ปัจจัยที่จะทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน

เรื่องของ Engagement นั้นเป็นอีกเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ และอยากที่จะทำให้พนักงานในองค์กรของตนเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ก่อนที่พนักงานจะผูกพันได้ พนักงานจะต้องเกิดความพึงพอใจในการทำงานก่อน ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยสร้างความพึงพอใจของพนักงาน

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของ Payscale ซึ่งทำโดย Tim Wolock และ Chris Martin ในเรื่องของปัจจัยที่จะสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน ซึ่งถ้าเมื่อพนักงานพอใจ สิ่งที่ตามมาก็คือ พนักงานจะมีความสุขในการทำงาน เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน สิ่งที่จะตามมาก็คือ พนักงานจะเกิดความผูกพันกับองค์กร และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กร

ผู้ทำวิจัยได้สรุปว่า ปัจจัยที่จะทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานมีดังต่อไปนี้

  • Communication มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า และพนักงานเอง ทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และมีการสื่อสารสองทางกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกับหัวหน้าของตนเอง ลองคิดดูว่า ถ้าองค์กรมีความลับ ปิดบังเรื่องต่างๆ ไม่ให้พนักงานรับทราบ พนักงานจะรู้สึกพึงพอใจได้อย่างไร หรือ ผู้จัดการไม่ค่อยสื่อสารเรื่องงาน เรื่องสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงาน ฯลฯ พนักงานก็คงจะไม่เกิดความพึงพอใจในการทำงานได้เช่นกัน

 

  • Development พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำงานไปสักพักพอนายเริ่มเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ก็เริ่มมีการวางแผนพัฒนาพนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่สูงขึ้น เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทำงาน

 

  • Relationships with manager ก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนายของตนเอง ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดี คุยกันรู้เรื่อง มีความเข้าใจกัน แม้ว่าอาจจะมีทะเลาะกันบ้างซึ่งเป็นปกติสำหรับการงานอยู่แล้ว แต่ความสัมพันธ์ที่ดี ก็จะทำให้เรื่องร้ายแรงกลายเป็นเรื่องที่แก้ไขกันได้ สังเกตได้เลยว่า องค์กรไหนที่พนักงานกับนายของตนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พนักงานก็มักจะมีความพึงพอใจในการทำงาน

 

  • Appreciation อันนี้หมายถึง ความรู้สึกดีต่อการทำงาน รู้สึกว่างานที่ทำอยู่นั้น มีความหมาย มีความสำคัญ ผลงานของตนที่ออกมา มีส่วนในความสำเร็จขององค์กร ซึ่งถ้าทำให้พนักงานรู้สึกได้แบบนี้ ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นได้

 

  • Pay Process ซึ่งก็คือ เรื่องของการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนนั่นเองครับ สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าทุกอย่างดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้ามาติดเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม พนักงานเองก็จะไม่รู้สึกพึงพอใจ หรือถ้าพึงพอใจก็จะไม่เต็มที่ เรื่องของค่าจ้างที่พนักงานต้องการก็คือ ให้มีระบบค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ จ่ายค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เน้นที่งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงาน และทักษะความสามารถเป็นหลัก

จริงๆ แล้วงานวิจัยเรื่องของการสร้างความพึงพอใจของพนักงานในการทำงานนั้น ก็มักจะหนีไม่พ้นปัจจัยเหล่านี้ เพียงแต่อาจจะเป็นส่วนผสมที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยมากกว่า

ยังจำได้อยู่ว่า สมัยที่ผมจบมาทำงานใหม่ๆ ผลวิจัยเรื่องของการสร้างความพึงพอใจในการทำงานนั้น แทบจะไม่มีเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเลย หรือถ้ามีก็จะเป็นอันดับท้ายๆ หน่อย

แต่ปัจจุบัน เรื่องของค่าจ้างเงินเดือน และค่าตอบแทนนั้น เริ่มกลับมามีความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน งานวิจัยประมาณ 5 ปีหลังมานี้ จะเห็นปัจจัยเรื่องนี้เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ

มันเป็นตัวบอกเราว่า อย่าลืมดูแลระบบค่าตอบแทนขององค์กรเราด้วย รางวัลที่จับต้องได้ มันก็ต้องไปด้วยกันกับรางวัลที่จับต้องไม่ได้ แล้วความพึงพอใจของพนักงานก็จะเกิดขึ้นได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: