อุปนิสัย 6 ประการของผู้นำที่ดี ที่ต้องมีติดตัวไว้

วันนี้ก็นำเอาอุปนิสัยพื้นฐานของผู้นำที่ดี ที่จำเป็นจะต้องมี เพราะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีเลยก็ว่าได้ จากหนังสือที่ชื่อว่า The Leader Habit เขียนโดย Martin Lanik ผู้เขียนเขามองว่า การที่เราจะพัฒนาภาวะผู้นำของเราให้ได้นั้น มันต้องเปลี่ยนไปถึงอุปนิสัยของเราเองเลย เขายังอ้างอีกว่า ที่การอบรมภาวะผู้นำไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการสร้างผู้นำก็เพราะ การอบรมเน้นไปที่การให้ความรู้มากกว่า การสร้างนิสัยใหม่

ผู้เขียนยังบอกอีกว่า แก่นของการเป็นผู้นำที่ดีนั้น ถูกแบ่งออกเป็นสองแกนก็คือ แกนแรก ผู้นำที่ดีจะต้องมีวิธีทำงานให้สำเร็จให้ได้ (Getting things done) และแกนที่สองก็คือ ผู้นำที่ดีจะต้อง มุ่งเน้นไปที่การบริหารคน (Focus on People) จากนั้นตำราภาวะผู้นำต่างๆ ก็นำเอาสองแก่นนี้ไปแตกออกเป็นคุณสมบัติย่อยๆ อีกทีหนึ่ง เพื่อจะได้สามารถลงในประเด็นของการพัฒนาได้

ในหนังสือเล่มนี้ ได้บอกว่า อุปนิสัยที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดีมีอยู่ 6 ประการ ดังต่อไปนี้

  • Planning and Execution นิสัยแรกที่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ ก็คือนิสัยแห่งการวางแผน และก็ไม่ใช่แค่เพียงวางแผนเก่งอย่างเดียว จะต้องมีนิสัยแห่งการทำแผนให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จให้ได้ ผู้เขียนได้วิจัยมาแล้วว่า จุดอ่อนของผู้นำส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็คือ มีแต่แผน แต่ขาดนิสัยแห่งการนำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงให้ได้

 

  • Problem Solving and Decision Making นิสัยที่สองที่ต้องสร้างก็คือ อุปนิสัยแห่งการแก้ไขปัญหา คือ มองว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข และต้องมองแบบนี้ให้เป็นนิสัยเลย ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ต้องสร้างนิสัยแห่งการแก้ปัญหา และนิสัยแห่งการตัดสินใจประกอบกันไปด้วย เช่นกัน ผู้นำส่วนใหญ่ในโลกนี้ ถ้าจะมีจุดอ่อนก็คือ มักจะไม่ได้มีนิสัยของการแก้ไขปัญหา มีแต่การปัดปัญหาออกจากตัวเอง และไม่มีนิสัยของการตัดสินใจ มักจะชอบอ้างว่าข้อมูลไม่เพียงพอ และกำลังรอความเห็นชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ ซึ่งเอาเข้าจริงๆ แล้วตนเองเป็นผู้นำ ไม่มีใครต้องรอเลยด้วยซ้ำไป แต่เป็นเพราะขาดนิสิยแห่งการตัดสินใจไปนั่นเอง

 

  • Leading Change นิสัยที่ชอบนำการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในยุคนี้ ผู้นำจะต้องสร้างอุปนิสัยนี้ติดตัวให้ได้ มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ และจะต้องเป็นคนที่นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้ได้ ผู้นำที่ดี จะต้องมีนิสัยแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะเขาจะต้องนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น และการอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย นั่นคือการนำพาองค์กรไปสู่หายนะมากกว่า

 

  • Persuasion & Influence ต้องมีอุปนิสัยและความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ และสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นรอบข้างได้อย่างดี เนื่องจากผู้นำจะต้องนำองค์กรไปสู่อนาคต ซึ่งการนำนั้น แปลว่าจะต้องมีบางเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และด้วยนิสัยที่สามารถจูงใจโน้มน้าว และชักจูงคนอื่นได้นั้น ก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้น รวมทั้งจะต้องมีนิสัยที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วย ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ผู้นำคนนี้มีอิทธิพลที่ดีต่อคนอื่นๆ ในองค์กร

 

  • Growing People & Teams นิสัยแห่งการพัฒนาพนักงานและทีมงาน ไม่ใช่แค่เพียงทำไปเพราะเห็นหน้าที่ แต่ผู้นำจะต้องมีอุปนิสัยที่ชอบสร้างและพัฒนาคนอื่นตลอดเวลา ทั้งพนักงาน และทีมงาน จะต้องถูกพัฒนาไปด้วยกัน ดังที่เราเห็นเสมอว่า ผู้นำที่ดีขององค์กรต่างๆ มักจะใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาพนักงานและทีมงาน บางคนเป็นคนสอนงานเอง เป็นคนที่ให้แนวทางในการพัฒนา รวมทั้งเป็นผู้กระตุ้นเพื่อให้องค์กรมีระบบการพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เข้ามานำองค์กรเพียงเพื่อที่จะสร้างยอดขายและกำไรในระยะสั้นๆ เพียงอย่างเดียว

 

  • Interpersonal Skills ต้องมีนิสัยที่ชอบพบปะผู้นำ และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นรอบตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ เราจะเห็นผู้นำที่ดีส่วนใหญ่ จะเป็นคนที่มีนิสัยชอบฟังคนอื่นพูด ชอบที่จะกระตุ้นให้คนอื่นพูดเรื่องของตนเอง และมีนิสัยที่ชอบให้ความสำคัญกับคนอื่น เพราะนี่คือนิสัยแห่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ใช่มีแต่อีโก้ และมัวแต่พูดแต่เรื่องของตนเอง ถ้าเป็นแบบนี้ ก็มีแต่คนจะออกห่างมากกว่า

และนี่คืออุปนิสัยพื้นฐาน 6 ประการที่ผู้นำจะต้องสร้างลงไปให้เป็นอุปนิสัยของตนเองจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงความรู้เท่านั้น แต่จะต้องสามารถสร้างเป็นพฤติกรรมของตนเองที่กระทำให้พนักงานเห็นอยู่ทุกๆ วัน

แล้วท่านก็จะสามารถต่อยอดในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ดีได้ต่อไปในอนาคตในเรื่องต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: