Talent Management ทำไม และอย่างไร ตอนที่ 3 : แนวทางในการบริหารจัดการ พนักงานที่เป็น Star/Talent

เมื่อเราเจอตัวพนักงานที่เป็นคนเก่งในองค์กรของเราแล้ว คำถามถัดมาก็คือ แล้วเราจะบริหารคนเก่งๆ เหล่านี้อย่างไร เพื่ออย่างน้อยไม่ให้เขาจากเราไปเร็วนัก หรือเพื่อให้เขารู้สึกผูกพันกับบริษัทมากขึ้นกว่าเดิม จะได้ไม่จากเราไปไหน

  • ค่าจ้างเงินเดือนสำคัญ พนักงานที่เป็น Talent ก็ยังคงเป็นพนักงานคนหนึ่ง ซึ่งยังคงมีความต้องการเหมือนกับพนักงานคนอื่นๆ ทั่วไป หลายองค์กรเข้าใจเอาเองว่า พนักงานที่เป็น Talent แล้ว จะไม่สนใจเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนมากนัก เพราะตนเองเป็นคนเก่งขององค์กรอยู่แล้ว จริงๆ แล้วคนกลุ่มนี้ ก็ยังต้องการในเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่เป็นธรรมเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเราบอกว่าเขาคือคนเก่งขององค์กร ตัวพนักงานเองก็จะเกิดความคาดหวังในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทน ก็น่าจะได้รางวัลตอบแทนผลงานที่สูงกว่า และถ้าบริษัทของเราตอบแทนคนเก่งสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะทำให้เขามีแรงจูงใจในการที่จะรักษาระดับความเก่งไว้ได้เช่นกัน

 

  • ระวังเรื่องโครงสร้างเงินเดือน จากเหตุผลในข้อที่ผ่านมา คนเก่ง จะได้รับการขึ้นเงินเดือนที่สูงกว่าในแต่ละปี และยิ่งถ้าเขาสามารถรักษาความเก่งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง การขึ้นเงินเดือนก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งให้เงินเดือนวิ่งเข้าสู่เพดานเงินเดือนเร็วกว่าพนักงานคนอื่น และถ้าบริษัทเราไม่มีนโยบายเรื่องนี้ ก็จะทำให้คนเก่งเงินเดือนตันเร็วกว่าคนไม่เก่งเท่านั้น สุดท้าย พนักงานคนอื่นก็จะวิ่งมาทันในวันหนึ่งอยู่ดี ดังนั้น วิธีการที่จะสร้างความแตกต่างไว้ได้ก็คือ อาจจะต้องมีการทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับ Talent ไว้ต่างหากก็ได้ หรืออาจจะใช้วิธีการกำหนดเป็นนโยบายว่า ถ้าเป็นพนักงานที่เป็น Talent ขององค์กร จะมีการเปิดเพดานของโครงสร้างเงินเดือนให้สูงกว่าเดิมอีก 25-30% โดยที่พนักงานธรรมดาจะไม่มีสิทธิวิ่งเข้ามาที่เพดานนี้อย่างเด็ดขาด ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มักจะใช้กันโดยทั่วไป เพื่อทำให้คนเก่งยังคงได้รับค่าจ้างเงินเดือนที่แตกต่างกับพนักงานปกติทั่วไป

 

  • มี Career Path รองรับ คนเก่งย่อมอยากเติบโต ดังนั้น ถ้าเราต้องการจะบริหารคนเก่งให้ดี ก็ต้องมีเรื่องของ Career Path รองรับด้วยเช่นกัน จะต้องมีการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งแน่นอนคนเก่ง หรือ Talent ก็ย่อมต้องการการเติบโต และต้องการความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง และถ้าองค์กรสามารถตอบสนองในส่วนนี้ได้ ก็จะทำให้เขาไปที่อื่นได้ยากขึ้น

 

  • ยังต้องมีแผนการพัฒนา Talent แม้ว่าจะเก่งแล้วก็จริง แต่คนเก่งก็ยังคงต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บางองค์กรพนักงานที่เก่งๆ มักจะไม่ค่อยได้รับการดูแลในเรื่องของการพัฒนาสักเท่าไหร่ เพราะคิดเอาเองว่า พนักงานเก่งแล้ว ไม่ต้องพัฒนาอะไรอีกต่อไปแล้ว ก็เลยใส่งานเต็มๆ ให้แทน จริงๆ เรื่องของการพัฒนานั้น คนเก่งนี่ยิ่งต้องพัฒนาให้มาก เนื่องจากองค์กรต้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้มีคนพร้อมที่จะพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดี ก็ต้องเริ่มจาก Talent นี่แหละครับ ทำให้เขามีความสามารถที่จะทำให้องค์กรเติบใหญ่ไปในอนาคตได้

 

  • อย่าลืมให้ พนักงานที่เป็น Talent เป็น Coach ด้วย อย่างไรก็ดี เรื่องของการบริหาร Talent ก็ยังคงต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะต้องสูญเสีย Talent ไปเช่นกัน ดังนั้น องค์กรควรจะมีการสร้างระบบ Coaching โดยให้คนเก่งๆ เหล่านี้ เป็นผู้สอน และให้คำแนะนำพนักงานที่มีแวว เพื่อพัฒนาคนรุ่นถัดไปขึ้นมาด้วยเช่นกัน ไม่ควรชะล่าใจ และคิดว่า สามารถเก็บรักษาคนเก่งเอาไว้ได้อย่างแน่นอน เพราะถ้าเมื่อไหร่ เขาจากไปจริงๆ องค์กรเราจะมีปัญหาขาดคนทำงานต่อทันที ดังนั้นก็ต้องมีระบบสอนงานเอาไว้ด้วยเช่นกัน

พนักงานที่เราจัดว่าเป็น Talent นั้น ถือได้ว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพ และมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น เมื่อเราทำให้เขาทราบว่าเขาเป็น Talent แล้ว เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ ก็ต้องทำให้เหมาะสมกับเขาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างเงินเดือน รางวัลตอบแทนต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ระบบการพัฒนาที่ลงลึกมากกว่าปกติ รวมทั้งทำให้เขาเป็นครูฝึกพนักงานรุ่นถัดไปด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะจูงใจคนกลุ่มนี้ และทำให้เขาเกิดความผูกพันกับองค์กรมากที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: