องค์กรที่เน้น Agile ก็ต้องมี Workforce Agility ด้วยเช่นกัน

วันนี้ขอต่อเนื่องจากบทความเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าด้วย Agile นะครับ ในทางปฏิบัติแล้ว คำว่า Agile จะเน้นไปที่กระบวนการทำงานที่คล่องตัว ที่เน้นไปที่เรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วที่สุด และมีคุณภาพมากที่สุด หรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Operational Agility ก็คือ การทำให้กระบวนการทำงานมันสั้น และเร็ว คล่องตัว ไม่เทอะทะ และเยิ่นย้อ

และในการทำกระบวนการให้คล่องตัวนั้น องค์กรเองก็ต้องมีการออกแบบในเรื่องของ Workforce Agility ด้วยเช่นกัน เพราะการที่เราทำกระบวนการทำงานให้คล่องตัว แต่เรื่องของการบริหารคนไม่คล่องตัวไปด้วย มันก็เหมือนจะไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันเลย

การทำเรื่องของ Workforce Agility ก็จะประกอบไปด้วย

  • Time เรื่องของเวลาในการทำงาน หรือตั้งคำถามง่ายๆ ว่า พนักงานต้องทำงานเมื่อไหร่ เวลาใด ซึ่งก็คงไม่ใช่เวลาแบบปกติ แปดโมงเลิกห้าโมงเย็นอีกต่อไป เนื่องจากการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันที รวดเร็ว และได้ในทุกเวลานั้น เรื่องของการจัดการเวลาในการทำงานของพนักงานก็ต้องมีความคล่องตัวมากด้วยเช่นกัน อาจจะต้องมีการทำงานเป็นกะ ทำงาน part-time มีการ stand-by ในแต่ละช่วงเวลาของพนักงาน เป็นต้น เพื่อเน้นไปที่ความคล่องตัวในการทำงานนั่นเอง

 

  • Location เรื่องของสถานที่ทำงาน หรือตั้งคำถามง่ายๆ ว่า พนักงานจะต้องทำงานที่ไหน ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความคล่องตัวในกระบวนการทำงาน ที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทันที สถานที่ทำงานก็อาจจะไม่ใช่แค่เพียงในบริษัทแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว อาจจะมีการให้พนักงานทำงานที่บ้าน สาขา หรือศูนย์บริการที่กระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ไปถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธุรกิจ และการให้บริการขององค์กรว่าเป็นเรื่องอะไร

 

  • Role เรื่องของบทบาทในการทำงาน เพื่อความคล่องตัว ก็ต้องตั้งคำถามว่า แล้วพนักงานแต่ละคนจะต้องทำงานอะไรบ้าง ต้องรับผิดชอบงานด้านใดบ้าง ซึ่งอาจจะต้องทำงานมากกว่าหน้าที่และความรับผิดชอบที่เขียนอยู่ในใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) หรือต้องมีการทำงานแบบ multi task มากขึ้น บางแห่งอาจจะต้องสร้างระบบการหมุนเวียนงาน เพื่อให้พนักงานเรียนรู้งานทุกด้าน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถทำงานได้ในทุกขั้นตอน เพื่อความรวดเร็วนั่นเอง มิฉะนั้นก็จะเกิดกรณีที่ว่า ต้องรอให้พนักงานตำแหน่งงานนั้นว่างก่อนถึงจะแก้ไขปัญหาให้ได้ เป็นต้น ซึ่งก็จะไม่ทันใจลูกค้าอีกเช่นกัน

 

  • Source เป็นเรื่องของที่มาของพนักงาน โดยการตั้งคำถามว่า แล้วพนักงานที่มาทำงานนั้นจะต้องมาจากไหน เราจะต้องจ้างงานแบบไหน ในบางงานที่เน้นความรวดเร็ว และความเก่งเฉพาะทางมากๆ อาจจะต้องเป็นการว่าจ้างแบบ outsource จากภายนอกที่มีฝีมือมากๆ เข้ามาช่วย หรืออาจจะเป็น Freelance ที่ช่วยแบบ on call หรือเป็นพนักงานประจำปกติ

4 ประเด็นข้างต้น ก็คือ ประเด็นหลักๆ ที่จะต้องตอบให้ได้ในการทำเรื่องของ Workforce Agility เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการทำองค์กรให้ Agile เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลานั่นเอง

นอกจากนั้นก็คงต้องมีการพิจารณาในเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของพนักงานในเรื่องต่างๆ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย อย่างที่เราเห็นกันในยุคนี้ ที่หลายองค์กรพยายามบอกว่า เขาเป็นองค์กรที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ แต่พอถึงเวลาที่มีปัญหา ก็ยังต้องเรียกหาเอกสารต่างๆ มากมายจากทางลูกค้า เพื่อเอามาประกอบการแก้ไขปัญหา

ซึ่งแบบนี้ ก็คงไม่ได้เรียกว่า Agile ที่แท้จริงแล้วล่ะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: