ทำไมผู้จัดการ ถึงไม่ทำหน้าที่ของผู้จัดการ

เคยสงสัยกันหรือไม่ครับ ว่าทำไมคนที่เป็นผู้จัดการบางคน ถึงไม่ทำหน้าที่ของผู้จัดการ พฤติกรรมการทำงานที่แสดงออกก็คือ เป็นพนักงานคนหนึ่ง เพียงแต่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการแค่นั้นเอง ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการทั้งเรื่องงาน และเรื่องคน มีปัญหาตามมามากมาย ด้วยสาเหตุแค่เพียงผู้จัดการที่ไม่พร้อมที่จะเป็นผู้จัดการนี่แหละครับ

ลักษณะของผู้จัดการที่มีแต่ตำแหน่ง และไม่เคยทำหน้าที่ของผู้จัดการที่ดีมีดังนี้

  • ไม่เคยวางแผนงานร่วมกับทีมงาน ผู้จัดการที่ไม่เคยวางแผนการทำงานร่วมกับทีมงาน ก็แปลว่า ไม่ใช่ผู้จัดการที่ดีแล้วครับ ผู้จัดการที่ดีจะต้องนำนโยบายของผู้บริหารมาวางแผนและกำหนดแนวทางในการทำงานกันต่อ โดยการมีการวางแผนร่วมกับลูกน้องในทีมงาน และจะต้องสื่อสารแผนงาน และวิธีการทำงานเหล่านี้ให้กับทีมงานได้ทราบและเข้าใจร่วมกัน แต่ผู้จัดการที่ไม่ทำหน้าที่ผู้จัดการ จะไม่เคยประชุม และวางแผนอะไรใดๆ ไม่เคยสื่อสารอะไรกับพนักงาน เพราะไม่มีอะไรให้สื่อสารนั่นเอง

 

  • ไม่เคยสอนงานพนักงานเลย ผู้จัดการที่ไม่เคยสอนงานลูกน้องเลย นี่ก็ไม่ใช่ผู้จัดการที่ดีอีกเช่นกัน คนที่เป็นผู้จัดการ มักจะเป็นพนักงานที่มีผลงานที่ดี และถูกเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการ ก็เนื่องจากผลงานที่ดี เมื่อมีลูกน้องแล้ว ก็ต้องทำงานให้สำเร็จโดยผ่านลูกน้องของตนเอง และการที่ลูกน้องจะทำงานให้สำเร็จได้นั้น ก็ต้องอาศัยการสอนงาน และการให้คำแนะนำจากผู้จัดการด้วยเช่นกัน ผู้จัดการบางคนรับพนักงานใหม่เข้ามา ก็ปล่อยให้พนักงานคนนั้นทำงานเอง โดยที่ไม่เคยมีการให้คำแนะนำ หรือสอนแนะอะไรเลย พอพนักงานทำงานผิดพลาด ก็ไม่เคยสอน กลับดุด่าว่ากล่าวเสียๆ หายๆ

 

  • ไม่เคยคุยกับพนักงานเรื่องผลงานเลย หน้าที่ของผู้จัดการที่ดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือ จะต้องมีการพูดคุยถึงความคืบหน้าของงานในทีม และงานของพนักงานแต่ละคน ว่าไปถึงไหนแล้ว ติดปัญหาอะไรหรือเปล่า อาจจะต้องมีการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และต้องพูดคุย ให้ Feedback แก่พนักงานว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร ส่วนผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการแค่เพียงตำแหน่ง จะไม่เคยที่จะติดตามผลงานลูกน้อง ไม่เคยคิดที่จะพูดคุย หรือบอกลูกน้องว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้าง

 

  • ไม่เคยมีคำชมใดๆ มีแต่คำด่า ผู้จัดการที่ดีเวลาที่ลูกน้องทำผลงานได้ดี ก็จะต้องให้คำชื่นชม เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการทำงาน และมีพลังในการทำงานให้ดีขึ้นอีกต่อไป แต่ผู้จัดการตามตำแหน่งมักจะไม่ค่อยชม แต่มักจะด่าอย่างเดียว ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกแย่ และไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน

 

  • ไม่ใส่ใจสารทุกข์สุขดิบของพนักงาน ผู้จัดการที่ดีมักจะใส่ใจพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือเรื่องส่วนตัวบางอย่าง มักจะสอบถามถึงความรู้สึกของพนักงานว่า รู้สึกอย่างไร เป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ มีปัญหาเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวหรือไม่ และจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างด้วยความเต็มใจ แต่ผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการแค่เพียงตำแหน่ง มักจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ ไม่เคยคิด หรือพูดคุยกับพนักงานถึงความรู้สึกในการทำงานอะไรเลย มีแต่เรื่อง งาน งาน งาน ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือ ผู้จัดการงานบางคน งานก็ไม่เอา คนก็ไม่สน

แล้วอะไรคือสาเหตุที่ผู้จัดการของเรา ไม่ทำตัวเป็นผู้จัดการงานที่ดี

  • ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้จัดการที่ดี องค์กรส่วนใหญ่เลื่อนตำแหน่งพนักงานให้เป็นผู้จัดการโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เลย ไม่เคยส่งไปอบรม ไม่เคยมอบหมายงานบางอย่างเพื่อให้เขาได้ลองบริหารคน และงานไปพร้อมกัน สุดท้าย เราก็ได้ผู้จัดการที่แย่ๆ มาทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของทีมงานอย่างมาก

 

  • ไม่มีการCoaching ที่ดี ในเรื่องของการเป็นผู้จัดการที่ดี หลายคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการแล้ว แม้ว่าจะมีการส่งไปเรียน และอบรมมาบ้าง แต่สุดท้ายก็ต้องมีคนคอย coach และชี้แนะวิธีการเป็นผู้จัดการงานที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งคนที่จะทำหน้าที่นี้ก็คือ คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้จัดการคนนั้น จะต้องทำหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานคนนี้เป็นผู้จัดการงานที่ดีให้ได้

 

  • ขาดการประเมินผลงานอย่างจริงจังในเรื่องนี้ ซึ่งก็คือ คนที่เป็นผู้จัดการ ไม่มีการถูกประเมินผลงานของการเป็นผู้จัดการที่ดี ไม่มีการให้ลูกน้องได้ลองประเมินผู้จัดการดู ในมุมของการบังคับบัญชา ซึ่งก็ทำให้ผู้จัดการไม่มีความพยายามที่จะปรับปรุงให้ตนเองเป็นผู้จัดการที่ดี ดังนั้น ระบบประเมินผลงานขององค์กรจะต้องตอบในเรื่องนี้ให้ได้ด้วยเช่นกัน

 

  • ขาดตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้จัดการ สังเกตได้อย่างชัดเจนว่า ถ้าองค์กรใดที่มีผู้จัดการที่ดี มีผู้นำที่ดี องค์กรนั้นจะมีตัวอย่างที่ดีให้พนักงานได้เห็น แต่ทำตาม อีกทั้ง คนที่เป็นผู้นำ และเป็นผู้จัดการที่ดีที่เป็นตัวอย่างดีๆ เหล่านี้ ก็มักจะมีการวางแผน การกำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานของตนเองให้สามารถที่จะบริหารจัดการงาน และคนได้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ เป็นการสร้างผู้จัดการ และสร้างผู้นำที่ดีในรุ่นถัดๆ ไปนั่นเอง

ดังนั้น ถ้าองค์กรของท่านต้องการมีพนักงานในระดับผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงเป็นผู้จัดการโดยตำแหน่ง สิ่งที่จะต้องทำก็คือ การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งพนักงานให้เป็นผู้จัดการ จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะพร้อมเลื่อนเป็นผู้จัดการได้นะครับ บางคนชอบที่จะทำงานในเชิงเทคนิค ไม่อยากทำงานกับคนอื่น คนแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะไปเลื่อนให้เขาเป็นผู้จัดการ เพราะเราจะเสียพนักงานเก่งๆ ทางด้านเทคนิคไป แล้วได้ผู้จัดการงานใหม่ที่แย่ๆ มาแทน

ดังนั้นก่อนเตรียมความพร้อมก็คงต้องพิจารณาว่า พนักงานคนไหนที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการงานจริงๆ เป็นคนที่คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่ใช่เข้าวงไหน วงแตกทันที แบบนี้ก็ไม่เหมาะที่จะให้เขามาบริหารคนอื่นอย่างแน่นอน

อย่าลืมนะครับ ผู้จัดการที่ดี จะทำให้งานขององค์กรไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น เพราะเขาจะต้องทำงานผ่านคนอื่น สร้างผลงานผ่านคนอื่น และถ้าเขาสามารถบริหารคนอื่นให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ นี่แหละที่เราเรียกว่า “ผู้จัดการตัวจริง”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: