แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล ควรประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง

ต้นปีแบบนี้ งานส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องของการวางแผนงานในด้านต่าง เพื่อเตรียมรับมือกับธุรกิจในปีใหม่ 2018 นี้ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เช่นกัน ก็จะต้องมีการวางแผนงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลว่า จะต้องทำอะไร ปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจในปี 2018

ผมเชื่อว่าทุกธุรกิจ จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายในปีใหม่นี้ว่า จะต้องบรรลุผลและเป้าหมายอะไรบ้าง และการที่ธุรกิจจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเองก็คงต้องวางแผนในการดำเนินงานเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กรด้วยเช่นกัน

การที่ HR จะสามารถวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดีแค่นั้นนั้น ก็อยู่ที่ว่า ผู้บริหารฝ่าย HR มีความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรตนเองมากน้อยสักแค่ไหน

  • HR ที่คิดว่าตนเองเข้าใจเป้าหมายธุรกิจขององค์กรดี แต่จริงๆ แล้วไม่เข้าใจเลย ก็จะวางแผน HR แบบที่ตนเองคิดไปเองว่าควรจะเป็น มองธุรกิจในแบบที่ตนเองมอง และเข้าใจ แต่ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารมอง ถ้าเป็นแบบนี้ แผนงานด้าน HR ก็จะไม่สอดคล้องกับแผนของธุรกิจเลย แผนงาน HR จะออกมาในแนวทางแบบเดิมๆ ไม่มีอะไรใหม่ ยกเว้นผู้บริหารจะบอกมาตรงๆ ว่า อยากให้ทำอะไรใหม่ๆ บ้าง

 

  • HR ที่เข้าใจเป้าหมายธุรกิจขององค์กรตนเองดี และมีความเข้าใจอย่างแท้จริง ก็จะมีการวางแผนงานทางด้าน HR ที่เราอ่าจจะเห็นรูปแบบระบบงาน HR ใหม่ๆ หรืออาจจะมีแนวทางใหม่ๆ ที่เข้ามาใช้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ทางด้านการบริหารคน ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่แท้จริงได้

 

  • HR แบบที่ไม่รู้แผนธุรกิจอะไรเลย HR แบบนี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับ เพียงแต่เป็นแบบว่า ผู้บริหารไม่เคยบอกอะไรให้ HR ได้ทราบเลยว่าปีนี้จะมีแผนงานอะไรเกิดขึ้นบ้าง ธุรกิจจะเดินไปทางใด อย่างไร HR ก็เลยมองอะไรไม่เห็น ไม่รู้จะทำวางแผนการทำงานอย่างไรดี HR บางคนเก่งมากจากที่ผมเคยเห็น แต่ปัญหาก็คือ ผู้บริหารระดับสูงไม่เคยสนใจว่า งาน HR จะเข้ามามีส่วนในการทำให้ธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร ก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ มี HR ก็เพื่อให้มีเท่านั้น

โดยทั่วไปแผนงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีเรื่องอะไรบ้าง จริงๆ ก็หนีไม่พ้นประเด็นระบบ HR ในเรื่องเดิมๆ นะครับ เพียงแต่จะต้องคิดเชื่อมโยงกับเป้าหมายของธุรกิจของตนเองให้ได้

  • แผนกำลังคน แผนแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือ แผนกำลังคนขององค์กร กำลังคนในที่นี้ไม่ได้หมายความแค่เรื่องจำนวนพนักงานเท่านั้นนะครับ แต่ยังต้องคิดให้ลึก ถึงเรื่อง ทักษะความรู้ของพนักงานที่ตนเองมีอยู่ด้วย ว่ามีมากพอที่จะทำให้เป้าหมายธุรกิจปีนี้บรรลุได้หรือไม่ ถ้ามีไม่พอก็ต้องวางแผนในการพัฒนา หรือถ้าพัฒนากันไม่ทันก็ต้องวางแผนการสรรหาคัดเลือกต่อไป เพื่อให้ได้คนเข้ามาพร้อมทำงานเลย

 

  • แผนการพัฒนาพนักงาน แผนนี้ก็เช่นกัน มักจะมีกันทุกองค์กร แต่คำถามก็คือ แผนงานที่กำหนดนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจหรือไม่ หรือเป็นแผนพัฒนาพนักงานที่มาจากความคิดเห็นของผู้จัดการ หรือพนักงาน ที่ไม่เคยมองเห็นเป้าหมายของธุรกิจเลย

 

  • แผนการสรรหาคัดเลือก หลังจากที่เรารู้แล้วว่าแผนการพัฒนาของเราเป็นอย่างไร มีใครบ้างที่พัฒนาได้ หรือบางเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาซึ่งอาจจะไม่ทันการ ก็จะกลายเป็นแผนเรื่องของการสรรหาคัดเลือกพนักงานตำแหน่งงานใหม่ หรือ ทักษะใหม่ๆ เข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติม นอกนั้นก็เป็นแผนเพื่อการทดแทนตำแหน่ง หรือแผนเพิ่มกำลังคนเพื่อขยายงานขององค์กร

 

  • แผนงานพัฒนาระบบHR ในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาระบบการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน เก่าไปแล้วหรือยัง ต้องปรับปรุงใหม่หรือไม่ แผนการปรับปรุงสวัสดิการใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่ๆ ที่จะเข้ามาทำงานกับองค์กร แผนการพัฒนาระบบการบริหารผลงาน ประเมินผลงาน รวมถึงแผนงานด้านการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เป็นต้น

ผู้บริหาร HR ขององค์กรก็คงพอที่จะวิเคราะห์ได้ว่า สถานการณ์ขององค์กรตอนนี้เป็นอย่างไรในเรื่องการบริหาร และเอาประกอบกับแผนธุรกิจของปีปัจจุบัน เพื่อที่จะกำหนดแผนงานของ HR ออกมาให้ได้สอดคล้องและตรงกับแผนธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรของเราจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีพลัง และมีความพร้อมที่จะทำงานให้กับองค์กรของเราอย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: