สัญญานที่บ่งบอกว่า ที่ทำงานของเรา เป็นที่ที่ไม่น่าทำงานด้วย

เวลาที่พนักงานมาทำงานกับบริษัท ก็ย่อมต้องคาดหวังถึงสถานที่ทำงานที่น่าทำงานด้วย สภาพแวดล้อมที่ทำงานแล้วสบายใจ ซึ่งในปัจจุบันนี้หลายองค์กรก็พยายามที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกว่าอยากจะมาทำงาน แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ไม่ค่อยน่าทำงานด้วยสักเท่าไหร่

ถ้าองค์กรของเรามีลักษณะอย่างที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ ก็คงต้องหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะมิฉะนั้นพนักงานก็คงจะไม่อยากมาทำงานด้วย

  • เน้นการจับผิด และการลงโทษ องค์กรที่มีออกกฎระเบียบข้อบังคับออกมามากมาย เพื่อที่จะคอยกำกับดูแลพนักงานจนมากเกินไป จนพนักงานแทบจะกระดิกตัวไม่ได้เลย รวมทั้งบรรยากาศในการทำงานก็เน้นไปที่การจับผิดการทำงานมากกว่า การสนับสนุนให้ทำงาน เวลาทำผลงานอะไรออกมา นายก็มักจะมองในมุมลบมากกว่ามุมบวก มองสิ่งที่ไม่ดี มองสิ่งที่จะส่งผลกระทบในทางลบ และเวลาที่พนักงานทำผิด ก็จะเน้นไปที่การลงโทษ กล่าวโทษ มากกว่าที่จะเน้นไปที่การให้รางวัลพนักงานที่ทำดี

 

  • มีลำดับชั้นบังคับบัญชามาจนทำอะไรแทบไม่ได้ เวลาที่จะตัดสินใจอะไร ก็ต้องผ่านลำดับชั้นการบังคับบัญชาหลายชั้น ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาเกินความจำเป็น เวลาที่จะเสนอความคิดหรือต้องการความเห็นอะไรจากนาย นายก็มักจะอ้างเสมอว่า จะต้องส่งไปให้นายเหนือขึ้นไปพิจารณาก่อน จนเรื่องมันหายเงียบไป

 

  • ผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ผู้บริหารไม่มีความคิดอะไรใหม่ๆ ยังคงทำงานแบบเดิมๆ บริหารแบบเดิมๆ เวลาที่พนักงานเสนออะไรใหม่ๆ ก็มักจะปฏิเสธ และมองว่ามันมีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้นทำแบบเดิมที่เคยทำดีแล้ว ผู้บริหารยึดติดกับความสำเร็จในอดีตมากเกินไป จนลืมคิดไปว่า โลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก

 

  • ขาดปฏิสัมพันธ์ของคนทำงาน ผู้บริหารไม่สนใจเรื่องทุกข์สุขของพนักงาน มุ่งเน้นผลกำไร มุ่งเน้นการลดต้นทุน แต่ไม่สนใจว่าพนักงานจะรู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร และต้องการอะไร พนักงานที่ทำงานอยู่ ก็มาทำงานแบบไปวันๆ โดยไม่สนใจว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใคร ถึงเวลาก็เข้ามาทำงาน ถึงเวลาเลิกงานก็กลับบ้าน พนักงานไม่มีความรู้สึกถึงการทำงานเป็นทีม ไม่มีเยื่อใยไมตรีต่อกัน

 

  • การแข่งขันสูง การเมืองเยอะ การทำงานในองค์กรมีการแข่งขันกันสูงมาก พนักงานแทงข้างหลังกัน เพื่อทำให้ตนเองไปสู่สถานะที่ดีขึ้น เล่นการเมืองในองค์กร ประจบประแจงเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี โดยที่ไม่ได้สร้างผลงานอะไรที่ชัดเจน ผู้บริหารก็มักจะมองพนักงานที่เข้ามาประจบประแจงว่าเป็นพนักงานที่มีผลงานที่ดี และควรจะให้พนักงานกลุ่มนี้เติบโตขึ้นไป ซึ่งทำให้ไม่มีความเป็นธรรมในการบริหารคนในองค์กร

 

  • ผู้จัดการไม่รู้เรื่องอะไรเลย ผู้จัดการที่ทำงานในองค์กรส่วนใหญ่ เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องการบริหารงานอะไรเลย พนักงานถามอะไรก็ตอบไม่ได้ ไม่เคยสอนงานพนักงาน เพราะไม่รู้ว่าจะสอนอะไร ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับพนักงานได้

ถ้าใครต้องพบเจอกับสภาพการทำงานแค่เพียง 1-2 ข้อข้างต้น ผมเชื่อว่า จะต้องเกิดอาการอึดอัด และไม่มีความสุขในการทำงานอย่างแน่นอน ซึ่งสภาพเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสัญญานที่บอกเราว่า องค์กรนี้เป็นองค์กรที่เราไม่ควรทำงานด้วยอีกต่อไปนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: