ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร แล้ว HR เราใช้ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลกันหรือยัง ตอนที่ 2

วันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของการใช้ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลกันนะครับ เมื่อวานเราเห็นสภาพในอดีตไปแล้ว วันนี้เราเข้าสู่ยุคปัจจุบันกันครับ

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน

ในปัจจุบันข้อมูลเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการเรื่องคนมากขึ้น การจะวางแผนในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลกันมากขึ้น ลึกขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

ฝ่ายบุคคลจะมีการเก็บข้อมูลของพนักงานในทุกด้านตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงาน ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลของบุคคลในยุคปัจจุบันนี้ก็สามารถหาได้ง่ายขึ้น อยากรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรมาบ้าง ก็สามารถค้นหาในอินเตอร์เน็ตได้เลยทันที

ดังนั้นการบริหารทรัพยกรบุคคลในยุคนี้เราต้องบริหารโดยอาศัยข้อมูล ตั้งแต่ในเรื่องของ

  • การสรรหาคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลผู้สมัครมีมากมาย เราสามารถหาได้ตลอดเวลา และในการคัดเลือก เราก็สามารถหาข้อมูลได้ลึกกว่าแค่ในใบสมัคร และในประวัติการทำงาน เราสามารถเข้าไปใน facebook ของผู้สมัคร หรือแม้กระทั่งพิมพ์ชื่อผู้สมัครใน google ก็จะขึ้นกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สมัครได้เคยทำไว้ผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกเรื่อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เราก็สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์ ภาษาร่างกายต่างๆ ที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง ก็ถูกใส่เข้าไปใน ระบบ AI เพื่อให้ AI ทำการคัดเลือกผู้สมัครแทนคนได้ ซึ่ง AI ก็จะทำการเปรียบเทียบข้อมูลของผู้สมัคร กับข้อมูลที่อยู่ในระบบ เพื่อดูว่าตรงกันหรือไม่ และยังสามารถสัมภาษณ์ผู้สมัครได้ โดยการบันทึกอากัปกริยาของผู้สมัครในขณะที่สัมภาษณ์ เพื่อไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทางด้านพฤติกรรม เพื่อดูว่า ผู้สมัครคนนี้เหมาะสมกับคุณสมบัติขององค์กรที่วางไว้หรือไม่ โดยที่ไม่มีเรื่องของความลำเอียงเข้าไปเกี่ยวข้องเลย

 

  • การพัฒนาพนักงาน ปัจจุบันฐานข้อมูลทางด้าน HR ขององค์กรใหญ่ ก็จะมีการบันทึกผลงาน และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานไว้อย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ก็สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาว่าพนักงานคนไหนที่ต้องอบรมหรือพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ AI ในอนาคต ก็สามารถที่จะทำการเปรียบเทียบข้อมูลผลงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อพิจารณาหาจุดแข็ง จุดอ่อนของพนักงานได้ ซึ่งก็สามารถทำให้การวางแผนพัฒนาพนักงานแต่ละคนทำได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ตรงตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

 

  • การประเมินผลงาน ด้วยข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และของตำแหน่งงานที่เราพยายามเก็บไว้ในระบบ ERP ของบริษัท ทำให้เราสามารถดึงเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการประเมินผลงานของพนักงานในและตำแหน่งงานได้ชัดเจนมากขึ้น ไม่ต้องใช้ความรู้สึกกันมากมาย มีหลักฐาน และตัวเลขที่ชัดเจนมาก รวมถึงการประเมินพฤติกรรมของพนักงานก็พยายามเก็บข้อมูลจากบุคคลอื่นๆ ที่ได้ทำงานกับพนักงานคนนี้ เช่น ลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งลูกน้องของตนเอง ก็สามารถให้ข้อมูลในเรื่องของพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ก็จะถูกนำมาตรวจสอบและนำมาใช้ประกอบการประเมินผลงานได้อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอคติจากนายโดยตรงได้

 

  • การบริหารค่าจ้างเงินเดือน ด้วยยุคข้อมูลข่าวสาร ทำให้ข้อมูลในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการมีการจัดทำกันอย่างเป็นระบบ นายจ้าง และบริษัทต่างๆ ต่างก็แชร์ข้อมูลระหว่างกัน ลงในข้อมูลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน ระบบอินเตอร์เน็ต ที่สามารถแชร์ข้อมูลได้ทันที ก็ทำให้พนักงานรับทราบถึงแนวโน้มในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการของธุรกิจอื่นได้อย่างดี ทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ มีข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจมากขึ้น อ้างอิงได้มากขึ้น และสามารถตอบคำถามของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีเหตุมีผลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของพนักงานต่อฝ่ายบุคคลมากขึ้นเช่นกัน

 

  • การบริหารคนเก่ง ในยุคนี้คนเก่ง หรือพนักงานที่เก่ง และมีฝีมือมากๆ มีศักยภาพสูงๆ ล้วนเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้แต่ละบริษัทจะต้องหาวิธีที่จะเก็บรักษาคนเก่งเหล่านี้ให้อยู่ทำงานกับองค์กรให้นานที่สุด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจของเราเอง ใครคือคนเก่งของเรา ข้อมูลการบริหารคนในยุคนี้ก็สามารถทำให้เรามองเห็นว่าพนักงานคนไหนที่มีฝีมือมากน้อยต่างกัน และเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคนเก่ง และเก็บรักษาคนเก่งๆ ไว้ได้ในองค์กร โดยไม่ต้องอาศัยความรู้สึกของผู้บริหารมากมายเหมือนสมัยก่อน

จะเห็นได้ว่า ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนี้ น่าจะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจน มีความเป็นธรรมมากขึ้น เพราะทุกอย่างสามารถดูได้จากข้อมูลที่เรามีอยู่

แต่เราจะมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ว่า ทำไมในยุคที่พร้อมขนาดนี้แล้ว แต่งานบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาพความเป็นจริงในยุคนี้ของบ้านเราทำกันอย่างไรบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: