การบริหารผลงาน มันคืออะไรกันแน่ และทำอย่างไรให้ได้ผล (ตอนที่ 3)

กระบวนการในการบริหารผลงาน

พอได้เป้าหมายองค์กร หน่วยงาน และตำแหน่งงานที่ชัดเจนแล้ว ก็จะเจ้าสู่กระบวนการของการบริหารผลงานซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผนผลงาน เป็นกระบวนการแรกในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ซึ่งโดยทั่วไปการกำหนดเป้าหมายจะกำหนดสองด้าน ก็คือ ด้านผลงานที่คาดหวัง และด้านพฤติกรรมที่ต้องการเพื่อให้เกิดผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปกติการวางแผนผลงานจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องที่ขึ้นตรงต่อกัน ว่าในปีนี้ จะทำผลงานอะไร แค่ไหน อย่างไร และกำหนดออกมาเป็นเป้ามหมายที่ชัดเจน บันทึกไว้ในแบบฟอร์ม และเซ็นรับรองกันเลยตั้งแต่ต้นปี เป้าหมายที่ว่านั้นก็มีเชื่อเรียกกันทั่วไปว่า ตัวชี้วัดผลงาน หรือ Key performance indicator หรือเรียกย่อว่า KPI

  • การติดตามและทบทวนผลงาน กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการวางแผนผลงาน และกำหนดเป้าหมายขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว ในระหว่างปี หัวหน้ากับลูกน้องก็ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของความคืบหน้าของผลงานของลูกน้องแต่ละคน โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นไป ใครดีใครไม่ดี ก็ต้องมีการให้ Feedback ผลงานกันไป พร้อมกับต้อง Coach ลูกน้องเพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าที่เราร่วมกันกำหนดไว้นั่นเอง
  • การประเมินผลงาน กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการสุดท้ายเพื่อที่จะประเมินดูว่าผลงานที่ผ่านมาทั้งปีนั้น เมื่อเทียบกับเป้าหมายแล้ว มันเข้าเป้าพอดี หรือว่าเกินเป้า หรือยังไม่ถึง เพื่อสุดท้ายก็จะได้นำสิ่งที่ได้นั้นมาวางแผนผลงานใหม่ในปีถัดไป และวางแผนในการพัฒนาฝีมือของพนักงานในสามารถสร้างผลงานให้ดีขึ้นให้ได้ในปีถัดไป

กระบวนการข้างต้นจะต้องทำวนไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี โดยวัตถุประสงค์ของกระบวนการบริหารผลงานก็คือเน้นการพัฒนาผลงานของพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตรรกะที่สำคัญของการบริหารผลงานก็คือ ทำให้หัวหน้าและลูกน้องรับทราบถึงเป้าหมายของงาน ต่างคนต่างมองเห็นว่า เป้าหมายของงานนี้คืออะไรในขั้นตอนการวางแผนผลงาน จากนั้นก็เริ่มลงมือทำงานกัน โดยที่ระหว่างการทำงานนั้น คนที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องคอยตรวจสอบ ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานตามหลักของการบริหารจัดการปกติ แต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือ จะต้องมีการสื่อสารในเรื่องของผลงานกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อาจจะกำหนดเวลาทุกเดือน หรือทุกสองเดือน หรืออาจจะทุกไตรมาสที่จะต้องทำการคุยกัน feedback กันว่า ผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีอะไรดี อะไรที่ต้องปรับปรุงบ้าง และเมื่อถึงปลายปี ก็มาประเมินผลงานกันทั้งปีว่า เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง

ถ้าเราทำตามวงจรที่กล่าวมา ผลงานของพนักงานจะดีขึ้น เมื่อไหร่ที่พนักงานทำผลงานพลาด นายก็จะบอก และให้แก้ไข ถ้าทำไม่ได้ ก็สอนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเองมีต่อตอนที่ 4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: