อยากประสบความสำเร็จ ก็ต้องสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จให้ได้

ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนอยากประสบความสำเร็จในชีวิต ยิ่งช่วงต้นปีแบบนี้ ยิ่งเป็นช่วงแห่งการตั้งเป้าหมายความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิตกัน จากนั้นก็ต้องเริ่มลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายให้ได้ แต่ก็จะเห็นว่า บางคนทำได้สำเร็จ บางคนสำเร็จบ้าง บางคนไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เลย ก็มี แล้วถ้าเรามาพิจารณาจากคนที่ประสบความสำเร็จ คนกลุ่มนี้เขามีคุณลักษณะอย่างไร และมีอุปนิสัยอย่างไร ทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จได้

เราลองมาดูอุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จเขามีกันว่า จะประกอบไปด้วยนิสัยอะไรบ้าง

  • มีเป้าหมายที่ชัดเจน คนที่ประสบความสำเร็จ จะมีนิสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือ การมีเป้าหมายในชีวิตของตนเอง โดยมีการกำหนดเป้าหมายเป็นระยะๆ ไป และที่สำคัญก็คือ เป้าหมายทุกอย่างที่ต้องการนั้น จะต้องเขียนลงในกระดาษ และติดไว้ในที่ที่เรามองเห็นทุกวัน เพื่อเป็นการกระตุ้น และจูงใจให้เราเกิดความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ จากนั้นก็จะมีการกำหนดและวางแนวทางในการลงมือปฏิบัติ บางคนมีการกำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันอย่างชัดเจนเลยว่า ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงจะต้องทำอะไรบ้าง และ Focus กับมันอย่างเดียว โดยไม่ว้อกแวกไปทำอย่างอื่นเลย จนกระทั่งกิจกรรมที่ทำนั้นสำเร็จในแต่ละวัน จึงจะหันไปทำอย่างอื่นบ้าง
  • ให้ทำในสิ่งที่ยากก่อนสิ่งที่ง่าย เป็นคนที่ทำสิ่งที่ยากก่อน ในแต่ละวันจะมีการกำหนดรายการของการทำงาน และจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่ยาก และมีผลกระทบต่อความสำเร็จก่อนสิ่งอื่น เช่น งานที่ยากกว่า ซับซ้อนมากกว่า หรืองานที่จะต้องใช้ความคิดความอ่านมาก ฯลฯ ให้เริ่มทำสิ่งเหล่านี้ก่อนในแต่ละวัน นิสัยนี้จะช่วยให้เราลดนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งได้ อีกทั้งพอทำเสร็จแล้ว และยังทำให้เราได้ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราได้ด้วย ผิดกับคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ก็มักจะเริ่มทำในสิ่งที่ง่ายๆ ก่อน บางครั้งก็ใช้เวลานานเกินไป จนกระทั่งสิ่งที่ยากและสำคัญไม่ได้ทำซะที สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรที่สำคัญกับชีวิตของตนเองเลย
  • ให้คิดและพูดกับตนเอง ในสิ่งที่ดีเสมอ เช่น การให้กำลังใจตัวเองเวลาประสบกับความยุ่งยากลำบากใจ หรือกาย เช่น “คนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะไม่กลัวงานยาก และจะลงมือทำงานที่ยากกว่าเสมอ” อันนี้จะใช้เวลาที่ประสบกับความยากลำบากของงาน หรือนายสั่งงานยากๆ มาให้ทำ หรือ “เวลาช่วงนี้น่าจะใช้ทำอะไรจึงจะมีประโยชน์สูงสุดสำหรับเรา” ไว้ถามตัวเองเวลาไม่รู้จะเริ่มทำอะไรก่อน หรือเวลาว่างๆ แล้วไม่มีอะไรทำ ก็ลองหาคำตอบดูนะครับ จะทำให้เราใช้เวลาในสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายของเรา หรือ “ไม่มีใครประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เกิด” “คนที่ประสบความสำเร็จย่อมจะผ่านความล้มเหลวมาก่อน” ฯลฯ คำพูดทั้งหมดนี้ล้วนแต่สร้างกำลังใจไม่ให้เราคิดย่อท้อ หรือเลิกทำเสียกลางคัน คนที่ประสบความสำเร็จจะมีการหาวิธีการสร้างพลังให้ตนเองอยู่เสมอ

 

  • ทุกวันจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คนที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ไมว่าจากการอ่าน การศึกษา การฟัง และการเรียนรู้จากทุกคนไม่ว่าจะเหนือกว่า หรือด้อยกว่าเรา เป็นคนที่เปิดใจ และมองเห็นทุกอย่างเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และมักจะถามตัวเองก่อนนอนทุกวันว่า “วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ แล้วหรือยัง”
  • อ่านหนังสือ 2-3 เล่ม ต่อเดือน คนที่ประสบความสำเร็จจะมีนิสัยที่คล้ายกันคือ เป็นคนชอบอ่านหนังสือ และมักจะเป็นหนังสือที่ช่วยเสริมสร้างความคิดความอ่านใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิชาการ ความรู้ หนังสือนิยาย นิตยสารต่างๆ ฯลฯ เพราะการอ่านเป็นการเปิดโลกทัศน์ ทำให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆ และยังเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาทำมาแล้ว เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพลาดแบบคนอื่นอีกด้วย
  • เลิกนิสัยที่มีก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง คนที่ประสบความสำเร็จจะไม่ทำกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์กับตนเอง และไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ติดทีวี ติดเกมส์ ติดไลน์ เฟซบุ๊ค ติดเน็ต ฯลฯ โดยไม่มีการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กับตนเอง คนที่ประสบความสำเร็จจะมีจิตใจที่มุ่งมั่น ลดละเลิกในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ หรือถ้าจะทำ ก็ทำเพื่อพักผ่อน โดยไม่ให้เป็นเวลาหลักในแต่ละวัน
  • มีอัธยาศัยที่ดี คนที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี บางคนอาจจะไม่ค่อยพูดมากนัก แต่ถ้าได้รู้จักก็จะรู้ว่า เป็นคนที่เป็นมิตร ไม่ถือตัว และเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ที่สำคัญก็คือ เป็นคนที่ไม่นินทาคนอื่น แต่จะมองแต่เพียงจุดดีของคนอื่น ซึ่งทำให้คนที่ประสบความสำเร็จนั้นมี network ในการทำงานมากขึ้น และส่งผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้นอีกด้วย

การที่เราอยากจะประสบความสำเร็จ เราจะต้องมีอุปนิสัยที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ด้วย ไม่ใช่มีแค่เพียงเป้าหมาย และมีวิธีการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน แต่กลับไม่มีการลงมือทำมันจริงๆ มัวแต่รักสบาย เข้าข่ายอยากรวย แต่ขี้เกียจ อยากเก่ง แต่ไม่ขยัน ถ้าเป็นแบบนี้ ความสำเร็จก็ไม่มีทางเดินเข้ามาในชีวิตเราได้เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: