3 สิ่งที่พนักงานต้องการ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่องานและองค์กร

ได้มีโอกาสอ่านบทความในนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2018 เป็นบทความที่มีชื่อว่า The 3 Things Employees Really Want: Career, Community, Cause ซึ่งเขียนโดย Lori GolerJanelle GaleBrynn HarringtonAdam Grant ซึ่งผู้เขียนเองก็ได้กล่าวว่า ได้ทำวิจัยในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจของพนักงานในองค์กร โดยใช้แนวทางของ maslow เป็นตัวต้นทาง จากผลที่ได้ออกมา มีความน่าสนใจ ก็เลยสรุปมาให้อ่านกันครับ

จากบทความที่ว่านี้ ผู้เขียนได้สรุปไว้ว่า มี 3 สิ่งที่พนักงานต้องการ และ 3 สิ่งนี้ ถ้าองค์กรสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ ก็จะทำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น 3 สิ่งที่ว่านี้ก็คือ

  • Career คำนี้ ไม่ได้มีความหมายแค่เพียงเรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพเท่านั้น แต่ผู้เขียนยังหมายความรวมถึงตัวงาน ว่าองค์กรให้อิสระในการคิด และทำงานมากแค่ไหน ตัวพนักงานเองได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการสร้างผลงานหรือไม่ และองค์กรให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานของตัวพนักงานเองมากน้อยแค่ไหน รวมถึงความก้าวหน้าในองค์กรมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด ถ้าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด มีน้อย หรือไม่มีความชัดเจนเลย อาทิ งานที่ทำก็ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิด และได้ใช้จุดแข็งของตนเองในการทำงานเลย ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเลย แบบนี้ พนักงานก็จะขาดแรงจูงใจ และไม่อยากที่จะทำงานกับองค์กรนี้อีกต่อไป

 

  • Community พนักงานต้องการสังคมที่ดี ต้องการเพื่อน ต้องการนายที่ดี ที่สำคัญก็คือต้องการการยอมรับจากทั้งเพื่อน และนายของตนเอง ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่ง พนักงานเข้ามาทำงาน ก็ย่อมต้องการสังคมจากการทำงาน เมื่อมีสังคม ก็ย่อมต้องการการยอมรับจากเพื่อนๆ ของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่พนักงานต้องการก็คือ การยอมรับจากนาย การที่ตนเองได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม ของสังคมในการทำงาน ไม่ถูกแยก หรือเป็นส่วนเกินขององค์กร

 

  • Cause ต้องการรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย และมีความสำคัญในการทำงานให้กับองค์กร ถ้าองค์กรสามารถทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย มีความสำคัญ และมีส่วนในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ก็จะรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองมีความสำคัญ เพราะความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น พนักงานรู้ว่า เขาได้เข้ามาช่วยทำ ดังนั้น พลัง และแรงจูงใจก็จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งพนักงานรู้สึกแบบนี้มากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้เขามีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรที่เขาทำงานด้วยมากขึ้นไปอีก

จากงานวิจัยครั้งนี้ ผลที่ออกมาอาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแตกต่างไปจากงานวิจัยเรื่องของการสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เลย เพียงแต่สิ่งที่ผมรู้สึกตอนที่อ่านบทความนี้ก็คือ

ทำไมเราก็รู้อยู่แล้ว ว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน แต่หลายองค์กรกลับไม่ให้ความสนใจ และไม่ให้ความใส่ใจมากนัก ต้องรอจนปัญหาเรื่องของพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องรอให้คนเก่งๆ ลาออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องรอให้องค์กรมีปัญหาขาดคนเก่งในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ฯลฯ ถึงจะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้

หวังว่าองค์กรของท่านคงไม่เป็นแบบนั้นนะครับ

2 thoughts on “3 สิ่งที่พนักงานต้องการ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่องานและองค์กร

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: