มุมมองที่แตกต่างกันของพนักงาน กับบริษัท ในเรื่องการเก็บรักษาพนักงาน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เรามักจะคุ้นเคยกัน ก็คือ ดึงดูด เก็บรักษา จูงใจ และพัฒนา พนักงานขององค์กร ผมเชื่อว่าท่านที่ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกท่านต้องจำได้ขึ้นใจอย่างแน่นอน ประเด็นก็คือ เราทำได้อย่างที่วัตถุประสงค์กำหนดไว้สักแค่ไหน มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่ง ว่าด้วยการเก็บรักษาพนักงาน หรือที่ภาษาอังกฤษ เราใช้คำว่า Retention

การเก็บรักษาพนักงานที่เก่งๆ ให้อยู่ทำงานกับบริษัทนั้น เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องการ แลอยากจะทำให้ได้ ก็เลยเป็นที่มาของการพยายามพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยาบุคคล ค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ ฯลฯ เพื่อที่จะทำให้พนักงานอยากอยู่ทำงานกับบริษัทต่อไปเรื่อยๆ

องค์กรเองก็พยายามที่จะเก็บรักษาคนเก่งไว้ โดยใช้เครื่องมือหลักๆ ก็คือ ค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทำงานในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้ได้มากที่สุด

เรามามองมุมมองของพนักงานที่เก่งๆ บ้าง

จากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลพนักงานมือดีของบริษัทต่างๆ เพื่อทำเรื่องของความผูกพัน สิ่งที่ได้คำตอบมาก็คือ

พนักงานมือดี ไม่ค่อยอยากอยู่กับองค์กรนานๆ

เห็นแบบนี้แล้ว เรามองเห็นมุมมองที่แตกต่างกันหรือไม่ครับ องค์กรอยากให้คนเก่งอยู่นาน แต่คนเก่งกลับไม่อยากอยู่กับองค์กรนานๆ เพราะอะไร ทำไมพนักงานถึงตอบแบบนี้

เหตุผลก็คือ พนักงานที่เก่งๆ เขามองว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีมันเร็วมาก ทำให้ศาสตร์ความรู้ในแขนงต่างๆ ก็ต้องปรับตัว และมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม มีเรื่องราวใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่เสมอ

แต่การที่พนักงานทำงานกับองค์กรนานๆ นั้น องค์กรส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ หรือถ้าเปลี่ยนก็มักจะเปลี่ยนไม่ทันกับความรู้ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

พนักงานกลุ่มนี้ตั้งข้อสังเกตว่า คนที่อยู่กับองค์กรนานๆ นั้น จะกลายเป็นคนที่ตามโลกไม่ค่อยจะทัน องค์กรเองก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลง เพราะคนเก่งเหล่านั้นบอกว่า ระบบที่ทำอยู่นั้นมันดีอยู่แล้ว ผู้บริหารก็เลยเชื่อ สุดท้ายก็เลยไม่ค่อยได้ความรู้ หรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ

ซึ่งแนวความคิดของพนักงานเก่งๆ เขาจะคิดว่า เขาต้องการที่จะเรียนรู้ ต้องการที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆ ทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น คนกลุ่มนี้ก็เลยตั้งเป้ากับตัวเองว่า จะไม่ทำงานกับองค์กรนั้นๆ เกินกว่า 5 ปี จากคำตอบที่ได้มาก็คือ จะทำงานกับองค์กรประมาณ 3-5 ปีก็พอ และจะออกไปหาความรู้ใหม่ๆ กับองค์กรอื่น

เพราะเขาเชื่อว่า การเปลี่ยนงานทำให้เขาได้เรียนรู้ และตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าการอยู่กับองค์กรเดิมไปเรื่อยๆ แม้ว่าองค์กรนั้นจะจ่ายเขาอย่างดีก็ตาม

ด้วยเหตุผลข้างต้น ก็เลยทำให้กลับมานั่งคิดว่า การที่องค์กรพยายามที่จะทำให้พนักงานอยู่ทำงานไปนานๆ นั้น คงจะเริ่มต้องเปลี่ยนแปลงความคิดนี้กันบ้างแล้ว องค์กรเองคงต้องยอมรับว่า คนรุ่นใหม่คงไม่อยู่ยาวแบบคนรุ่นเก่าๆ เมื่อยอมรับดังนี้แล้ว ระบบการบริหารบุคคลก็ต้องออกแบบให้รองรับกับการที่จะต้องเห็นคนเก่งออกไป แล้วหาคนเก่งคนใหม่เข้ามาทำงาน

หรือในอีกมุมหนึ่งก็คือ ถ้าเราต้องการจะเก็บรักษาคนเก่งไว้นานๆ การใช้เครื่องมือทางด้านค่าจ้างสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว องค์กรเองจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็ว และตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ให้ทัน และจะต้องมีระบบในการพัฒนาคนเก่งเหล่านี้ ให้เขารู้สึกว่าเขาตามทันความรู้ใหม่ๆ และตามทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: