กลยุทธ์ในการบริหารคน สร้าง ยืม หรือ ซื้อ (Build, Borrow or Buy)

เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคที่คนเก่งๆ เริ่มขาดแคลน กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในตลาดเริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ เข้ามาทำงานกับบริษัท เพื่อทำให้องค์กรของเราไปสู่ความสำเร็จให้ได้ แล้วองค์กรจะต้องทำอย่างไรบ้าง กับเรื่องของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีบุคลากรที่พร้อมที่จะทำงานกับองค์กรได้ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ในปัจจุบัน กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อให้มีทรัพยากรบุคคลที่พร้อม ที่มีคนกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ ก็คือ Build Borrow และ Buy ถ้าจะแปลเป็นไทยง่ายๆ ก็คือ เราจะสร้างคนของเราขึ้นมาเอง หรือ ยืมตัวเข้ามาทำงานก่อน หรือจะซื้อตัวเข้ามาเลย ทั้ง 3 แนวทางนี้แต่ละองค์กรก็คงต้องพิจารณาให้ดี เราลองมาดูกันในแต่ละแนวทาง

  • Build การสร้างบุคลากร ก็คือ การที่องค์กรรับพนักงานที่เหมาะสมเข้ามา แล้วก็ลงทุนในการสร้าง และพัฒนาบุคลากรที่รับเข้ามาให้เป็นคนที่องค์กรต้องการให้ได้ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เวลาที่องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ๆ ก็จะใช้วิธีการพัฒนาและสร้างคนที่มีทักษะใหม่ๆ จากพนักงานเดิมที่องค์กรมีอยู่ วิธีนี้ ดีตรงที่เราได้คนที่เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างดี ข้อจำกัดก็คือ ต้องใช้เวลามาก บางครั้งบุคลากรเดิมของบริษัทก็มีข้อจำกัดในการพัฒนาอยู่มากพอสมควร

 

  • Borrow การยืมตัวบุคลากร คือ การที่องค์กรไปยืมตัวบุคลากรจากองค์กรอื่นที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่องค์กรเราต้องการเข้ามาทำงาน ลักษณะของการยืมตัวนั้น เป็นไปได้ในหลายรูปแบบ เช่น องค์กรเราเก่งด้านนี้ แต่อีกองค์กรหนึ่งเก่งอีกด้านหนึ่ง เราก็ทำข้อตกลงยืมตัวพนักงานกันเพื่อมาอุดจุดอ่อนของกันและกันได้ หรืออาจจะเป็นลักษณะของการ outsource กลุ่มคน หรือบุคคลที่มีฝีมือทางด้านนั้นให้เข้ามาทำงานและวางระบบงานในช่วงแรก เพื่อจะได้ไม่ต้องสร้างเอง พอลงตัวแล้ว ก็ค่อยเอาบุคลากรของเราเข้ามาทำงานต่อไป หรือ อาจจะเป็นลักษณะของการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ หรือ คนที่ทำงานในลักษณะ Freelance ที่มีฝีมือในแบบที่องค์กรเราต้องการ เพื่อวางระบบให้แข็งแรงก่อน วิธีนี้ดีตรงใช้เวลาเร็ว ทันเวลาตามที่ต้องการ แต่คนที่เข้ามาอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรดีพอ รวมทั้งอาจจะทำให้เกิดรอยต่อในช่วงที่จะรับมอบงานต่อ วิธีนี้ทำเสร็จแล้วก็ต้องต่อด้วยการสร้างคนเดิมในองค์กรให้สามารถทำงานใหม่นี้ได้เช่นกัน

 

  • Buy ซื้อตัวบุคลากร วิธีนี้เป็นวิธีที่หลายองค์กรก็นำมาใช้อยู่บ้าง ก็คือ การที่เราไปซื้อตัวคนเก่งๆ จากองค์กรอื่นมาอยู่กับองค์กรเราเพื่อให้เขามาสร้างผลงานที่นี่ เป็นวิธีที่เร็ว เพราะไม่ต้องพัฒนาเอง รวมทั้งได้คนมาเป็นคนของเราเลย โดยที่เราไม่ต้องคืนใคร แต่ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือ การเราซื้อผิดตัวมาก็จะมีปัญหาทันที บางคนเก่งในเรื่องของงานมาก แต่อาจจะมีเรื่องของทัศนคติและค่านิยมส่วนบุคคลที่แตกต่างกับองค์กรของเราเอง ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ อีกเรื่องของการซื้อตัวที่มักจะเกิดปัญหาก็คือ ปัญหาเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน เพราะการซื้อตัวนั้นจะเป็นการทุ่มเงินค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าตลาด และบางครั้งอาจจะต้องสูงกว่าพนักงานภายในองค์กรเราเองด้วย

แต่ละวิธีการข้างต้น ล้วนมีข้อดี และข้อเสียของมันอยู่ ในการที่องค์กรเราจะนำมาใช้นั้น คงต้องศึกษาถึงผลกระทบในแต่ละวิธีการด้วย พร้อมทั้งต้องพิจารณาจากความเร่งด่วน และความพร้อม รวมถึง อนาคตในระยะยาวด้วย บางวิธีการอาจจะเหมาะกับระยะสั้นๆ บางวิธีอาจจะเหมาะกับความยั่งยืนในระยะยาว ก็คงต้องพิจารณาให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจว่า จะนำวิธีไหนมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: