ทักษะที่จำเป็น 10 ประการในการเป็นผู้จัดการที่ดีในยุคนี้

การเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น บางคนก็บอกว่า เป็นเรื่องยากมาก บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมาก แต่ไม่ว่าจะง่ายหรือยาก การจะเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่พัฒนากันได้อย่างนแน่นอน อยู่ที่ว่าคนที่จะเป็นผู้จัดการนั้น ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้จัดการที่ดีหรือไม่

จากหนังสือที่ชื่อว่า 100 Ways to be a better boss: Mind tool for managers ซึ่งเขียนโดย James Manktelow and Julian Birkinshaw ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ London Business School ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็ได้ทำวิจัยกับผู้จัดการจำนวน 15,242 คน ทั่วโลก เพื่อที่จะระบุว่า ทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้จัดการที่ดี ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ออกมา 10 ประการแรกที่ผู้จัดการที่ดีจำเป็นจะต้องมี ดังนี้ครับ

  • Building good working relationships with people at all levels. ผู้จัดการที่ดีจะต้องมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนทุกระดับในองค์กรได้ ไม่ใช่สัมพันธ์กับแค่นายของตนเอง หรือลูกน้องของตนเอง แค่นั้นไม่พอในยุคนี้แล้ว

 

  • Prioritizing tasks effectively for yourself and your team. สามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของงาน ทั้งของตนเอง และของทีมงานทุกคน เนื่องจากในการทำงานยุคนี้มักจะมีงานแทรกเข้ามามากมาย ผู้จัดการที่ดี จึงต้องมีทักษะด้านนี้มากๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

 

  • Considering many factors in decision-making. เวลาที่จะตัดสินใจอะไร จะต้องมีการรวบรวมข้อมูล และพิจารณาปัจจัยต่างๆ มากขึ้น ต้องอาศัยข้อมูลประกอบและวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ได้

 

  • Knowing the key principles of good communication. ต้องรู้หลักการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ต้องสามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย สามารถทำให้คนอื่นเห็นภาพเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

 

  • Understanding the needs of different stakeholders and communicating with them appropriately. จะต้องมีความเข้าใจความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรอบตัว เข้าใจว่าแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไป และจะต้องสามารถสื่อสารอย่างเหมาะสมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรอบตัวได้อย่างดี

 

  • Bringing people together to solve problems. เวลาที่เกิดปัญหาขึ้น การแก้ไขปัญหาแบบตนเองเป็น Hero คนเดียวนั้น ปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้ว ผู้จัดการที่ดีจะต้องสามารถดึงเอาความสามารถของแต่ละคนในทีมงานให้เข้ามาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้

 

  • Developing new ideas to solve customers’ problems. ต้องสามารถสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ต้องคิดให้มากกว่าความต้องการของลูกค้า คิดให้เลยไปว่า ถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะเสนออะไรที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าได้บ้าง

 

  • Cultivating relationships with customers. จะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ เข้าใจลูกค้ามากขึ้น ว่าเขาต้องการอะไร และเราจะสามารถตอบสนองเขาได้อย่างไร รวมทั้งต้องวางแนวทางในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าไว้ให้ได้อย่างยั่งยืน
  • Building trust within your team. สร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงานที่ตนบริหารอยู่ ผู้จัดการปัจจุบันต้องสร้างความน่าเชื่อถือของตนเอง ให้ทีมงานทุกคนรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ และสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ พนักงานจะสามารถทำงานได้ดีขึ้น ถ้าเขาไว้วางใจผู้จัดการของเขาได้

 

  • Using emotional intelligence. ต้องใช้ และมีความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานกับทีมงาน เนื่องจากปัจจุบัน AI เข้ามาในชีวิตการทำงานมากขึ้น พนักงานเอง ก็ไม่ได้ต้องการผู้จัดการที่เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่รับรู้ความรู้สึกของเขา สิ่งที่พนักงานต้องการก็คือ ผู้จัดการที่มีความเข้าใจ คุยรู้เรื่อง เอาใจเขามาใส่ใจเราได้ สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้อย่างดี

นี่คือ 10 อันดับที่ทางผู้ทำวิจัยได้สรุปออกมา ก็น่าทำให้ท่านผู้อ่านพอที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ เอาเข้าจริงๆ ดูจากผลการวิจัยแล้ว มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคุณสมบัติของการเป็นผู้จัดการที่ดีในยุคนี้สักเท่าไหร่ เพียงแต่ใครที่ต้องการจะเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น ปัจจุบันคงต้องมีการเน้นย้ำ และวางแผนพัฒนาให้ได้ทักษะอย่างน้อย 10 ประการนี้ก่อนเลย

ใครที่สนใจเพิ่มเติม ก็ไปติดตามหาอ่านจากหนังสือเล่มนี้ได้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: