องค์กรของคุณเป็น HR แบบไหน

จากนิตยสาร HR Magazine ของทาง SHRM ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยแยกประเภทของงาน HR หรือ งานบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ เราลองมาดูกันว่า แล้วองค์กรของเราเข้าข่ายการเป็น HR แบบไหนกันบ้าง

  • Partners แบบแรกที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ว่า HRBP นี่แหละครับ ก็คือ HR จะมีบทบาทในการทำงานร่วมกับผู้จัดการสายงานต่างๆ และเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ผู้จัดการสายงานสามารถบริหารจัดการคนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยหาคำตอบ และแก้ไขปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเป้าหมายก็คือ ช่วยให้ธุรกิจ และช่วยผู้จัดการสายงานในเรื่องของการบริหารคน จะมีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในการบริหารคน และดูว่า ธุรกิจที่ผู้จัดการสายงานต้องการจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ทาง HR จะต้องเข้าไปช่วยดำเนินการอย่างไรบ้างทางด้านการการบริหารจัดการคน อาจจะเป็นการช่วยสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่ๆ ที่มีทักษะสูงๆ หรือช่วยในการวิเคราะห์หาประเด็นที่ต้องพัฒนาในตัวพนักงานที่ทำงานอยู่ เป็นต้น

 

  • Reactors เป็นการทำงาน HR ในแบบแนวรับมากกว่า กล่าวคือ เวลาได้ยินอะไรมา หรือได้ข่าวว่าข้างนอกเขาทำอะไร ก็มักจะเริ่มคิดว่าเราจะทำบ้างดีหรือไม่ เช่น การนำเอาระบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ ที่นำเข้ามาก็เพราะคนอื่นเขาใช้กันเยอะแล้ว เราน่าจะใช้บ้าง โดยที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ว่า แล้วธุรกิจของเรานั้นมันเหมาะกับสิ่งที่จะนำมาใช้สักแค่ไหน ส่วนใหญ่ HR แนวนี้จะเน้นไปที่การบริหารจัดการงาน HR ในแบบงานประจำมากกว่าที่จะเป็นงานเชิงรุกไปตามกลยุทธ์ของบริษัท เป็น HR ที่ต้องรอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงค่อยหาทางแกไขปัญหานั้นๆ

 

  • Anticipators เป็น HR ที่ใช้ข้อมูลการบริหารคนมาทำ Analytic ก็คือ เอาข้อมูลที่องค์กรเรามีอยู่ทั้งหมด มาทำการวิเคราะห์เชิงลึก วิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากภายนอกองค์กร สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก โดยนำข้อมูลทั้งหมดนั้นมาวิเคราะห์แยกแยก สร้างเงื่อนไข สร้างประเด็นความเป็นไปได้ต่างๆ เพื่อที่จะพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือวางระบบ HR ใหม่ๆ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น ถือว่าเป็น HR เชิงรุกอย่างมาก สามารถที่จะแสดงความเห็น และปรับเปลี่ยนระบบ HR ของตนเองอย่างเหมาะสม กับสภาพของธุรกิจ และความเป็นไปได้ในอนาคต

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการวิจัยของ SHRM พบกว่า มีHR แบบ Partners อยู่ 48% แบบ Reactors 41% และแบบ Anticipators 11% เท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าเป็นธุรกิจในยุคนี้ CEO มักจะคาดหวังให้ HR เป็นแบบ Anticipator มากกว่าแค่ Partner และไม่ต้องการให้ HR เป็น Reactors ที่ทำงานแต่ด้าน Admin และทำตามคนอื่นเพียงอย่างเดียว

แล้วองค์กรของท่านผู้อ่านล่ะครับ เป็น HR แบบไหนกันบ้างครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: