การพัฒนาพนักงาน ไม่ใช่มีแค่เพียงการส่งไปฝึกอบรมอย่างเดียว

ผู้จัดการสายงานส่วนใหญ่ มักจะมองว่า การพัฒนาพนักงานนั้น ก็คือ การส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว เวลาที่พนักงานมีปัญหาในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดความรู้ หรือต้องการให้มีทักษะ หรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน ทุกอย่างล้วนใช้วิธีเดียวกันทั้งหมด ก็คือ ส่งพนักงานไปฝึกอบรม

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้จัดการสายงานบางคน ยังคาดหวังว่า ฝ่ายบุคคลจะต้องเป็นหน่วยงานที่พัฒนาลูกน้องของเขา เลยทำให้ผู้จัดการบางคน นั่งรอให้ฝ่ายบุคคลมาเอาตัวพนักงานของเขาไปพัฒนา บางคนยังบ่นให้ฟังเลยว่า ทำไมปีนี้ฝ่ายบุคคลไม่เอาพนักงานของผมไปเข้าอบรมสักที รออยู่….

ด้วยการฝึกอบรมที่เคยเป็นที่นิยมมากมายในอดีตจนถึงปัจจุบัน ก็เลยทำให้เหล่าบรรดาผู้จัดการสายงาน คิดไปว่า การส่งพนักงานไปฝึกอบรมนั้น เป็นยาที่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ของพนักงานได้

ผลก็คือ เวลาที่พนักงานไปอบรมกลับมาแล้ว ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างที่หัวหน้าคาดหวังไว้ หัวหน้า และผู้จัดการก็มักจะตำหนิว่า “อุตส่าห์ส่งไปฝึกอบรมแล้ว แต่ทำไมก็ยังไม่เห็นจะทำงานได้ดีขึ้นเลย”

ท่านผู้อ่านคิดว่า การฝึกอบรมนั้นเป็นเครื่องมือที่จะสามารถพัฒนาพนักงานได้ทุกด้านจริงๆ หรือ และฝึกอบรมแล้ว จะเก่งขึ้นอย่างที่ใจคิดจริงๆ หรือ

คำตอบก็คือ ไม่เลยครับ

การพัฒนาพนักงานนั้น จะต้องทำกันอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่เพียงส่งไปอบรมกลับมาแล้วก็จบเลย

ถ้าอยากให้พนักงานเอาความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงๆ ก็คงต้องอาศัยเครื่องมือการพัฒนาพนักงานวิธีอื่นๆ มาช่วยประกอบการพัฒนาพนักงานด้วย

  • พัฒนาความรู้ ส่วนใหญ่ก็จะส่งไปอบรม ส่งไปเรียน เข้าห้องเรียน ในสิ่งที่ยังไม่รู้ เพื่อให้รู้ กลับมาแล้วก็คือว่าเป็นผู้มีความรู้แล้ว แต่ยังใช้การไม่ได้ หรืออาจจะยังไม่มีทักษะ

 

  • พัฒนาทักษะ เรื่องของทักษะ ก็คือ ความคล่องแคล่วในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการทำงานนั้นๆ ดังนั้นถ้าอยากให้พนักงานมีทักษะด้านใด หรือมีความคล่องแคล่วในด้านใดนั้น การส่งไปฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยเรื่องของการพัฒนาทักษะเลย จะต้องมอบหมายงานให้พนักงานคนนั้น ได้ใช้งานในสิ่งที่เรียนมาบ่อยๆ ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น อยากพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้พนักงาน ส่งไปอบรมก็คงไม่พอ พอกลับมาแล้ว ก็ต้องหาเวทีให้พนักงานได้ลองเจรจาจริงๆ ต้องลองให้พลาดบ้าง และเรียนรู้จากมัน จากนั้นก็ต้องอาศัยผู้จัดการคอยให้ Feedback และ Coaching จนกระทั่งทักษะที่ต้องการเริ่มเข้าที่เข้าทาง

 

  • พัฒนาพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เรื่องนี้ยิ่งใช้แค่การอบรมนั้น ไม่ได้เลย ตัวอย่างที่เจอมาเยอะก็คือ อยากอบรมให้พนักงานเกิดความรักในองค์กร หรือรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กร สองเรื่องนี้ มันคือ พฤติกรรมที่พนักงานต้องแสดงออกมาว่ารัก และเป็นเข้าขององค์กร การส่งพนักงานไปเรียนเรื่องนี้ แล้วคิดว่าเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทเลยนั้น คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงาน ยิ่งต้องอาศัยวิธีการอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติม เช่น ส่งไปเรียนเพื่อให้ตระหนัก จากนั้นผู้บริหารจะต้องมอบหมายงาน และสื่อสารสิ่งสำคัญขององค์กร และเรื่องงานให้พนักงานรับทราบด้วย อีกทั้งยังต้องคอยหมั่นให้กำลังใจ เวลาที่พนักงานทำงานได้สำเร็จ เพื่อทำให้เขารับทราบว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และค่อยๆ รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในที่สุด

ถ้าเราต้องการพัฒนาพนักงานให้ได้ผลจริงๆ ก็คงต้องพิจารณากันให้ชัดเจนว่า สิ่งที่เราต้องการให้พนักงานพัฒนานั้น เป็น ความรู้ ทักษะ หรือเป็นพฤติกรรม กันแน่ เพื่อที่จะได้หาวิธีการที่เหมาะสม และได้ผลมากขึ้น

เพราะการฝึกอบรมมันไม่ใช่วิธีการเดียวในการพัฒนาพนักงานนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: