คนที่ไม่มีความสุข ก็จะทำให้คนอื่นไม่มีความสุขตามไปด้วย

มีหลายคนที่พูดประโยคคล้ายๆ แบบนี้ ก็คือ คนที่มีความสุข ก็จะส่งต่อความสุข ส่วนคนที่ไม่ค่อยจะสุข เขาก็จะส่งความไม่ค่อยสุขนั้นให้คนอื่นเช่นกัน ในการบริหารคนในองค์กรก็น่าจะมีส่วนถูกต้องกับประโยคที่ว่านี้เหมือนกัน

การที่พนักงานในองค์กรจะทำงานอย่างมีความสุขได้นั้น ก็คงต้องเริ่มต้นจาก

  • ผู้บริหารที่มีความสุขในการทำงาน ซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขของพนักงานในองค์กร และเป็นจุดที่สำคัญที่สุด เพราะผู้บริหารเป็นคนที่จะต้องสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กร ความยากก็คือ ผู้บริหารจะต้องมีแรงจูงใจในตนเองที่จะสร้างความสุขในการทำงานให้กับตนเองก่อน ก่อนที่จะสร้างความสุขให้กับพนักงาน เคยเห็นผู้บริหารที่เครียดตลอดเวลามั้ยครับ เอะอะโวยวาย ด่ากราด ฯลฯ พอตัวเองไม่มีความสุข ก็จะส่งความทุกข์ไปยังพนักงานในองค์กรด้วย

 

  • ผู้บริหารระดับกลางและหัวหน้างาน ถ้าผู้บริหารระดับสูงส่งความสุขลงมาแล้ว ส่วนใหญ่ผู้บริหารระดับกลางและหัวหน้างานก็จะมีความสุขตามมา แต่ก็อาจจะมีบ้างที่รับความสุขจากนายลงมาไม่ค่อยจะได้ ก็จะส่งต่อความทุกข์ไปยังพนักงานในทีมตนเองได้อีกเช่นกัน

และถ้าคนส่วนใหญ่ของบริษัทมีความสุข ทุกอย่างในการบริหารทรัพยากรบุคคลก็จะเริ่มมีความสุขตามไปด้วย

  • เวลาหาคน ก็หาคนที่มีความสุขเข้ามาทำงาน คนที่มีความสุข เขาก็จะดึงดูดคนที่มีความสุขเข้ามา ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่มีความสุข ก็มักจะดึงดูดคนที่ไม่มีความสุขเช่นกัน ดังจะเห็นได้จาก บางหน่วยงาน ถ้านายเป็นเครียด ก็มักจะหาลูกน้องที่อยู่ในแนวเดียวกัน คนแบบนี้จะไม่มีทางที่จะหาลูกน้องแบบลั้ลลา หรือตลกโปกฮาได้เลย

 

  • เวลาสอนงาน ก็จะสอนงานไปด้วย และสอนอย่างมีความสุขไปด้วย มันจะเป็นการถ่ายทอดเอาทัศนคติที่ดี มุมมองเชิงบวกต่อสิ่งต่างๆ ลงไปหาพนักงานด้วยเช่นกัน แม้ว่างานอาจจะมีความผิดพลาด แต่ก็จะไม่เหยียบย่ำคนผิดให้จมดิน แต่จะพยายามสอน และให้มุมมอง แนวทางในการทำงานใหม่ เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้น

เขียนมาถึงตรงนี้แล้ว ก็รู้สึกว่า มันจะเป็นไปได้หรือ ที่จะมีองค์กรที่สมบูรณ์พูนสุขขนาดนี้ จริงๆ การทำงานอย่างมีความสุขนั้น ไม่ได้แปลว่าไม่เครียด แต่มันมีวิธีที่จะทำให้ความเครียดมันหายไป และกลายเป็นความสุขมากกว่า

จะว่าไปเรื่องนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับการสร้าง Engagement หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้วยเช่นกัน หลายองค์กรพยายามที่จะทำให้พนักงานรู้สึกผูกผันต่อองค์กร โดยการไปปรับระบบค่าจ้างสวัสดิการ ปรับระบบการบริหารจัดการ ฯลฯ แต่ปรับแล้ว พนักงานก็ยังไม่รู้สึกว่าจะผูกพันอะไรมากขึ้น

ถ้าอยากให้พนักงานผูกพัน ก็ต้องทำให้เขามีความสุขก่อน ความสุขก็แยกเป็น 2 ส่วนก็คือ สิ่งที่จับต้องได้ ก็คือ ระบบพื้นฐานต่างๆ ในบริษัท เงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการ งานที่ทำ ระบบงาน ฯลฯ อีกส่วนหนึ่งก็คือ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นความรู้สึกล้วนๆ เช่น ความรู้สึกสบายใจ ไม่เครียด ไม่กดดันจนเกินไป ฯลฯ ซึ่งพอถามพนักงาน มากกว่า 70% ตอบว่า ถ้าจะทำงานอย่างมีความสุข และรู้สึกผูกพันต่อองค์กร สิ่งที่จับต้องไม่ได้มีความสำคัญกว่า

การสร้าง Engagement ในบางองค์กรมัวแต่ไปปรับปรุงในเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้มากจนเกินไป โดยลืมสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไปจนหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใส่ใจ การดูแลเอาใจใส่ การพูดคุย การยอมรับนับถือ การชื่นชม ฯลฯ ผลสุดท้ายก็คือ ทำเท่าไหร่ ปรับเท่าไหร่ พนักงานก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันมากขึ้นไปกว่าเดิม

วันนี้คุณมีความสุขในการทำงานหรือยังครับ จะได้ส่งต่อความสุขนี้ไปให้กับคนรอบข้างด้วยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: