บริหารค่าตอบแทนแบบไหน ที่ทำให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร

ต่อจากเมื่อวานนี้ที่เขียนเรื่องของปัจจัยเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานมากขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา จากผลการสำรวจที่ได้ทำไว้ ก็มีการสอบถามพนักงานต่อไปอีกว่า “ถ้าคิดว่า เรื่องของค่าตอบแทนมีความสำคัญต่อความรู้สึกพึงพอใจ และต่อความรู้สึกผูกพันนั้น องค์กรควรจะบริหารค่าตอบแทนอย่างไร เพื่อทำให้พนักงานเกิดความพอใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้จริง”

จากคำถามข้างต้น ก็ได้คำตอบจากพนักงานดังต่อไปนี้ครับ

  • จ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งขันได้ด้วยความเป็นธรรม ยังดีกว่าจ่ายสูงแต่ไม่เป็นธรรม ประเด็นแรกที่พนักงานส่วนใหญ่ตอบก็คือ ขอให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นธรรมตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลงาน ความสามารถ ฯลฯ ดีกว่าที่บริษัทบอกว่า บริษัทของเราจ่ายค่าจ้างสูงเมื่อเทียบกับตลาดนะ แต่พนักงานกลับรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในการจ่าย

 

  • จ่ายให้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ พนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การจ่ายค่าตอบแทน จะต้องจ่ายสะท้อนจากหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน งานใดที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูง ก็ควรจะได้มากกว่า งานที่รับผิดชอบน้อยกว่า

 

  • ตอบแทนผลงานอย่างชัดเจน สิ่งที่จะทำให้พนักงานรู้สึกพอใจต่อระบบค่าตอบแทนของบริษัทก็คือ การตอบแทนผลงานอย่างแท้จริง ใครสร้างผลงานดี มีส่วนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ก็สมควรจะได้รับรางวัลตอบแทนที่สูงกว่า คนที่สร้างผลงานได้น้อยกว่า

 

  • ตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน นอกจากผลงานแล้ว เรื่องของความสามารถก็เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งระบบค่าตอบแทนขององค์กรจะต้องสะท้อนการตอบแทนในเรื่องของความสามารถของพนักงานด้วย ใครที่พนักงานตัวเอง และทำให้ตนเองมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงานมากกว่า คนอื่น ก็สมควรที่จะไดรับค่าตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกัน

และคำถามต่อไปที่ถามก็คือ “พนักงานรับไม่ได้ กับวิธีการบริหารค่าตอบแทนแบบใด” ก็ได้คำตอบดังนี้ครับ

  • ให้ตามอายุตัว/อายุงาน โดยไม่ดูผลงานเลย ประเด็นแรกที่พนักงานรับไม่ได้ ก็คือ การให้ค่าตอบแทนตามอายุตัว หรือ อายุงานของพนักงาน โดยไม่มีการพิจารณาผลงาน และความสามารถของพนักงานอย่างแท้จริง ใครแก่ก็ได้มากกว่า คนที่เพิ่งเข้าใหม่ แต่เก่ง ก็ต้องรอให้อายุมากก่อน จึงจะได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น

 

  • อธิบายที่มาที่ไปของระบบไม่ได้ สิ่งที่พนักงานไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ถ้า HR และผู้บริหารไม่สามารถอธิบายถึงที่มาที่ไปของระบบการบริหารค่าตอบแทนได้อย่างมีเหตุมีผล ก็จะรู้สึกไม่ดี และจะมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างมาก เช่น ทำไมตำแหน่งนี้ถึงได้ค่าจ้างสูงกว่า ทำไมโครงสร้างเงินเดือนถึงเป็นแบบนี้ ทำไมเงินเดือนต้องตัน ทำไมระบบการขึ้นเงินเดือนของเราถึงเป็นแบบนี้ ทำไมผมถึงได้เงินขึ้นเท่านี้ ทำไมได้โบนัสเท่านั้น ฯลฯ ถ้า HR หรือผู้บริหารตอบคำถามเหล่านี้อย่างชัดเจนไม่ได้ พนักงานก็รู้สึกไม่พอใจ

จากคำตอบที่สรุปได้จากพนักงาน ก็คือ เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานได้นั้น จะต้องเป็นการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรม คำว่าเป็นธรรมก็คือมีข้อพิสูจน์ได้ ว่าทำไมพนักงานคนนั้นๆ ถึงได้มาก ได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงาน ความสามารถ พนักงานยอมรับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นกว่าในอดีตมาก ซึ่งในอดีตก็มักจะใช้เรื่องของอายุงาน อายุตัว การดูจากวันเวลาทำงานมากไป จนไม่ได้ดูผลงานจริงๆ

ส่วนอีกเรื่องก็คือ เรื่องของระบบการบริหารค่าตอบแทนนั้น จะต้องมีการสื่อความระหว่าง HR กับพนักงานบ้าง โดยเฉพาะเรื่องของระบบในการบริหารค่าตอบแทน ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เราบริหารค่าตอบแทนแบบนี้เพราะอะไร สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างไร เป็นต้น

เมื่อไหร่ที่ HR และผู้บริหารสามารถตอบคำถามเรื่องนี้ได้ทุกจุด มีระบบที่ชัดเจนอธิบายได้อย่างมีเหตุผล และเป็นไปตามหลักการเรื่องของความเป็นธรรม เมื่อนั่น ระบบค่าตอบแทนขององค์กรก็จะได้ใจของพนักงานในทันที แม้ว่าพนักงานคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยก็ตาม เพราะเขาก็จะรู้ว่าทำไมเขาถึงได้น้อย และยังรู้อีกว่า ถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ จะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรแบบไหน

ลองพิจารณาจากประเด็นข้าง เผื่อว่าท่านผู้อ่านจะสามารถนำเอาแนวทางไปปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของบริษัทตนให้มีความเป็นธรรมากขึ้น เพราะเรื่องค่าตอบแทน มันเริ่มมีผลต่อความผูกพันของพนักงานมากขึั้นเรื่อยๆ แล้วในยุคนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: