เราทำหน้าที่เป็นฝ่ายบุคคลที่ CEO ต้องการแล้วหรือยัง

การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจเริ่มปรับตัว โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน แล้วฝ่ายบุคคลได้ทำหน้าที่ในอย่างที่ CEO ขององค์กรต้องการแล้วหรือยัง

จากนิตยสาร HR Magazine เดือนธันวาคม 2018 ของ SHRM มีบทความหนึ่ง ซึ่งเขียนโดย Tony Lee และ Dana Wilkie ได้เขียนในเรื่องของบทบาทของ HR ที่ CEO ขององค์กรต้องการ และตัว HR เองได้ทำตามบทบาทหน้าที่ที่ CEO คาดหวังไว้แล้วหรือยัง

ความคาดหวังของ CEO ยุคนี้ ต่องาน HR มีอะไรบ้าง

  • คาดหวังว่า HR จะต้องเป็นผู้ที่สามารถวางแผนในเรื่องของทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้ทันตามการเปลี่ยนแปลง และต้องเป็นไปตามที่ธุรกิจของเราต้องการด้วย ความหมายลึกๆ ก็คือ HR จะต้องสามารถวางยุทธศาสตร์ทางด้านคนขององค์กรได้อย่างชัดเจนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคน ความรู้ทักษะที่มี ที่ต้องพัฒนา ฯลฯ ต้องตอบโจทย์แผนธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน

 

  • คาดหวังว่า HR จะต้องสามารถวิเคราะห์ตัวเลขในด้านต่างๆ ทางธุรกิจได้ และสามารถที่จะวิเคราะห์และพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้ โดยที่ CEO สามารถเชื่อถือ และนำเอาสิ่งที่พยากรณ์ไปใช้งานได้จริง

 

  • คาดหวังว่า HR จะสามารถระบุทักษะที่สำคัญของพนักงานในอนาคต สามารถระบุได้ว่า เราเองยังขาดคนที่มีทักษะอะไร และองค์กรจะต้องเติมทักษะอะไรในด้านใดบ้าง เพื่อก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่างราบรื่น

 

  • คาดหวังว่า HR จะสามารถที่จะมองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตออก สามารถเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ให้เข้ากับเรื่องของการบริหารคนได้ มองธุรกิจออก และรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรเพื่อไปสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่างแม่นยำ

 

สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในงาน HR

  • ยังไม่สามารถมองธุรกิจของตนเองออก ไม่เข้าใจธุรกิจ ไม่เข้าใจการบริหารธุรกิจ เลยทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงาน HR ให้เข้ากับการทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น

 

  • วางแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ออก วางไม่ได้ ให้วางแผนก็วางได้แค่เพียงอัตรากำลัง และก็เป็นอัตรากำลังที่ต้องเพิ่มเติมเสมอ ไม่สามารถวางแผนทางด้านการเสริมทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรได้ เหมือนกลายเป็นสูตรสำเร็จไปแล้วว่า ถ้าธุรกิจจะขยายตัว ก็ต้องเพิ่มกำลังคน ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่เสมอไปแล้วในปัจจุบัน

 

  • ไม่สามารถวิเคราะห์ตัวเลขได้ Analytic ต่างๆ Big data มีแล้วไม่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อมองหาแนวโน้มในอนาคตได้ เป็นแค่เพียงผู้เก็บข้อมูล แต่เอาข้อมูลมาใช้การไม่ค่อยได้ ตีความข้อมูลไม่ออกว่า ผลที่ออกมานั้นแปลว่าอะไร และจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

  • ทำงานปฏิบัติการทางด้าน HR ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาฝึกอบรม การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ แต่ไม่สามารถปรับระบบให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้

 

  • มองการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไม่ออก รวมทั้งมองไม่เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ในตอนนี้นั้น จะไปมีผลอะไรต่องาน ต่อธุรกิจขององค์กร

อ่านแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ ขนาดในต่างประเทศเขายังมองของเขาแบบนี้เลย ทั้งๆ ที่เราก็รับรู้ว่า องค์กรในต่างประเทศต่างมี HR ที่ดี แต่จริงๆ แล้ว ก็ไม่ใช่ทุกองค์กร

ดังนั้น ถ้าเรา HR จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจ และจะเป็น Business Partner ได้ รวมทั้งจัดการกับ Disruption ได้ และทำงานแบบ Agile ได้ (ขอใช้ศัพท์สูงๆ บ้างครับ แหะๆ) คงต้องรีบพัฒนาตนเองให้เข้าใจธุรกิจมากขึ้น และสามารถที่จะเชื่อมโยง ปรับปรุง วางระบบ HR ทุกด้านให้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจขององค์กรได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: