สาเหตุที่ทำให้พนักงานหมดไฟในการทำงาน

เคยสังเกตองค์กรที่มีผลงานดีๆ บ้างมั้ยครับ ว่าพนักงานขององค์กรเหล่านี้เขาทำงานกันอย่างไร องค์กรในยุคใหม่ ที่มีผลงานที่ดี พนักงานจะทำงานกันอย่างสนุกสนาน มีพลังในการทำงานอยู่เสมอ มีพลังในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำงาน อยากจะสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานขององค์กรเหล่านี้ เป็นแบบนี้ได้

องค์กรเหล่านี้ ผู้บริหารเขาเข้าใจธรรมชาติของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากพนักงาน ต้องการพลังในการทำงานจากพนักงาน จะต้องสร้างระบบการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ธรรมชาติของคนเราให้ได้

ธรรมชาติของคนเราที่ว่า ก็คือ คนเราชอบการค้นหา จากหนังสือ Alive at work ได้กล่าวในประเด็นที่ว่าธรรมชาติของคนเรานั้น ต้องการที่จะค้นหา ต้องการที่จะเรียนรู้

ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ เรื่องของ Facebook ที่คนเราไล่เปิดดูได้ไปเรื่อยๆ ก็เพราะคนเราชอบที่จะค้นหา และอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติ ดังนั้น ถ้าเราออกแบบวิธีการทำงานให้พนักงานมีโอกาสในการค้นหา และมีโอกาสในการคิด เสนอสิ่งที่ตนเองค้นหา ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกมีพลังในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ

ลองดูตัวอย่างง่ายๆ เวลาที่พนักงานใหม่ที่มีความเก่ง เข้ามาทำงาน พนักงานคนนี้มักจะชอบคิด ชอบค้นหา และเรียนรู้งานที่เขาทำ และเขาก็จะพยายามคิดหาแนวทางในการทำงานที่ดีขึ้น พัฒนาจากสิ่งที่เคยทำไว้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีขึ้น แต่ด้วยระบบการทำงานขององค์กร ที่มีระบบชัดเจน ที่มีขั้นตอนตามลำดับมาตรฐาน มีแนวทางในการตัดสินใจตามกรอบที่กำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน ด้วยแนวทางขององค์กรแบบนี้ ก็เลยทำให้ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนองานใหม่ๆ ของพนักงานคนนั้น ไม่ได้รับการตอบสนองจากหัวหน้า และผู้บริหาร

ผู้บริหารก็มักจะบอกพนักงานคนนั้นว่า ทำตามวิธีการของเราก็พอ แล้วเราก็จะได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่ต้องคิดอะไรให้มาก ที่คิดมามันทำไม่ได้หรอก ฯลฯ สุดท้ายพนักงานก็เริ่มทำงานแบบวนอยู่กับที่ เริ่มไม่คิด เริ่มไม่เสนอ เริ่มไม่อยากเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เพราะเขาไม่ได้แสดงออกซึ่งธรรมชาติของคนก็คือ การค้นหา นั่นเอง

สังเกตจากบริษัทที่มีผลงานดีๆ ที่เราเห็นกันอยู่ กับองค์กรที่ไม่ค่อยเห็นผลงานอะไรมากมาย ก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่า วิธีการบริหารจัดการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

พอจะสรุปได้ว่า การที่พนักงานเริ่มหมดไฟในการทำงาน และเริ่มที่จะไม่คิดอะไรใหม่ๆ อีกต่อไป จากเดิมที่เคยคิดเคยเสนออะไรมากมาก ก็ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  • ขาดการให้โอกาสพนักงานในการค้นหา การสำรวจ สิ่งใหม่ๆ ปิดช่องทางทุกอย่าง แล้วให้พนักงานทำตามกระบวนการและระบบงานเพียงอย่างเดียว
  • ขาดการทดลองทำอะไรใหม่ๆ เวลาที่คนเราได้มีโอกาสค้นหา และทดลองอะไรใหม่ๆ นั้น มันทำให้เขามีชีวิตชีวาในการทำงานอย่างมาก แต่องค์กรปิดโอกาสเหล่านี้ไว้ด้วยระบบการที่มีขั้นตอนชัดเจน
  • ขาดการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ พอมีระบบและขั้นตอนชัดเจนแล้ว ก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เรียนรู้แต่สิ่งที่อยู่ในระบบเท่านั้น พอพนักงานเก่งๆ ขาดการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ นานวันเข้า ก็หมดไฟในการทำงานไปเอง

ถ้าพนักงานคนนั้นเป็นคนที่เก่งจริงๆ เขาจะไม่นั่งแช่อยู่ในองค์กรแบบนี้ไปตลอดอย่างแน่นอน เขาก็ต้องออกไปค้นหาองค์กรที่ตอบโจทย์ธรรมชาติของคนจนได้ องค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานค้นหาแนวทางในการทำงานใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ทดลองทำ และเปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ถ้าเราสร้างระบบการทำงานขององค์กรเราให้ตอบโจทย์ธรรมชาติของคนได้มากที่สุด เราก็จะสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังในการทำงานให้กับพนักงานได้มากที่สุดเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: