มีโครงสร้างเงินเดือนแล้ว ก็อย่าลืมใช้มันให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับ

วันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนกันอีกสักวันนะครับ คือ มีหลายบริษัทมาก ที่ทำโครงสร้างเงินเดือนขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการทำเอง หรือจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางให้ก็ตาม สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ไม่มีการนำโครงสร้างเงินเดือนที่ทำไว้ไปใช้งานจริง หรืออีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ใช้ไม่เป็น

โครงสร้างเงินเดือนมีไว้ทำไม คำตอบก็คือ มีเพื่อให้เป็นกรอบในการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นธรรม เป็นธรรมด้านไหนบ้าง ก็มีสองด้านใหญ่ก็คือ เป็นธรรมภายในองค์กรเอง ว่าตำแหน่งไหนควรจะได้เงินเดือนสูงกว่าเพราะเหตุใด เราก็กำหนดกรอบการจ่ายไว้สูงกว่า กับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ความเป็นธรรมเมื่อเทียบกับภายนอก ก็คือ โครงสร้างเงินเดือนที่ดี จะต้องอยู่ในอัตราที่แข่งขันกับตลาดเป้าหมายได้

ในการบริหารเงินเดือนพนักงาน โดยที่บริษัทมีโครงสร้างเงินเดือนแล้วนั้น มีประเด็นอะไรบ้าง ลองมาดูกันครับ

  • มีโครงสร้างเงินเดือนแล้ว ก็ต้องนำเงินเดือนพนักงานแต่ละคนเข้าโครงสร้างเงินเดือน โดยพิจารณาจากเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน ในแต่ละระดับงาน พนักงานคนใดมีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า อัตราต่ำสุดของโครงสร้างเงินเดือน และพนักงานคนใดที่มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราสูงสุดของโครงสร้างเงินเดือนในระดับงานที่พนักงานนั้นอยู่ ก็จะต้องมีมาตรการในการดำเนินการกับพนักงานเหล่านี้ เพื่อให้เงินเดือนของพนักงานอยู่ในโครงสร้างเงินเดือนที่ออกแบบไว้ ซึ่งประเด็นนี้อาจจะต้องใช้เวลาช่วงแรกๆ ที่เพิ่งทำโครงสร้างเงินเดือนเป็นครั้งแรก ก็อาจจะมีพนักงานตกกระบอกบ้าง เกินกระบอกบ้าง ก็ต้องวางแผนในการทำให้พนักงานเข้าโครงสร้างเงินเดือนทีกำหนดไว้ให้ได้ โดยในบางกรณีอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีสำหรับพนักงานบางคน

 

  • การขึ้นเงินเดือนตามผลงานของพนักงาน ก็ต้องเป็นไปตามกรอบของโครงสร้างเงินเดือนเช่นกัน กล่าวคือ ใครที่ขึ้นเงินเดือนแล้วไปชนเพดานเงินเดือน ก็จะต้องขึ้นไปในอัตราที่เท่ากับเพดานเงินเดือนเท่านั้น เนื่องจากเรากำหนดกรอบไว้แล้ว ถ้าปล่อยให้เงินเดือนพนักงานทะลุกรอบออกไป มันก็เหมือนกับว่าเราไม่มีโครงสร้างเงินเดือน

 

  • พนักงานที่มีเงินเดือนชนเพดานแล้วก็จะไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน เนื่องจากได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าตลาดมากแล้ว สิ่งที่จะต้องทำต่อไปในกรณีที่พนักงานเงินเดือนชนเพดาน หรือกำลังจะชนเพดาน ก็คือ การพิจารณาความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของพนักงานว่า เขาสามารถที่จะโตต่อไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้หรือไม่ ขาดทักษะอะไร เพื่อที่จะทำการพัฒนาพนักงานคนนั้นให้รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถปรับระดับงานให้สูงขึ้นจะได้มีกรอบเงินเดือนที่ไม่ตันในระดับงานเดิม ลักษณะนี้ก็จะเป็นการ win win ทั้งต่อตัวพนักงานเองและต่อบริษัทด้วยครับ ในเรื่องนี้ ทางบริษัทจะต้องมีการสร้าง Career Path และ Promotion Criteria ไว้ให้สอดคล้องกับระดับงานตามค่างาน พนักงานจะได้รับการปรับไปสู่ระดับงานใหม่ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เงินเดือนก็จะไม่ตัน และพนักงานเองก็มีตำแหน่งและความรับผิดชอบสูงขึ้น

 

  • เมื่อครบปี อย่าลืมทำการพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนของเรากับตลาดด้วย โดยการเข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน และนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทเราว่าจำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงอัตราในโครงสร้างเงินเดือนหรือไม่

 

  • การใช้โครงสร้างเงินเดือนอย่าใช้จนเพลินจนลืมทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพราะวัตถุประสงค์ของการมีโครงสร้างเงินเดือนก็เนื่องจากเราต้องการให้บริษัทมีเงินเดือนที่ทัดเทียมและแข่งขันได้กับตลาด ถ้าเราทำโครงสร้างเงินเดือนในปีนี้ และปล่อยใช้ไปอีกสิบปีโดยไม่มีการปรับปรุง แค่ผ่านไปเพียงปีเดียวเท่านั้นครับ โครงสร้างเงินเดือนของเราก็จะล้าสมัยไปแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ เราจะหาพนักงานใหม่ยากขึ้นถ้าไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของเราให้ทันสมัย สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ เราจะต้องรับคนใหม่ในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าคนเดิมที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกันกับที่จะรับใหม่ ผลก็คือคนเก่าเราก็จะมีปัญหาทันที ดังนั้นปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ และคอยตรวจสอบเงินเดือนพนักงานของเราเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้

 

  • ผู้บริหารก็ต้องยึดโครงสร้างเงินเดือนไว้เป็นหลักในการจ่ายเงินเดือนพนักงานด้วย เมื่อมีโครงสร้างเงินเดือนที่ดี และแข่งขันได้แล้ว ผู้บริหารทุกคนในบริษัท ก็ต้องเคารพกฎกติกาด้วยกันด้วย ไม่ใช่ถืออภิสิทธิ์อยากจะจ้างใคร และกำหนดเงินเดือนเองตามความพอใจของตนเอง ถ้าทำแบบนี้ การใช้โครงสร้างเงินเดือนที่ทำไว้ ก็จะมีปัญหา จะกลายเป็นสิ่งที่พนักงานไม่ให้ความเชื่อถืออีกต่อไป

ถ้าบริษัทของเราตัดสินใจทำโครงสร้างเงินเดือนแล้ว ก็อย่าลืม บริหารจัดการ และใช้โครงสร้างเงินเดือนที่ทำไว้ ให้เกิดประโยชน์ในการดึงดูด เก็บรักษา และจูงใจคนเก่งด้วยนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: