ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

มีท่านผู้อ่านสอบถามมาทางอีเมล์ ว่าผู้บริหาระดับสูงขององค์กรนั้น ปกติเขาได้รับค่าตอบแทนแบบเดียวกับพนักงานหรือไม่ และถ้าได้รับแตกต่างกัน จะต่างกันอย่างไรบ้าง ผมเห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจ ก็เลยขอหยิบเอามาเขียนเป็นบทความให้อ่านกันครับ

ก่อนอื่นก็คงต้องมานิยามคำว่าผู้บริหารระดับสูงนั้นคือใครบ้าง ปกติ ก็จะหมายถึง CEO MD และบรรดามือรองลงมาหนึ่งระดับ เช่น COO CFO หรือ รอง MD ในด้านต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดอนาคตขององค์กร และเป็นคนสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริงอย่างที่ตนเองได้วางแผนเอาไว้

ดังนั้นในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น ก็ต้องมีการออกแบบให้แตกต่างออกไปจากพนักงานในองค์กร จุดเน้นก็คือจะต้องออกแบบให้ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มนี้มีพลังในการสร้างผลงาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายให้ได้

องค์กรประกอบโดยทั่วไปของค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงมีอะไรบ้าง

  • เงินเดือน แน่นอน องค์กรประกอบของค่าตอบแทนตัวแรกย่อมหนีไม่พ้น เงินเดือน ที่ตอบแทนการทำงานเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเงินเดือนที่ตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนั้นปกติ ก็ไม่ได้มีการเทียบเคียงกับตลาดมากมายเหมือนกับเงินเดือนพนักงาน แต่จะจ่ายให้ตามฝีมือ ประสบการณ์ และศักยภาพของแต่ละบุคคลไป องค์กรอาจจะกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำไว้ ว่าไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ นอกนั้นก็เป็นไปตามฝีมือของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูงคนนั้น

 

  • Short-term Incentive เงินรางวัลจูงใจผลงานในระยะสั้น องค์ประกอบของค่าตอบแทนผู้บริหารตัวที่สองก็คือ โบนัสตามผลงาน เงินตัวนี้ จะผูกกับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ ก็คือผลกำไรที่สร้างให้กับบริษัท ยิ่งถ้าสามารถทำผลกำไรในแต่ละปีได้มากเท่าไหร่ ก็จะได้รับเงินจูงใจตามผลงานตัวนี้มากขึ้นเท่านั้น โดยทั่วไปเงินก้อนนี้จะไม่เกี่ยวกับโบนัสที่ให้กับพนักงานเลย องค์กรส่วนใหญ่จะแยกเงินก้อนนี้ออกจากโบนัสพนักงาน ผู้บริหารระดับสูงๆ ก็จะได้รับเป็น Incentive ไปตามที่ได้ตกลงกันไว้กับทางคณะกรรมการของบริษัท เงินก้อนนี้ให้เพื่อที่จะบอกกับผู้บริหารว่า ในแต่ละปีถ้ายิ่งทำกำไรให้มากขึ้น เขาก็จะได้เงินก้อนนี้มากขึ้น ก็ตัวกระตุ้นให้เขาสร้างผลงานในแต่ละปี

 

  • Long-term Incentive เงินรางวัลจูงใจผลงานระยะยาว เงินก้อนนี้จะผูกผลงานขององค์กรในระยะยาว ถ้าผู้บริหารระดับสูงสามารถที่จะสร้างผลงานในระยะยาวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้ค่าตอบแทนในส่วนนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีก ค่าตอบแทนในส่วนนี้ก็เช่น หุ้น ESOP ซึ่งเป็นที่นิยมมากหน่อย กล่าวคือ ถ้าเป็นบริษัทมหาชน ถ้าผู้บริหารระดับสูงสามารถทำผลงานองค์กรให้ดีต่อเนื่องในระยะยาว มูลค่าหุ้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปีแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง บริษัทก็จะให้สิทธิในการที่จะซื้อหุ้นได้ในราคาที่ต่ำกว่าตลาดทั่วไป และถ้าผู้บริหารสามารถทำผลงานให้มูลค่าหุ้นสูงขึ้นไปได้ในระยะยาว เมื่อถึงเวลาที่จะซื้อขายหุ้น ก็จะได้กำไรจากส่วนต่างตรงนี้ไป บางองค์กรก็ให้หุ้นกันเลย แบบว่าให้เป็นเจ้าขององค์กรไปด้วย (องค์กรที่ไม่ได้เป็นมหาชน) เพื่อที่จะบอกกับผู้บริหารเป็นนัยๆ ว่า ถ้าเขาสามารถทำผลงานในระยะยาวได้ดี เขาก็จะได้เงินปันผลมากขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน

 

  • Benefits สวัสดิการสำหรับผู้บริหาร ในส่วนนี้องค์กรก็จะกำหนดรูปแบบสวัสดิการที่แตกต่างออกไปจากพนักงาน โดยทั่วไปก็จะให้เป็นสวัสดิการทางด้านสุขภาพในอัตราที่สูงกว่าพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็ตาม บางแห่งก็ให้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของผู้บริหารนั้นๆ ด้วย บางแห่งจะให้สวัสดิการในการเดินทางและที่พักที่แตกต่างออกไป เช่นให้ใช้เครื่องบินส่วนตัว หรือ บิน first class พักโรงแรม 5 ดาว เป็นต้น

 

  • Perks ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร ค่าตอบแทนในส่วนนี้จะเป็นค่าตอบแทนที่ให้เพื่อยกระดับความรู้สึกของผู้บริหารไปอีกระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิพิเศษบางอย่างที่มากกว่าพนักงาน เช่น รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ สมาชิกสโมสรต่างๆ ที่พักประจำตำแหน่งที่หรูหรา พร้อมคนรับใช้ ฯลฯ

ข้างต้นทั้งหมดก็คือองค์ประกอบของค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรครับ แต่อย่าคิดว่าเขาได้เยอะแยะแบบนี้จะสบายนะครับ ผมสัมผัสกับผู้บริหารระดับสูงที่ได้ค่าตอบแทนเหล่านี้แล้ว พบกว่า จริงๆ เขาก็ทำงานเยอะอยู่เหมือนกัน ต้องขับเคลื่อนองค์กรทั้งหมดให้ได้ โดยอาศัยพนักงานทุกคน ดังนั้น เขาจึงต้องมีความเป็นผู้นำที่สูงมาก และเป็นที่พึ่ง เป็นตัวอย่างให้กับพนักงานทุกคนในการทำงานได้ด้วย เพื่อทำให้ผลงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่เขากำหนดไว้กับทางกรรมการของบริษัทนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: