ทำอย่างไรให้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ได้ผลดีอย่างที่ควรจะเป็น

มีผู้บริหารหลายท่านถามว่า ทำไมส่งพนักงานไปฝึกอบรมพัฒนาแล้ว แต่กลับไม่เห็นการพัฒนาอะไรเกิดขึ้น ทำไม Train แล้ว นิ่ง เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า สาเหตุอะไรที่ทำให้การพัฒนาพนักงานที่องค์กรอุตส่าห์วางแผนไว้ และมีการตั้งงบประมาณไว้ทุกปี กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสงสัยว่ามันได้ผลจริงๆ หรือเปล่า แล้วเราควรจะยังคงให้มีการฝึกอบรมพัฒนาต่อไปหรือไม่

คำตอบง่ายๆ ก็คือ เรื่องของการพัฒนาคน เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก แค่เราลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งที่กว่าจะมีความรู้ความสามารถในการทำงานได้ ก็ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้นานพอสมควร ถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนในสายเฉพาะทาง อย่างน้อยๆ ก็ต้องใช้เวลาถึง 2 ปี ซึ่งบางคนยังมองว่า 2 ปีก็ยังคงทำงานไม่ค่อยจะได้ ต้องเข้ามาเรียนรู้ต่อในองค์กรอีก

แล้วประสาอะไรกับการฝึกอบรมที่ใช้เวลาแค่เพียง 1-2 วัน

ผู้บริหารบางคนก็คาดหวังสูงมาก กล่าวคือ พอพนักงานกลับมาจากการฝึกอบรมแล้ว ก็คิดและคาดหวังว่าพนักงานคนนั้นจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ และต้องทำในสิ่งที่ไปอบรมมาแล้วได้อย่างดี

มันจะเป็นไปได้สักแค่ไหน

ปัจจัยที่จะทำให้การพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงานได้ผลนั้น น่าจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้

  • พนักงานอยากที่จะพัฒนาตนเอง สิ่งสำคัญประการแรกเลยก็คือ พนักงานคนนั้นจะต้องมีใจที่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง และมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ พนักงานจะต้องมีความใส่ใจ และคิดต่อได้เองว่า จะนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มานั้น มาปรับใช้กับตนเอง และกับการทำงานได้อย่างไร ถ้าพนักงานคิดแบบนี้ แนวโน้มของการพัฒนาพนักงานก็จะได้ผลไปแล้วเกินครึ่ง

 

  • หัวหน้าให้การสนับสนุนและส่งเสริม ปัจจัยที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนา จะต้องเรียนรู้ว่า การที่จะให้พนักงานเปลี่ยนแปลง หรือนำเอาความรู้ที่เรียนมาใช้นั้น ตัวหัวหน้าจะต้องพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดการเอาความรู้มาปรับใช้ด้วย เพราะถ้าหัวหน้าไม่เล่นด้วย พนักงานเรียนมาสักแค่ไหนมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดี เพราะทำยังไง หัวหน้าก็ไม่ยอมรับ ดังนั้นหัวหน้าเองจะต้องวางแผนการพัฒนาพนักงานให้ชัดเจนก่อน ว่าจะต้องการให้พนักงานคนนี้พัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง จากนั้น ถ้าเขาเรียนหรืออบรมจบกลับมา ก็ต้องมาวางแผนร่วมกันกับพนักงานเพื่อที่จะให้นำเอาสิ่งที่เรียนมา มาใช้ในการทำงานจริง ก็โดยการมอบหมายงานใหม่ โดยให้เอาความรู้นั้นมาประกอบการทำงานด้วย หรือถ้าเป็นทักษะก็คงต้องมีการมอบหมายงานเพื่อให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง

 

  • เรื่องที่อบรมและพัฒนาก็ต้องเกี่ยวข้องกับการทำงาน อีกประการหนึ่งก็คือ ประเด็นการพัฒนาพนักงานนั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ในการทำงาน ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน หรือพฤติกรรมที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม มันก็จะเป็นการบังคับให้พนักงานได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้มา

 

  • เอาผลงานของพนักงานมาวางแผนเพื่อการพัฒนา ถ้าเราสามารถนำเอาผลงานของพนักงานทั้งในด้านผลลัพธ์ที่ได้ และด้านพฤติกรรมที่แสดงออก มาพิจารณาว่า จุดไหนที่เป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อน และจุดไหนที่มีผลกระทบต่อผลงานพนักงานมากๆ หน่อย ก็นำเอาจุดนั้นมาวางแผนการพัฒนา ถ้าทำได้แบบนี้ การฝึกอบรม และพัฒนา ก็มักจะได้ผลที่ดีตามมาเช่นกัน

การวางแผนพัฒนาพนักงานนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าองค์กรยังต้องการเติบโต และต้องการที่จะก้าวหน้าไปในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น การวางแผนพัฒนาพนักงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

พนักงานส่วนใหญ่มักจะทำงานของตนเองจนเพลิน และมักจะไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องของความรู้ และข้อมูลใหม่ๆ จากภายนอกมากนัก ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาพนักงาน ก็เลยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้พนักงานยังคงสามารถติดตาม และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันเวลาด้วย

ประเด็นก็คือ การที่องค์กรวางแผนพัฒนา และจัดงบประมาณในการพัฒนาพนักงาน ก็ต้องเกิดความคุ้มค่า ไม่ใช่เป็นการพัฒนาไปตามแฟชั่น คนอื่นเขาอบรมกัน เราก็อบรมกันบ้าง แต่ต้องเป็นการวางแผนจากผลงานของพนักงาน วางแผนจากแผนความก้าวหน้าของพนักงาน และเมื่ออบรมและพัฒนามาแล้ว ก็ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้สิ่งที่เรียนมาในการทำงานด้วยเช่นกัน

ที่สำคัญที่สุดก็คือ อบรมมาแล้ว ก็ต้องให้หัวหน้าโดยตรงช่วยในการ Feedback and Coaching อีกที

แล้วการอบรมก็จะได้ผลมากขึ้น Train แล้วก็จะไม่นิ่ง อีกต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: