Talent Management ทำไม และอย่างไร ตอนที่ 2: Talent ตัวจริงมีคุณสมบัติอย่างไร

ในทางปฏิบัตินั้น หลายองค์กรที่พยายามจะสร้างระบบ Talent Management มักจะเกิดปัญหาตรงที่ จะเลือกว่าใครที่จะเป็นพนักงานกลุ่ม Talent บ้าง เพราะผู้บริหารก็มักจะมองพนักงานของตนเอง ว่าเป็นคนเก่งทั้งหมด บางองค์กรก็ทะเลาะกัน และตกลงกันไม่ได้ว่า ใครที่เป็นเก่งตัวจริง สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะหาคนเก่งตัวจริงได้ และปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการคนเก่งก็ตามมา จะกลายเป็นว่า ระบบบริหารพนักงานเก่งๆ นั้น จะเป็นระบบที่บริหารพนักงานที่ไม่ได้เป็นคนเก่งตัวจริงนั่นเอง

แล้วคุณสมบัติของคนเก่ง หรือ คนที่เป็น Talent นั้นโดยทั่วไปจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง

  • ผลงานที่โดดเด่น คนเก่งจะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น คำว่าโดดเด่น แปลว่า มีผลงานที่ดีกว่าคนอื่นทั้งหมด องค์กรไหนที่มีการกำหนด KPI อย่างชัดเจน พนักงานที่เป็นคนเก่งจะสามารถสร้างผลงานตาม KPI ได้มากกว่าพนักงานคนอื่นที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกัน เหมือนกับว่า ตั้งเป้าหมายไว้ 100 ก็ทำได้ 200 ตั้งเป้าหมายไว้ 200 ก็ทำได้ 400 เรียกว่า ทำงานได้เหนือกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาโดยตลอด ซึ่งเวลาพิจารณาพนักงานว่าใครเป็นคนเก่งนั้น ก็คงต้องดูผลงานย้อนหลังสัก 3-5 ปี เพื่อดูความต่อเนื่องและมั่นคง พนักงานที่บางปีผลงานดี บางปีก็แย่นั้น เมื่อเทียบกับพนักงานที่มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนั้น ใครที่เป็นคนเก่ง ก็ย่อมจะมองเห็นได้ไม่ยาก

 

  • มีพฤติกรรมที่โดดเด่น นอกจากผลงานแล้ว พฤติกรรมหรือ competency ก็จะต้องแสดงออกอย่างโดดเด่นด้วยเช่นกัน คนเก่งขององค์กร จะเป็นคนที่สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีได้อย่างเด่นชัด และยังสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีใน competency ต่างๆ ขององค์กรได้อีกด้วย นอกจากมีพฤติกรรมที่โดดเด่นแล้ว ยังเป็นคนที่พยายามส่งเสริมให้พนักงานคนอื่นแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีขององค์กรอีกด้วย คนคนนี้จะเป็นคนหลักในการที่จะผลักดัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในอนาคตได้ด้วย

 

  • มีศักยภาพที่จะทำงานที่ยากขึ้นได้ อีกประเด็นหนึ่งของคนเก่งก็คือ จะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพ ซึ่งแปลว่า เป็นพนักงานที่มีความสามารถมากพอที่จะรับงานที่ยากขึ้นในอนาคตได้ ปกติพนักงานที่มีศักยภาพ มักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ปฏิเสธงานที่ยากๆ มีพลังในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยม มีใจที่อยากจะเรียนรู้อยู่ตลอด และที่สำคัญก็คือยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เร็ว นอกจากนั้น ศักยภาพยังสามารถพิจารณาได้จากทักษะและความสามารถในการมองอนาคตได้อย่างแม่นยำ มีวิสัยทัศน์ สามารถที่จะนำพาหน่วยงาน หรืององค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ เช่น มักจะมีความคิดใหม่ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขงานที่มันดีอยู่แล้ว ให้ดีขึ้นต่อไปอีก สามารถที่จะนำเอาเครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วย

พนักงานบางคนมีผลงานที่ดี และโดดเด่นมาก แต่ขาดพฤติกรรม และศักยภาพ ก็ยังไม่จัดว่าเป็น Talent ของบริษัทอยู่ดีครับ ดังนั้นพนักงานที่จะอยู่ในหมวดคนเก่งจริงๆ จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการข้างต้น

ในทางปฏิบัติอาจจะวัดและประเมินกันยากสักหน่อย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้เลย เพราะหลายๆ องค์กรก็สามารถทำได้อย่างดี เพียงแต่จะต้องอาศัยข้อมูลการทำงาน ข้อมูลผลงานจริงๆ ของพนักงาน และต้องอาศัยดุลยพินิจอย่างมืออาชีพของผู้บริหาร เพื่อที่จะเฟ้นหาคนเก่งตัวจริงให้เจอ

และเมื่อเราเจอตัวคนเก่งจริงๆ แล้ว เราก็จะสามารถที่จะใช้ระบบบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Career Path ระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน ระบบการให้รางวัลผลงาน ฯลฯ กับคนเก่ง เพื่อให้เขาอยากที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง และอยากอยู่ทำงานกับองค์กรของเราตลอดไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: