ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ฝ่ายบุคคลมีส่วนช่วยได้จริงหรือ

นั่งคุยกับผู้บริหารที่มาจากฝ่ายขาย และการตลาด รวมถึงผู้บริหารที่เติบโตมาทางด้านสายวิศวกรรม ตลอดจนผู้บริหารในสายงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ฝ่ายบุคคล ก็มักจะได้รับคำถามแนวๆ ว่า ฝ่ายบุคคลมีส่วนทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นได้จริงๆ หรือ บางท่านก็ถามว่า ตำแหน่ง HR Business Partner นั้น ตั้งขึ้นมาเพื่อความโก้เก๋หรือเปล่า ไม่เห็นจะมีใครในฝ่ายบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่คิดในเรื่องของการทำธุรกิจได้เลย

ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ

โดยทั่วไปแล้ว HR ของแต่ละองค์กรก็มีความแตกต่างกันออกไป จากประสบการณ์ในการทำงานที่ปรึกษาของผม ก็เคยเจอฝ่ายบุคคลมาแล้วหลายแบบ พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

  • ฝ่ายบุคคลที่ทำงานเอกสารอย่างเดียว บางบริษัทมีฝ่ายบุคคลขึ้นมาเพื่อที่จะทำงานธุรการทั่วไปมากกว่างานบุคคลจริงๆ ยิ่งไปกว่านั้น CEO ของบริษัทเหล่านี้ ก็ไม่เคยที่จะสนใจ และใส่ใจงานทางด้านการบริหารบุคคลเลย ส่วนใหญ่ก็คิดวางแผนไปในทางการสร้างผลกำไร การหารายได้มากกว่า จนลืมมองว่า จริงๆ แล้วคนก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กรเช่นกัน

 

  • ฝ่ายบุคคลในระยะเริ่มต้น ฝ่ายบุคคลขององค์กรกลุ่มนี้ จะเป็นฝ่ายบุคคลที่กำลังเริ่มต้นแนวทางการบริหารบุคคลที่ถูกต้อง มักจะเป็นบริษัทที่เริ่มมองเห็นความสำคัญของคน และเริ่มรับผู้จัดการฝ่ายบุคคลมือดีๆ เข้ามาร่วมงาน โดยคิดว่าจะต้องวางระบบทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้น ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากมาก ถ้าเราไม่สามารถหลุดช่วงเริ่มต้นนี้ไปได้ และผู้บริหารก็ไม่ค่อยสนับสนุนด้วยแล้ว สุดท้ายพลังของผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ไฟแรงๆ ก็จะเริ่มมอด และจะกลับไปเป็นฝ่ายบุคคลในข้อแรกเหมือนเก่า

 

  • ฝ่ายบุคคลที่ทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลจริงๆ ฝ่ายบุคคลของบริษัทกลุ่มนี้จะเป็นฝ่ายบุคคลที่ทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลจริงๆ เริ่มมีแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนมากขึ้น เริ่มตอบโจทย์ของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของความต้องการเรื่องคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลงาน ฯลฯ เป็นช่วงที่เริ่มมีระบบการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ พนักงานและผู้จัดการเริ่มเห็นความสำคัญเรื่องคนมากขึ้น แต่อาจจะยังไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

 

  • ฝ่ายบุคคลที่เป็น Strategic Partner ฝ่ายบุคคลขององค์กรกลุ่มนี้จะเป็นฝ่ายบุคคลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เรียกได้ว่าเวลาที่มีการประชุมเพื่อที่จะวางแผนงาน และแผนกลยุทธ์ในปีถัดๆ ไป CEO จะต้องเอาผู้จัดการฝ่ายบุคคลเข้ามาร่วมหารือด้วยเสมอ เพื่อที่จะให้ทุกคนมองเห็นแผนการบริหารคนที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจจริงๆ ยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายบุคคลในกลุ่มนี้ มักจะเป็น Change Agent ขององค์กรด้วย กล่าวคือ จะเป็นหน่วยงานที่พยายามหาเครื่องมือใหม่ๆ ในการบริหารคนเข้ามาใช้พัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการ และพัฒนาพนักงานของบริษัทให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นจากคำถามที่ว่า “ฝ่ายบุคคลมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริงๆหรือ” ก็คงต้องตอบว่า “ขึ้นอยู่กับ” แนวคิด และความเชื่อของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้วยเช่นกัน ว่ามีมุมมองต่อเรื่องงาน HR อย่างไรบ้าง ถ้าผู้บริหารยังมองงาน HR เป็นแค่เพียงงานธุรการอย่างหนึ่ง ฝ่ายบุคคลจะพยายามแค่ไหน ผู้บริหารก็คงจะมองเห็นได้ยาก เพราะเขาเชื่อแบบนั้นไปแล้ว

ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้บริหารทุกคนในองค์กรเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการทำธุรกิจ ก็จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และจะพยายามคิดในเรื่องของการบริหารคนอย่างจริงจัง โดยเอาเป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ของธุรกิจเป็นตัวตั้ง แล้วก็ถามตัวเองตลอดว่า ถ้าแผนธุรกิจเป็นแบบนี้ แผนคนจะต้องเป็นอย่างไร ที่จะช่วยเกื้อหนุนให้แผนธุรกิจสำเร็จได้ ดังนั้นองค์กรที่ HR เข้ามามีส่วนในการสร้างความสำเร็จของธุรกิจได้จริงๆ จะคิดในมุมต่อไปนี้คือ

  • จะต้องมีแผนกำลังคนอย่างไรทั้งระยะสั้น และระยะยาว คนของเรามีอัตราการลาออกอย่างไร จะต้องหาทดแทนเท่าไหร่ หาใหม่เท่าไหร่ และมีกี่คนที่จะเกษียณ และจะมีผลอะไรต่อแผนธุรกิจหรือไม่ ถ้ามี จะต้องวางแผนกำลังคนอย่างไร ที่จะทำให้ธุรกิจไม่ชะงักได้ ผลก็คือออกมาเป็นแผนกำลังคน

 

  • จะต้องหาคนอย่างไรที่ให้ได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงทำหน้าที่หาคนเข้ามาอย่างเดียว แต่ต้องช่วยคัดกรองคนที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราจริงๆ เพราะถ้าเราได้คนไม่เหมาะ จะมีผลต่อแผนธุรกิจขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ดังนั้นองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องคน จะต้องมีวิธีการที่รัดกุมมากๆ ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน ไม่ใช่แบบสักแต่ว่าหาเข้ามาเพื่อให้ได้คนเท่านั้น แต่ต้องได้คนที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน นี่คือจุดที่ท้าทายของงาน HR อีกเรื่องหนึ่ง

 

  • พัฒนาคนอย่างไรให้ส่งเสริมแผนธุรกิจในอนาคตได้ เรื่องของการพัฒนาคนก็เช่นกัน HR ขององค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องคน จะมีการวางแผนการพัฒนาคนอย่างชัดเจน รัดกุม และสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร ไม่ใช่แค่เพียงเป็นคนจัดฝึกอบรม และคอยดูแลเรื่องงานเอกสารเท่านั้น แต่จะวางแผนเพื่อให้คนเติบโตไปกับองค์กร และให้มีความพร้อมที่จะสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับงานที่ยากขึ้นทุกๆ ปี รวมถึงแนวทางในการบริหารผลงาน และการเติบโตตามสายอาชีพ ก็จะต้องมีความชัดเจน เพื่อที่จะได้มีการวางแผนการพัฒนาพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง และพนักงานเองก็จะรู้สึกว่าทำงานที่นี่เติบโตอย่างแน่นอน

 

  • บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ องค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องคน จะมองเรื่องของค่าตอบแทนว่าเป็นเงินลงทุน ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย เพราะถ้าเป็นการลงทุน นั่นแปลว่า เราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน และถ้าองค์กรของเราต้องการคนเก่ง คนดี และเหมาะสม อีกทั้งยังต้องเป็นคนที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว คนกลุ่มนี้ค่าตัวเริ่มแพงขึ้น เพราะมีความต้องการจากหลายๆ องค์กร และถ้าองค์กรของเราไม่ลงทุนในเรื่องค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ เราก็จะไม่มีทางได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานได้เลย หรือไม่ก็หายากมากๆ เพราะไม่มีใครเลือกเรา เนื่องจากค่าตอบแทนแข่งขันไม่ได้

จริงๆ ยังมีเรื่องอื่นๆ ในมุมของการบริหารคน แต่หลักๆ ที่จะต้องคิดเยอะหน่อย ก็น่าจะ 4 ประเด็นข้างต้น ซึ่งองค์กรที่ HR เข้ามามีส่วนสำคัญต่อธุรกิจจะต้องคิดอย่างแน่นอน ตอนนี้พอจะได้คำตอบหรือไม่ครับ ว่า HR มีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: