ผู้จัดการที่ดี จะต้องทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

ความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก งานวิจัยเรื่องของ Engagement หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น ได้ระบุชัดเจนว่า พนักงานที่มีความสุขในการทำงานนั้นจะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และจะส่งผลต่อผลงานของพนักงานและผลงานขององค์กรโดยตรง ดังนั้นถ้าเราต้องการให้พนักงานสร้างผลงานที่ดี ก็ต้องทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

หน้าที่ของคนที่เป็นผู้จัดการ และผู้บริหาร ที่จะต้องบริหารจัดการ และสร้างผลงานที่ดีโดยผ่านลูกน้องของตนเองนั้น ถ้าอยากให้ลูกน้องของตนสร้างผลงานที่ดีได้ ก็ต้องทำให้ลูกน้องของตนเองมีความสุข แล้วผู้จัดการจะทำให้ลูกน้องมีความสุขในเรื่องอะไรได้บ้าง

  • ความสุขที่ได้มาทำงาน ผู้จัดการจะต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทำงานในฝ่าย การที่จะทำให้พนักงานรู้สึกอย่างนั้นได้ วิธีการก็คือ จะต้องสร้างบรรยากาศแห่งความสุขทุกเช้าที่พนักงานเข้ามาทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเดินเข้าที่ทำงานด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายลูกน้องอย่างเป็นกันเอง เพื่อให้เริ่มต้นวันทำงานกันอย่างมีความสุข และวันนั้นพนักงานก็จะทำงานอย่างมีความสุขได้ตลอดทั้งวัน

 

  • ความสุขจากงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้จัดการที่ดี จะต้องทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขกับงานที่ตนมอบหมายไปให้ โดยการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับตัวพนักงาน มีการพิจารณาถึงความรู้ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการสร้างความท้าทายในงานให้เกิดขึ้นกับพนักงาน อีกทั้งต้องมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมระหว่างพนักงานแต่ละคน

 

  • ความสุขจากเพื่อนร่วมงานที่ดี การที่พนักงานมาทำงานแล้วพบกับเพื่อนร่วมงานในฝ่ายที่รู้สึกดีต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะทำให้พนักงานมีความสุขที่ได้มาทำงาน ดังนั้นผู้จัดการที่ดีจะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันที่ดี บริหารทีมงานได้ดี และสามารถจัดการกับความขัดแย้งภายในทีมงานที่เกิดขึ้นได้อย่างดี

 

  • ความสุขจากผลงานที่ดี พนักงานที่ทำผลงานได้ดี ผู้จัดการเองก็สามารถทำให้พนักงานมีความสุขกับผลงานที่โดดเด่นได้ โดยการให้การชื่นชมในผลงาน การทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากนาย การทำให้พนักงานเป็นคนสำคัญ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นได้ สิ่งเหล่านี้ คนที่เป็นผู้จัดการมีส่วนทำให้พนักงานรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการทำงานได้ ซึ่งก็จะส่งผลต่อความสุขของพนักงานเช่นกัน

 

  • ความสุขจากการพัฒนา พนักงานทำงานในองค์กร พร้อมกับได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ทักษะ และความสามารถต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้น ตัวพนักงานเองก็จะมีความสุขในการทำงาน เพราะทำงานแล้วรู้สึกว่าตนเองไม่มีทางตันแน่ๆ เพราะมีการพัฒนา และได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นผู้จัดการที่ดีก็ต้องมีการวางแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้องมีการให้ Feedback แก่พนักงานอยู่เสมอเพื่อเป็นการบอกพนักงานว่าอะไรดี อะไรที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

ความสุขของพนักงาน 5 ประการข้างต้นนั้น ถืว่าเป็นหน้าที่ของผู้จัดการที่ดีที่จะต้องสร้าง และส่งความสุขเหล่านี้ให้กับพนักงานของตนเอง ถ้าเราต้องการผลงานที่ดีจากพนักงาน เราก็ยิ่งต้องสร้างความสุขให้กับพนักงาน

วันนี้ ท่านทำให้พนักงานมีความสุขแล้วหรือยังครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: