องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง (Agile) กับแนวทางการบริหารคน

ปัจจุบันนี้ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมาก ลูกค้ามีความคาดหวังในผลลัพธ์ของสินค้าและบริการที่รวดเร็ว และต้องมีคุณภาพอย่างมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็วทันใจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ที่ซื้อแล้วจ่ายเงินแล้ว ก็ต้องการสินค้าภายในวันเดียวกันกับที่ซื้อ หรือไม่ก็เต็มที่ไม่เกินวันรุ่งขึ้นก็ต้องได้สินค้าแล้ว

หรือกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาในสินค้าและบริการ และต้องการติดต่อกับผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ก็จะเป็นลักษณะที่ว่า ต้องการติดต่อได้ในทันที ทุกเวลาด้วย ไม่ว่าจะเช้า หรือดึกแค่ไหน ถ้าสินค้ามีปัญหา ก็อยากให้มีคนมาแก้ไขปัญหาได้ในทันที

ด้วยความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ก็เลยทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรจะต้องมีความคล่องตัวและมีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าในอดีต ก็เลยเกิดแนวคิดแบบ Agile ขึ้นมา โดยเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และลดขั้นตอน กระบวนการที่มันไม่มีประโยชน์ และเสียเวลาลงไป และทำให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นทีมทำงานที่สามารถประสานงานกันได้ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นสำคัญ

ดังนั้น ถ้าองค์กรใดต้องการจะสร้างความคล่องตัวให้เกิดขึ้นจริงๆ ก็คงต้องไม่ลืมสิ่งต่อไปนี้

  • ต้องสร้างวัฒนธรรมแบบ High Performance เรียกว่าพนักงานทุกคน ผู้บริหารทุกท่านจะต้องมีจุดมุ่งหมาย และความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานชั้นเลิศ ทุกคนต้องคิดว่า การสร้างผลงานแบบมาตรฐานนั้นไม่เพียงพอ จะต้องสร้างความเป็นเลิศให้ได้ในทุกด้าน เพราะการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ จะทำให้พนักงานทุกคนไม่อยู่กับที่ จะต้องมีความคิดและความพยายามที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

 

  • ต้องสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพยากรในการทำงาน และโครงสร้างองค์กร การที่เราจะสามารถทำงานเสนอความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสร้างผลงานชั้นเลิศได้นั้น การบริหารจัดการจะต้องมีความยืดหยุ่นมาก ต้องไม่ยึดติดกับผังองค์กร ลำดับชั้นของการบังคับบัญชา หรืออำนาจในการอนุมัติสั่งการมากจนเกินไป รวมทั้งในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน เงิน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ก็จะต้องยืดหยุ่นมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทันที ไม่ใช่ลูกค้าต้องการอะไร ก็มีแต่บอกว่า ไม่ได้เพราะติดที่ระเบียบบ้าง ติดที่นโยบายบ้าง เรื่องยังมาไม่ถึงบ้าง ฯลฯ และที่สำคัญก็คือเรื่องของข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านสินค้าและบริการ ข้อมูลลูกค้า ฯลฯ จะต้องเชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งหมด เวลาที่ลูกค้าถามใคร ก็จะได้คำตอบในแบบเดียวกัน ไม่ใช่ถามคนหนึ่งตอบอย่างหนึ่ง ไปถามอีกคน ก็ตอบอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น

 

  • ต้องมีวัฒนธรรมในการทำงานแบบร่วมมือกัน (Collaboration) คือยิ่งกว่ามีทีมเวอร์คที่ดี พนักงานทุกคนจะต้องมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่ใช่ตนเองอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เวลาที่จะต้องทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ก็มานั่งเขม่นกันไปมา เหมือนกับว่าอยู่คนละองค์กร แบบนี้จะไม่สามารถสร้างองค์กรแบบคล่องตัวได้เลย ในองค์กรมีฝ่ายต่างๆ ก็จริง แต่มีเพื่อให้รู้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบคืออะไร สุดท้ายทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทั้งหมด เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ ผลงานชั้นเลิศ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทันที

 

  • ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว การที่เราจะสร้างองค์กรแบบ Agile ให้ได้นั้น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องสร้างอุปนิสัยคิดเร็ว แก้ไขปัญหาเร็ว และต้องมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดและรวดเร็ว จะมัวนั่งคิด นั่งรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆ ไม่ได้แล้ว เพราะมันคงไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน และเมื่อมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เวลาที่เกิดความผิดพลาดขึ้น ก็ต้องยอมรับร่วมกัน และไม่มาโทษกันไปมา แต่จะต้องหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้ต่อไป

สุดท้ายก็คือ การที่เราจะสร้างองค์กรให้ได้ในแบบที่กล่าวมาข้างต้น เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ตั้งแต่การคัดเลือกคนที่ต้องเป็นอย่างที่ว่ามา คือ ต้องมุ่งเน้นผลงานชั้นเลิศ มีทัศนคติที่มองความเป็นเลิศ และมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก ต้องสร้างระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นมากพอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบข้อบังคับ สภาพการทำงาน ลักษณะการทำงาน ฯลฯ ต้องมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะสนับสนุนให้องค์กร Agile ได้จริงๆ

สุดท้ายก็คือจะต้องมีโปรแกรมในการพัฒนาพนักงานและพัฒนาผู้นำขององค์กรให้คิดและทำงานไปในลักษณะเดียวกัน และฝังวัฒนธรรมในการทำงานแบบ Agile ให้เข้าไปสู่พนักงานทุกคนให้ได้

แล้ว Agile organization ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่แค่เพียงชื่อเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: