การบริหารค่าตอบแทน องค์ประกอบของค่าตอบแทน: โครงสร้างเงินเดือน

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนนั้น เป็นการกำหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนให้กับตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กรซึ่งใช้ระดับงานตามค่างานเป็นพื้นฐาน โครงสร้างเงินเดือนจะทำให้บริษัทมีการจ่ายเงินเดือนที่ทัดเทียมกับตลาด และสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทได้อย่างพึงพอใจ

โครงสร้างเงินเดือนที่ใช้กันในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง (Range Structure) ซึ่งก็มีการนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างมากมาย เช่นโครงสร้างเงินเดือนแบบ Broadband ก็เป็นโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วงเช่นกัน เพียงแต่มีการขยายช่วงให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิม

นื่คือหน้าตาของโครงสร้างเงินเดือน ลักษณะก็จะเป็นกระบอกเงินเดือนที่บอกเราว่าในแต่ละระดับงานนั้นมีอัตราต่ำสุด ค่ากลาง และอัตราสูงสุดที่เท่าไร โดยปกติในการบริหารเงินเดือนพนักงาน ก็จะบริหารภายในโครงสร้างเงินเดือนที่กำหนด โดยปกติพนักงานที่เพิ่งเริ่มงานใหม่ๆ ก็มักจะได้รับเงินเดือนอยู่ในช่วงต่ำสุด หรืออาจจะมากกว่าอัตราต่ำสุดเล็กน้อย

ส่วนอัตราค่ากลางของโครงสร้างเงินเดือนนั้น โดยปกติจะเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับตลาด และเป็นอัตราเป้าหมายในการจ่ายค่าจ้างด้วย พนักงานที่ได้รับเงินเดือนในระดับที่ใกล้เคียงกับอัตรากลางของกระบอกเงินเดือนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่สามารถทำงานในตำแหน่งงานนั้นๆ ได้อย่างครบถ้วน ส่วนพนักงานที่กินเงินเดือนเกือบจะชนเพดานของกระบอกนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานที่อยู่ทำงานในตำแหน่งงานนั้นมานาน และมีผลงานที่ดี เพียงแต่เรายังไม่สามารถเลื่อนระดับงานให้พนักงานคนนี้ได้ ดังนั้นการที่พนักงานได้รับเงินเดือนเกือบชนเพดาน ก็แปลว่าเขากำลังได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าตลาดในตำแหน่งงานที่เขาทำงานอยู่

ในการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนนั้น เราจะต้องมีข้อมูลดังนี้ครับ

  • ระดับงานตามค่างานของบริษัท
  • ข้อมูลเงินเดือนจากผลการสำรวจค่าจ้าง
  • นโยบายในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท ว่าเรามีนโยบายอย่างไร จะให้โบนัสกี่เดือน และมีค่าจ้างอื่นๆ ที่นอกจากเงินเดือนอะไรบ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องของสัดส่วนเงินเดือนกับเงินได้อื่นให้เหมาะสม

ในปัจจุบันนี้หลายบริษัทเริ่มมีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนมากขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน การที่บริษัทมีโครงสร้างเงินเดือนแล้วไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะมีอัตราเงินเดือนที่แข่งขันได้นะครับ เพราะบางบริษัทไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนเลยหลังจากที่ทำโครงสร้างเงินเดือนมาแล้วกว่า 5 ปี

โครงสร้างเงินเดือนนั้น ถ้ามีแล้ว เราก็ต้องบริหาร และมีการปรับปรุงตัวเลขอยู่อย่างสม่ำเสมอครับ โดยปกติก็จะมีการตรวจสอบอัตราการจ่ายเงินเดือนของบริษัทกับตลาดทุกปี เพื่อพิจารณาแล้วว่า โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทเริ่มที่จะล้าหลังตลาดไปแล้ว เราก็ควรจะมีการปรับปรุงตัวเลขโครงสร้างเงินเดือนใหม่ มิฉะนั้นแล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานในองค์กรได้อยู่ดีครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: