชัดเจนว่ามีประเด็นไหนที่ต้องพัฒนาบ้าง

 

  • การพัฒนาพนักงาน เราใช้ Feedback เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลงาน ด้านพฤติกรรม ของการทำงานของพนักงาน การที่เราจะพัฒนาพนักงาน พนักงานเองจะต้องทราบอยู่เสมอว่า ในแต่ละช่วงเวลาในการพัฒนานั้น เขาดีขึ้นอย่างไร หรือไม่ดีขึ้นอย่างไร มีอะไรที่ต้องเน้น หรือกำลังเดินไปผิดทาง ฯลฯ เช่น ถ้าเรากำลังจะพัฒนาทักษะในการเขียนจดหมายธุรกิจของพนักงาน การส่งพนักงานไปอบรมกลับมาแล้ว ก็ต้องมอบหมายให้เขียน เมื่อพนักงานเขียนมาส่งแล้ว หัวหน้าก็ต้องตรวจ ถ้าตรวจเจอประเด็นที่ต้องแก้ไข ก็ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบ เพื่อที่จะได้ทราบว่า ตรงไหน แก้อย่างไร ผิดอย่างไร ครั้งหน้าจะได้มีการพัฒนามากขึ้นนั่นเอง

 

  • การโค้ชพนักงาน Feedback and Coaching จะมาคู่กันเสมอ การที่เราจะโค้ชใครก็ตาม เราจะต้องสามารถให้ Feedback เขาได้ด้วย และคนที่ถูกโค้ชเอง ก็ต้องเข้าใจว่า จะต้องมีการรับ Feedback จากโค้ชของตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป้าหมายสุดท้าย ก็คือ การพัฒนาให้พนักงานมีทักษะ และมีความสามารถที่สูงขึ้นนั่นเอง

จะเห็นว่า เรื่องของการให้ Feedback นั้น เป็นเรื่องธรรมชาติมาก แต่ทำไมทั้งคนให้ และคนรับ กลับไม่ค่อยชอบมันเลย

คำตอบก็คือ ทัศนคติของคนเรามักจะมองเรื่องของ Feedback เป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก บางคนเวลาที่ได้รับ Feedback ก็มักจะเป็นเรื่องของการโดนด่ามากกว่า บางคนไม่เคยรู้สึกเลยว่า Feedback สามารถทำเป็นเรื่องเชิงบวกได้

ดังนั้น ถ้าองค์กรต้องการที่จะทำระบบ Feedback มาใช้อย่างจริงจัง (ซึ่งจริงๆ มันเป็นธรรมชาติของการบริหารจัดการที่หัวหน้าจะต้องพูดคุยกับลูกน้องเสมอ ทำไมต้องมีการบอกว่า ระบบ Feedback ก็ไม่ทราบได้) เราต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของทั้งหัวหน้า และพนักงานในเรื่องนี้ให้เป็นธรรมชาติ ว่ามีทั้งเชิงบวกและลบ

ต้องมีการให้เทคนิคการให้ Feedback ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในเชิงบวก หรือเชิงลบก็ตาม เราสามารถที่จะสร้างคำพูดที่จะใช้ให้เป็นแบบสร้างสรรค์ได้ อย่างที่เขาเรียกกันว่า Constructive Feedback และต้องมีการให้หัวหน้าและผู้จัดการฝึกในเรื่องนี้อย่างจริงจัง อาจจะต้องมีการประเมินจากคนที่ได้รับ Feedback ว่า เขารู้สึกอย่างไรในการให้ Feedback จาหัวหน้า เพื่อเป็น Feedback ของ Feedback ที่หัวหน้าให้ไว้ เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

ส่วนพนักงานเองก็คงต้องได้รับการให้ความรู้ในเรื่อง Feedback เช่นกัน ว่าในการรับ Feedback นั้น จะต้องคิดอย่างไร จะต้องเปิดมุมมองของตนเองอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดมาใช้ในการพัฒนาตนเอง ข้อมูลอะไรที่ไม่เกี่ยว ไม่ดี ก็ไม่ต้องเก็บกลับมา

ถ้าเราทำได้อย่างจริงจัง เรื่องของ Feedback จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ให้ และผู้รับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: