เราใช้เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการหา Talent และ Successor กันสักแค่ไหน

มีองค์กรหลายองค์กรที่ออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารคนเก่ง และนำเอาเครื่องมือเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับวิธีในการหาผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับบริหารขององค์กร ปกติเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็มีอยู่หลายเครื่องมือ แต่เมื่อฝ่ายบุคคลออกแบบและวางระบบ รวมทั้งนำเอาเครื่องมือต่างงๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในองค์กร ก็คิดว่า จากนี้ต่อไประบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ น่าจะมีระบบที่ชัดเจน สามารถเฟ้นหาผู้บริหารที่จะมาสืบทอดตำแหน่งตัวจริงได้

โดยทั่วไปเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็จะประกอบไปด้วยการกำหนด Competency ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Core Competency Managerial Competency และ Functional Competency และมีการนำเอา Competency เหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อกำหนดมาตรฐานของแต่ละตำแหน่งในองค์กร

จากนั้นจึงไปประเมินดูว่า พนักงานที่ดำรงตำแหน่งนั้น ขาดความรู้ทักษะ อะไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนาพนักงานให้ตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน

นอกจากการพัฒนาแล้ว ระบบเหล่านี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องของการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพของพนักงานได้อีกด้วยเช่นกัน กล่าวคือ พนักงานทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ต้องการที่จะเติบโตไปเป็น เจ้าหน้าที่อาวุโส ก็ต้องมาดูว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสนั้น มีคุณสมบัติของตำแหน่งงานอย่างไรบ้าง ในแต่ละ Competency จากนั้นก็มาดู gap ของพนักงานเทียบกับตำแหน่งที่ต้องการเติบโตไป เพื่อดูว่ายังขาดอะไรบ้าง จะได้วางแผนการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาที่นานหน่อย เพราะเน้นการเติบโต

และแน่นอนระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ ก็ยังสามารถนำมาใช้ในการเฟ้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับบริหารได้อีกด้วยเช่นกัน

ประเด็นที่ต้องการจะสื่อในวันนี้ก็คือ ฝ่ายบุคคลของหลายบริษัท ได้มีการวางระบบและเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเหล่านี้ไว้อย่างดี เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือ ใช้ในการพัฒนาพนักงานได้อย่างชัดเจนและตรงตามที่องค์กรต้องการ นอกจากนั้น ยังมั่นใจว่า ระบบที่วางไว้นี้ จะสามารถนำมาใช้ในการหาและพัฒนา Talent และหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่ตรงตามคุณสมบัติได้

ปัญหาคือหลายบริษัทมีระบบการพัฒนาพนักงานที่ดี มีระบบ Talent Management ที่ดี รวมถึงระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และระบบในการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง แต่กลับไม่นำมาใช้เลยก็มี สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ

  • ผู้บริหารระดับสูงอยากได้ใคร ก็ต้องได้คนนั้น ประเด็นแรกที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ ผู้บริหารระดับสูงมักจะเป็นผู้เลือกคนเก่งของตนเอง และเลือกพนักงานที่ตนเองรู้สึกดี ให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เวลาที่ได้รับการท้วงติงจากฝ่ายบุคคล ว่าคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วน ก็จะได้รับเหตุผลจากผู้บริหารระดับสูงว่า “เอาน่า มันก็ไม่ได้คอขาดบาดตายไม่ใช่หรอ ยังไงจะช้าหรือเร็ว ก็คือคนนี้อยู่ดี”

 

  • Talent คือคนที่ผู้บริหารรักและชอบ ประเด็นที่สองก็คือ เวลาที่ทำเรื่องของการหา Talent เพื่อที่จะได้วางแผนพัฒนาคนที่เก่งๆ ขององค์กรให้เติบโตต่อไปนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้บริหารแต่ละคนก็มักจะเสนอชื่อพนักงานที่ตนเองรัก และชอบมากที่สุด และบอกว่านี่คือ Talent ของฝ่ายตนเอง ทั้งๆ ที่ผลงานอาจจะยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้ง competency ต่างๆ ก็ยังอาจจะไม่ได้ตามเกณฑ์ แต่ผู้บริหารกลุ่มนี้ก็จะยืนกราน และจะต้องขอให้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อให้ตรงกับพนักงานที่ตนเองเสนอมา

 

  • เมื่อคนที่ตนเองเสนอไปไม่ได้ คนอื่นก็ต้องไม่ได้ด้วย ผู้บริหารบางคนก็ถือโอกาสนี้เริ่มพาลไปเรื่อย ก็คือ ถ้าคนที่ตนเองเสนอนั้นไม่ได้รับการเห็นชอบให้เป็น Talent ก็จะเริ่มไม่ยอมให้พนักงานคนอื่นๆ ที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาได้เป็น Talent ด้วยเช่นกัน ทั้งๆ ที่คุณสมบัติอาจจะดีกว่า และครบถ้วนมากกว่า

 

  • ปรับแต่งข้อมูลในระบบใหม่ ให้ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด ผู้บริหารบางท่านมีอำนาจมาก ถึงกับลงมือปรับข้อมูลของพนักงานที่ตนเสนอให้มีคุณสมบัติที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ประเมินก็ให้คะแนนสูงๆ ไว้ บางครั้งก็ไปบอกพนักงานคนนั้นให้ไปหาเอกสาร หลักฐานจากที่อื่นมาประกอบเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด

ลองคิดดูสิครับ ถ้าองค์กรคัดเลือก Talent และหาผู้สืบทอดตำแหน่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร ผมไม่ได้บอกว่า จะไม่ให้คนที่ผู้บริหารเสนอหมดโอกาส เพียงแต่ต้องเดินตามระบบ ถ้าขาดอะไรก็ต้องพัฒนากันไปตามระบบที่วางเอาไว้

เพื่อให้องค์กรมีผู้บริหารที่พร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: