ปัญหาของระบบ Career Path ในทางปฏิบัติ กับแนวทางแก้ไข

เรื่องของ Career Path ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทุกองค์กรพยายามที่จะสร้างให้สำเร็จ มีหลายองค์กรที่มีอายุก็นานหลายปีแล้ว แต่กลับไม่เคยคิดที่จะทำระบบ Career Path เลย แต่เพิ่งมาคิดทำเอาตอนปัจจุบันนี้ บางองค์กรก็คิดทำตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งองค์กร แต่ไม่ว่าจะคิดทำตอนไหนก็ตาม ระบบ Career Path ก็มักจะมีปัญหาในทางปฏิบัติเสมอ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในหลายองค์กรที่ทำ Career Path กันแบบไม่ค่อยถูกต้องนัก ก็มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า

 • พนักงานทำงานครบ 3 ปีก็ได้รับการเลื่อนระดับงานขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องดูผลงาน หรือความสามารถ
 • พนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมา กลับทำงานได้แย่ลง ผลงานไม่ดีเหมือนเดิม
 • ได้ผู้จัดการที่บริหารงานไม่เป็น
 • พนักงานที่เติบโตขึ้นไป ส่วนใหญ่ คือเด็กนาย เป็นคนที่นายชอบ แต่ผลงานอาจจะไม่ได้ดีนัก
 • ฯลฯ

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่ครับ ถ้ามี แสดงว่า เรามีระบบการบริหารเรื่อง Career Path ที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่

ถ้าเราจะทำระบบ Career Path ให้ชัดเจนจะต้องทำอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี้

 • พิจารณาจากผลงาน ประการแรกก็คือ ต้องพิจารณาจากผลงานของพนักงานว่าเป็นอย่างไร มีความโดดเด่นสักแค่ไหน สร้างผลงานได้ตามที่องค์กรต้องการหรือไม่ ส่วนใหญ่ในเรื่องของผลงานนั้น ก็มักจะดูกันที่ KPI ที่กำหนดไว้

 

 • พิจารณาจากทักษะความสามารถ ประการที่สองที่ต้องพิจารณาก็คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานคนนั้น เป็นอย่างไร มีความพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งสูงขึ้นได้หรือไม่

 

 • พิจารณาจากศักยภาพ ประการที่สาม ที่ต้องพิจารณาก็คือ เรื่องของศักยภาพของพนักงาน ซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นนามธรรมมาก แต่กลับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเรื่องของความก้าวหน้า พนักงานที่มีศักยภาพก็คือ ทำงานได้มากกว่าที่มอบหมาย มีความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน มองเห็นอนาคตของงาน ฯลฯ หรือพูดในอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นพนักงานที่พร้อมที่จะนำพาองค์กร หรือหน่วยงานให้เติบโตต่อไปได้ เวลาประเมิน จะต้องอาศัยผู้ประเมินมากกว่า 1 คน และจะต้องมีการกำหนดปัจจัยทางด้านศักยภาพที่ชัดเจนก่อนที่จะประเมินกัน

 

 • มีการวางแผนกันล่วงหน้า เรื่องของ Career Path นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องมีการวางแผนการล่วงหน้า ไม่ใช่อยากนึกจะเลื่อนใครก็เลื่อน ณ เดี๋ยวนี้เลย Career Path ที่ดี ผู้จัดการกับลูกน้องที่มีศักยภาพ จะต้องมีการพูดคุยกันถึงแผนความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร วางกันสัก 3 ปี ล่วงหน้าว่าจะโตไปยังตำแหน่งใด และการโตไปยังตำแหน่งนั้นๆ จะต้องได้รับการพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง

 

 • ต้องมีการวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การที่พนักงานจะเติบโตตามสายอาชีพได้นั้น แปลว่าพนักงานจะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะได้รับการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนตำแหน่ง และการที่พนักงานจะมีความพร้อมได้นั้น ก็แสดงว่า พนักงานจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แผนการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เป็น Talent นั้น จะต้องมีแผนพัฒนาประกอบกับแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนก่อน และอาจจะต้องมีเรื่องของการหมุนเวียนงาน โอนย้ายงาน เพื่อที่จะเรียนรู้หน้างานใหม่ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พร้อมที่จะขึ้นไปควบคุมดูแลงานที่มีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเอง

เราลองคิดดูเล่นๆ ก็ได้ครับ ว่า การที่เราจะเลื่อนตำแหน่งระดับผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการให้พนักงานคนไหนนั้น นั่นแปลว่า เราจะต้องมั่นใจว่า พนักงานคนนั้นมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่มากพอที่จะทำงานนั้นได้ อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานในด้านต่างๆ ที่ต่างกันออกไปด้วย ตัวอย่างสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคลก็เช่น ถ้าเราเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานที่ทำงานด้าน HR แต่ทำด้าน สรรหาคัดเลือกมาอย่างเดียวโดยตลอด ให้มาเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลที่ต้องดูแลงาน HR ในทุกด้าน มันก็คงจะไม่ค่อยจะพร้อมนัก เพราะเขาอาจจะดูแลงานด้านอื่นไม่ได้เลย

ดังนั้น การเติบโตของสายอาชีพที่ถูกต้อง จึงต้องมีการกำหนดแผนการเติบโต ต้องมีการกำหนดแผนการพัฒนาในแต่ละปีให้ชัดเจน และจะต้องมีการประเมินความพร้อมของพนักงานแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง

ก็เพื่อเลื่อนระดับ หรือเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปแล้ว จะได้ทำงานที่มีคุณค่ามากขึ้นได้นั่นเอง

2 thoughts on “ปัญหาของระบบ Career Path ในทางปฏิบัติ กับแนวทางแก้ไข

Add yours

 1. แล้วถ้าวันดีคืนดีคนที่ดำรงตำแหน่งสำคัญหายไป แล้วจำเป็นต้องหาคนมาแทนแบบย้ายข้ามห้วย เพราะคนในยังไม่พร้อมจะยอมรับกันได้ไหมครับ

 2. โดยส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยใช้ระบบอุปถัมภ์กันมากกว่าระบบคุณธรรมในการเลื่อนตำแหน่งครับ ผมทำงานมาหลายที่เด็กใครเด็กมัน ใครเลียเก่งก้อมีโอกาสโตเร็วกว่าคยนเก่งมีความสามารถครับ เลยเกิดสภาวะสมองไหลไงครับ^^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: