7 สาเหตุที่ทำให้พนักงานมองหางานใหม่ (ปี 2561)

เมื่อวานนี้ได้อ่านบทความหนึ่งจาก http://www.humanresourceonline.net ซึ่งได้ลงบทความฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า The 7 reasons employees are looking to quit their jobs this year ซึ่งเป็นงานศึกษาของคุณ Robert Half เขาได้ทำการศึกษาจากมนุษย์เงินเดือนจำนวน 2,800 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพนักงานรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงอายุ 18- 25 ปี เพื่อดูสาเหตุของการลาออกว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร

ที่ผมนำมาเขียนให้อ่านกันก็เนื่องจาก ผลของการศึกษามันสวนทางกับผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา ที่เราเคยเชื่อกันว่า สาเหตุที่พนักงานลาออกจากองค์กรเป็นอันดับแรกๆ ก็คือ สาเหตุจากหัวหน้างานที่ไม่ดี ส่วนสาเหตุเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนนั้น เป็นสาเหตุอันดับท้ายๆ

เราลองมาดู 7 สาเหตุที่เขาศึกษาว่ามีอะไรบ้าง

  • อันดับหนึ่ง สาเหตุของการลาออกไปเพื่อหางานใหม่ ก็คือ เพื่อเพิ่มเงินเดือนค่าจ้างให้กับตนเอง 44%
  • อับดับสอง คือ ออกไปหาบริษัทที่มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม มีความมั่นคงมากกว่าเดิม 12%
  • อันดับสาม คือ ลาออกเพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจ และไม่ได้รับความสำคัญ 12%
  • อันดับสี่ คือ รู้สึกเบื่องานที่ทำ งานไม่ท้าทาย อยากออกไปหาความท้าทายใหม่ๆ 12%
  • อันดับห้า คือ ลาออกเพราะบ้านกับที่ทำงานอยู่ไกลกัน อยากหางานที่ใกล้บ้าน 7%
  • อันดับหก คือ ลาออกเพราะรู้สึกว่า ทำงานเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ 7%
  • อันดับเจ็ด คือ ลาออกเพราะไม่พอใจหัวหน้าของตนเอง 6%

ผลวิจัยนี้ แม้ว่าจะทำในอเมริกา (จริงๆ ผลวิจัยเดิมที่บอกว่าลาออกเพราะหัวหน้า ก็ทำในอเมริกามาก่อนเช่นกัน เพียงแต่คนละช่วงเวลา) จะเห็นว่า เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพเศรษฐกิจ สังคม แ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มันทำให้ทัศนคติและมุมมองของคนทำงานเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ในองค์กรบ้านเราเองนั้น จากที่ได้สอบถามจาก HR ขององค์กรขนาดกลาง ที่มีพนักงานสมัครใจลาออกนั้น สาเหตุของการลาออก ก็มาจากการต้องการเปลี่ยนงานเพื่อที่จะทำให้สถานภาพของตนเองดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งงาน ค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ

ระยะหลังๆ ไม่ค่อยเห็นสาเหตุว่ามาจากหัวหน้างานที่ไม่ดีมากนัก

ก็เป็นที่น่าสนใจว่า ถ้าพนักงานรุ่นใหม่คิดแบบนี้จริงๆ นั่นก็แปลว่า เรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทเรา ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แข่งขันได้อยู่เสมอ

ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนที่สูงขึ้น ก็ควรจะได้รับการปรับปรุงด้วยเช่นกัน เช่น เรื่องของระบบการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน ระบบการประเมินผลงานที่เน้นไปที่ตัวผลงานจริงๆ ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความท้าทายใหม่ๆ ในการทำงาน ที่ทำให้พนักงานเติบโตและมีสถานภาพที่ดีขึ้น ทั้งด้านตำแหน่ง และค่าจ้างเงินเดือน

ถ้าแนวโน้มมาทางเรื่องค่าจ้างเงินเดือนมากขึ้น ก็คงต้องไม่ลืมหันมาสำรวจระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทตนเองให้มากขึ้นแล้วล่ะครับ แต่ก็อย่าลืม balance เรื่องอื่นๆ ด้วยนะครับ

One thought on “7 สาเหตุที่ทำให้พนักงานมองหางานใหม่ (ปี 2561)

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: