การจะลงทุนพัฒนาพนักงาน จะต้องเลือกพนักงานให้ถูกคนด้วย

เรามักจะถูกสอนด้วยคำพูดที่ว่า “คนทุกคนพัฒนาได้” แล้วเราก็วางแผนพัฒนาให้กับพนักงานทุกคน แต่ในทางปฏิบัตินั้น ไม่ใช่พนักงานทุกคนที่ต้องการจะพัฒนา และก้าวหน้า บางคนต้องการพัฒนาตนเองอย่างเดียว แต่ไม่ต้องการที่จะเติบโตไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น บางคนอยากโตแต่ไม่อยากพัฒนา ฯลฯ

ดังนั้นการที่เราจะลงทุนพัฒนาพนักงาน เราคงต้องเลือกพนักงานให้ถูกคนด้วยเช่นกัน เพื่อให้การลงทุนนั้นเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ลองดู model ข้างล่างนี้ดูนะครับ

 

จากรูปข้างบนเราแบ่งคนออกเป็น 4 จำพวก ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 คือ พนักงานที่ต้องการเติบโต และต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พนักงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่องค์กรต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรสมัยใหม่ที่เน้นไปที่การสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องการพนักงานกลุ่มนี้ เนื่องจากจะได้มาพัฒนาบริษัทให้เติบโต โดยที่ตัวพนักงานเองก็สามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้ด้วย ดังนั้นพนักงานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราสามารถใช้ Career Path ในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าได้อย่างดี และสามารถใช้ IDP (Individual Development Plan) เพื่อประกอบการวางแผนการพัฒนา ซึ่งตัวพนักงานเองก็จะรู้สึกมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพราะรู้ว่า ถ้าตนเองเก่งขึ้น ก็จะเติบโตขึ้นได้ด้วยเช่นกัน โดยระบบค่าตอบแทนก็ต้องเน้นไปที่ผลงานเป็นหลัก ที่เรียกว่า Pay for Performance กันเลย และถ้าสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว ก็สามารถเร่งอัตราการขึ้นเงินเดือนให้เร็วขึ้นได้ เมื่อทุกอย่างลงตัวแบบนี้ได้ พนักงานกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกมีความสุข และทำงานที่ท้าทายมากขึ้นได้เรื่อยๆ รวมทั้งได้เติบโตไปตามเส้นทางสายอาชีพของบริษัทที่กำหนดไว้ ด้วยเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจน

 

  • กลุ่มที่ 2 พนักงานที่ต้องการพัฒนาตนเอง แต่ไม่ต้องการเติบโตขึ้นไป พนักงานกลุ่มนี้ จะเป็นพนักงานที่ชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เวลาที่บริษัทส่งไปฝึกอบรม จะรู้สึกดีใจมาก เพราะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เวลาได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ ก็จะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อทำงานที่ท้าทายนั้นให้ได้ แต่ปัญหาก็คือ พนักงานกลุ่มนี้ ไม่อยากที่จะเติบโต ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังขาดความมั่นใจในตนเองที่จะต้องก้าวขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น กลัวว่าจะทำไม่ได้ กลัวว่าถ้าโตขึ้นไปแล้ว ผลงานจะแย่ลง พนักงานกลุ่มนี้ หัวหน้างานจะต้องเข้ามาช่วย Coach ในมุมของทัศนคติในการทำงาน โดยการสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในตนเองให้มากขึ้น เราสามารถใช้ IDP ได้ดีกับพนักงานกลุ่มนี้ แต่อาจจะยังไม่สามารถวางแผน Career ได้ชัดเจนนักเพราะพนักงานเองจะตอบว่า ยังไม่ได้คิดว่าจะโตไปไหน เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนก็บริหารตามปกติ ตามมาตรฐานของผลงาน

 

  • กลุ่มที่ 3 พนักงานที่ต้องการเติบโต แต่ไม่ต้องการพัฒนาตนเอง พนักงานกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนช่างฝันคนหนึ่ง ฝันว่าตนเองจะได้ดำรงตำแหน่งใหญ่โต แต่ไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตนเองเลย ซึ่งมีอยู่สองลักษณะก็คือ หนึ่งคิดไปเองว่าตนเองมีความรู้ทุกอย่างในระดับที่ดีมากอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องพัฒนาอะไรอีกต่อไป และสอง ก็คืออยากอยู่ใน Comfort Zone ไม่อยากยุ่งยาก เหนื่อยยาก อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็ดีแล้ว ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรให้มันลำบากชีวิตตัวเอง พนักงานกลุ่มนี้ เรื่องของ IDP อาจจะใช้ยากหน่อย การวางแผนพัฒนา และการฝึกอบรม ก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นัก แต่มักจะเรียกร้องเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น ซึ่งคล้ายๆ กับระบบ Career Path ของบางองค์กรที่มีการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆ แต่งานยังคงเหมือนเดิมทุกประการ ลักษณะนี้ไม่ค่อยเป็นคุณแก่องค์กรสักเท่าไหร่ พนักงานกลุ่มนี้ เรื่องของค่าจ้างก็คงต้องขึ้นเงินเดือนในอัตราช้าลง เพราะยังไม่เห็นว่าจะมีมูลค่าเพิ่มในเรื่องของผลงานและความสามารถตรงไหน

 

  • กลุ่มที่ 4 พนักงานที่ไม่ต้องการเติบโต และไม่ต้องการได้รับการพัฒนาใดๆ พนักงานกลุ่มนี้ไม่ต้องการอะไรเลย เข้ามาทำงานก็อยากทำงานในแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีก็ตาม มีอะไรใหม่ๆ เข้ามาก็ไม่ต้องการที่จะพัฒนาอะไร หัวหน้าเองก็พยายามที่จะวางแผนพัฒนาให้ แต่พนักงานกลับบอกว่า ปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ ดีแล้ว ไม่ต้องพัฒนาอะไรหรอก อีกทั้ง ไม่ต้องการที่จะเลื่อนระดับ หรือเลื่อนตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น พนักงานกลุ่มนี้ เราจะไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือในการพัฒนาใดๆ กับเขาได้เลย เพราะใจของพนักงานไม่อยากพัฒนา และไม่อยากเติบโตแล้ว ดังนั้นเรื่องของการบริหารค่าตอบแทน ก็คงต้องขึ้นเงินเดือนแบบชะลอตัวลง หรือไม่ก็ต้องหยุดเงินเดือนในกรณีที่เงินเดือนชนเพดานเงินเดือน ด้วยเหตุผลที่ว่า พนักงานไม่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนั่นเอง

เมื่อเราสามารถแบ่งพนักงานออกมาเป็น 4 กลุ่มคร่าวๆ แล้ว ก็น่าจะพอบอกได้ว่า ใครที่เราสามารถที่จะลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างดี ใครที่ไม่ควรไปลงทุนให้มากนัก เพราะเจ้าตัวเองก็ไม่อยากที่จะได้รับการพัฒนาอะไร

ถ้าบริษัทของเราลงทุนเรื่องของการพัฒนาคนอย่างมากมาย แต่ไม่ค่อยได้ผล ลองพิจารณาดูเล่นๆ ก็ได้ครับว่า พนักงานของเราเองส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไหน เราอาจจะมีพนักงานกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในกลุ่ม 3 และ 4 ก็เป็นได้ ที่ไม่สนใจเรื่องของการพัฒนาตนเองเลย

ก็น่าจะพอได้คำตอบกันนะครับว่า IDP และ Career Path ที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมานั้น ทำไมมันถึงไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ดีกับพนักงานทุกคน ทุกกลุ่ม และเมื่อทราบดังนี้แล้ว ก็น่าจะพอบอกได้ว่า พนักงานคนไหนในองค์กรของเราที่เราควรจะลงทุนในการพัฒนามากที่สุด

พนักงานพร้อม องค์กรพร้อม แล้วลงมือพัฒนา ความสำเร็จก็จะเกิดกับทั้งพนักงาน และองค์กรครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: