วัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่แค่เขียนแปะไว้ ก็แปลว่าเป็นแบบนั้นแล้ว

หลายองค์กรต้องการที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนค่านิยมในการทำงานของบริษัทใหม่ ก็เลยไปจ้างที่ปรึกษาโด่งดังจากต่างประเทศ เสียเงินหลายสิบล้านบาท ผลสุดท้ายที่ได้ออกมาก็คือ กระดาษหนึ่งแผ่นที่ระบุถึงวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทต้องการปรับเปลี่ยน ซึ่งเขียนออกมาเหมือนกับว่า เราเป็นแบบนั้นไปแล้ว ทั้งๆ ที่การทำงานจริงในบริษัทก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

ผู้บริหารระดับสูงเอง ก็รู้สึกปลาบปลื้มใจ ที่ตอนนี้เราได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรเราเรียบร้อยแล้ว แต่เพียงเพราะเราได้กระดาษหนึ่งแผ่นมาแปะไว้หลายๆ แห่งในบริษัท

เมื่อเวลาผ่านไป พนักงานทุกคนก็ไม่เห็นจะรู้สึกว่า วัฒธรรมขององค์กรมีการปรับเปลี่ยนอะไรเลย เพราะยังคงทำงานเหมือนเดิม ทุกประการ ไม่เห็นจะเป็นไปตามที่เขียนไว้ในกระดาษสักนิด

ท่านผู้อ่าน เคยประสบกับเหตุการณ์คล้ายๆ กันนี้หรือไม่ครับ

เราไม่เถียงว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะสร้างและส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในแนวทางเฉพาะตัวของบริษัท เราสามารถใช้วัฒนธรรมองค์กรในการสร้างผลงาน และสื่อสารประเด็นต่างๆ ให้กับลูกค้า และบุคคลภายนอกได้รับทราบ

แต่ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ไม่ใช่แค่เพียงมีกระดาษเขียนข้อความสวยหรูแปะไว้ที่ข้างฝา ก็แปลว่า เราเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้แล้ว

ในการจะเปลี่ยนแปลง หรือ ฝังรากวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้บริหารต้องการให้ได้นั้น จะต้องเริ่มต้นจาก

  • พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารระดับสูง หรือระดับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่ตนต้องการนั้น คนกลุ่มนี้จะต้องแสดงพฤติกรรมดังกล่าวให้พนักงานได้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสื่อสารคำพูด และพฤติกรรมให้ไปทางเดียวกัน เช่น ต้องการให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารเองก็ต้องแสดงพฤติกรรในการทำงานเป็นทีมให้เห็นเช่นกัน ไม่ใช่ทำงานแบบ one man show แล้วมาบอกพนักงานให้ทำงานเป็นทีม แบบนี้พฤติกรรมก็ขัดกับสิ่งที่จะให้เป็น หรือ ต้องการให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารเองก็ต้องแสดงพฤติกรรมของความคิดสร้างสรรค์ก่อน ไม่ว่าจะคิดสิ่งใหม่ๆ ให้เห็น แสดงพฤติกรรมของการเปิดใจรับสิ่งใหม่ นำสิ่งที่พนักงานคิดไปต่อยอดได้ ฯลฯ ไม่ใช่ ตนเองก็ไม่คิด แล้วให้พนักงานคิด พอพนักงานคิดได้ กลับบอกว่า คิดอะไรโง่ๆ ออกมา ถ้าเป็นแบบนี้วัฒนธรรมองค์กรก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

  • ระบบการบริหารจัดการ ตั้งแต่การว่าจ้างพนักงานเข้ามา ก็ต้องจ้างคนที่มีพฤติกรรมสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้ด้วย เช่น ต้องการคนทำงานเป็นทีม แต่ไปรับพนักงานที่ชอบทำงานคนเดียว การกำหนดเป้าหมายในการทำงานเองก็ต้องสอดคล้องกับวัฒธรรมองค์กรด้วยเช่นกัน รวมถึง การพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงานพนักงาน และการให้รางวัลตอบแทนพนักงาน ก็ต้องทำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่เราต้องการด้วยเช่นกัน บางองค์กรต้องการวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ แต่กลับไปให้เงินเดือนขึ้นกับพนักงานที่ไม่เคยคิดอะไรใหม่ๆ มีแต่ทำงานในระบบเดิมๆ ได้ดี ไม่ผิดพลาดเลย ส่วนคนอื่นที่คิดใหม่ กลับได้น้อยกว่า ทั้งๆ ที่เราต้องการคนที่คิดใหม่มากกว่า

 

  • ทำให้เห็นเป็นประจำ สิ่งสุดท้ายถ้าจะปลูกฝังวัฒนธรรมใดก็ตาม ก็ต้องทำให้เห็นทุกวัน ปฏิบัติแบบนั้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพูดคุยกัน การทำงานร่วมกัน การนำเสนองาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน ฯลฯ ก็จะต้องมีองค์กรประกอบของวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรเข้าไปอยู่ด้วยเสมอ และตัวผู้บริหารและผู้จัดการเอง ก็จะต้องคอยส่งเสริม และสนับสนุน พนักงานคนที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ให้คำชม ให้การยกย่อง เพื่อทำให้พนักงานคนอื่นเห็นว่า นี่คือพฤติกรรมที่ถูกต้องในการทำงานที่นี่

จริงๆ ดูแล้วเหมือนไม่ยาก เพียงแต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่ทำให้องค์กรต่างๆในบ้านเรา มักจะมีปัญหาในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็คือ เราไปลอกเขามา อยากเป็นแบบคนอื่น แบบที่ไม่ใช่ตัวเรา ผู้บริหารเองก็ไม่เคยแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นให้พนักงานเห็นเลย ไม่มีระบบการบริหารที่เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ สุดท้ายก็คือ เราได้แค่เพียงกระดาษหนึ่งแผ่นเขียนคำพูดสวยหรูของวัฒนธรรมองค์กรของเราแปะไว้ที่ข้างฝาเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: