การประเมินค่างาน กับการปรับหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน

ท่านที่ทำงานทรัพยากรบุคคลทุกคน ย่อมต้องเคยได้ยินคำว่า การประเมินค่างาน และจัดระดับงานมาบ้าง ยิ่งถ้าเราต้องการที่จะมีการวางโครงสร้างเงินเดือนด้วยแล้ว เรื่องของการประเมินค่างาน และการจัดระดับงานก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะผลของมันเป็นตัวบอกเราเป็นนัยๆ ว่า จะต้องมีการจ่ายค่าจ้างที่แตกต่างกันไปตามคุณค่าของงานที่ทำ

หลายองค์กร เอาเรื่องของการประเมินค่างานมาใช้ พอประเมินเสร็จ ก็เริ่มเห็นความแตกต่างของตำแหน่งงาน บางตำแหน่งที่ได้ชื่อว่า “ผู้จัดการ” เหมือนกัน แต่พอประเมินค่างานออกมากลับกลายเป็นว่ามีค่างานที่แตกต่างกันมาก

ซึ่งสาเหตุก็คือ หน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างมาก ผู้จัดการ ตำแหน่งแรก ดูแลงานบริหารจัดการสายการผลิต มีพนักงานที่ต้องดูแลรวมทั้งหมด กว่า 300 ชีวิต และแบ่งเป็นสายการผลิต ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ทักษะในเชิงเทคนิคมากทีเดียว

กับอีกตำแหน่ง ที่มีชื่อว่าผู้จัดการเหมือนกัน แต่มีพนักงานที่ต้องดูแลเพียง 5 คน และดูแลงานที่ไม่ใช่เป็นงานหลักขององค์กร เป็นงานเอกสารทางด้าน Admin ซะส่วนใหญ่ อีกทั้ง ตัวงานกับชื่อตำแหน่งก็ไม่ได้ไปด้วยกัน พอเอามาเทียบกับ ก็เลยทำให้ค่างานแตกต่างกันเยอะ

ในกรณีแบบนี้ เราพบเจอได้ตามองค์กรทั่วไป ทางออกที่มักจะเห็นก็คือ พยายามให้เกิดการยอมรับในหน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่แตกต่างกัน และยอมรับระดับงานว่า ผู้จัดการต้องแบ่งไว้หลายระดับหน่อย เพื่อรองรับความแตกต่างกันของหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแนวนี้ก็อาจจะทำให้ผู้จัดการบางตำแหน่งที่เคยเทียบเท่ากัน ต้องลดระดับลงมา ซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกของพนักงานอยู่บ้าง แต่ถ้าเราคุยให้เข้าใจ ก็ยังพอกล้อมแกล้มไปได้

ประเด็นก็คือ ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ ขึ้น นอกจากการคุยกันแล้ว สิ่งที่ต้องทำกันใหม่เลยก็คือ การออกแบบงานของผู้จัดการที่ องค์กรเรียกว่าผู้จัดการ และอยากให้เป็นผู้จัดการ ตำแหน่งงานนี้จะต้องมีการออกแบบเนื้องานกันใหม่ เพื่อให้หน้าที่และความรับผิดชอบออกมาแล้ว ใกล้เคียงกับผู้จัดการในสายงานอื่นๆ

ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบเข้าไปให้มากขึ้น อาจจะต้องมีการโยกงานบางหน่วยงานให้เข้ามาอยู่ในความดูแล หรืออาจจะต้องเพิ่มแง่มุมของการทำงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ระดับของผู้จัดการมันไม่แตกต่างกันมาจนเกินไป

ดังนั้น การประเมินค่างานที่เราทำๆ กันนั้น ไม่ใช่จะใช้แค่เพียงการจัดระดับงานแล้วก็จบกันไป แต่เรายังสามารถใช้ผลของมันที่ออกมา เอามาจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ จัดและออกแบบตำแหน่งงานใหม่ โดยการเกลี่ยหน้าที่และความรับผิดชอบให้ใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะได้บริหารจัดการไปในทางเดียวกันได้ง่าย

จากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมา ผู้จัดการบางตำแหน่ง พอประเมินค่างานออกมาแล้ว ระดับงานเท่ากับ เจ้าหน้าที่อาวุโสก็มี แต่กลับไม่แก้ไข ปล่อยให้มีระดับผู้จัดการที่เหลื่อมทับกันลงมาถึงระดับเจ้าหน้าที่กันเลย ผู้จัดการมีถึง 6 ระดับ ซึ่งแบบนี้มันก็เยอะเกินไป

สาเหตุที่ค้นเจอก็คือ ผู้บริหารพยายามที่จะดันลูกน้องตัวเองให้เป็นระดับผู้จัดการให้ได้ โดยที่ไม่สนใจว่าหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องเพิ่มอย่างไร ดังนั้น พนักงานก็กลายเป็นผู้จัดการทั้งๆ ที่งานยังเหมือนเดิม บางแห่งก็พยายามที่จะสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมา ทั้ง ๆที่ไม่จำเป็นเลย เพียงเพื่อที่จะดันลูกน้องตนเองให้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการให้ได้

หน่วยงานที่ตั้งใหม่นั้น งานก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิม ขอบเขตงานก็ไม่ถึงกับระดับจัดการ แต่กลับเรียกว่าผู้จัดการ

ถ้าประเมินค่างานแล้วเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้น ก็คงต้องย้อนกับไปทำการออกแบบโครงสร้างองค์กรกันใหม่เหมือนกันนะครับ ทำให้เกิดความสมดุล จากนั้นก็ค่อยกลับมาประเมินค่างานกันอีกรอบ

แล้วคราวนี้ระดับงาน ก็จะเริ่มสะท้อนค่างานจริงๆ และเริ่มที่จะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งจุดนี้เองก็จะเป็นผลที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นๆ ก็จะเริ่มเป็นธรรมมากขึ้นไปอีก อาทิ เรื่องโครงสร้างเงินเดือน และเรื่องของ Career Path ที่ต้องอาศัยระดับงานเป็นตัวกำหนด

2 thoughts on “การประเมินค่างาน กับการปรับหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน

Add yours

    1. จริงๆ ได้ทั้งคู่นะครับ อยู่ที่ประเด็นที่ต้องการเปลี่ยนมากกว่า ถ้าจะแก้ให้ถาวรในเรื่องค่างาน ก็ต้องปรับที่โครงสร้างองค์กร ซึ่งสุดท้ายมันก็ต้องมีการออกแบบหน้าที่และความรับผิดชอบให้สมดุลใน ในระดับตำแหน่งเดียวกันครับ เช่น ระดับ อำนวยการ จะต้องออกแบบให้มีงานใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่างานออกมาแล้วพอๆ กัน จะได้ไม่มีปัญหาในการบริหารตามมา ก็น่าจะประมาณนี้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: