จะปรับเปลี่ยนสวัสดิการขององค์กร ต้องเข้าใจความต้องการของพนักงาน

มีหลายองค์กรที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน บางองค์กรก็ไม่เคยมีสวัสดิการอะไรที่นอกเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ บางองค์กรก็อยากจะปรับเปลี่ยนสวัสดิการของตนเอง หลังจากที่ไม่เคยสนใจมันเลยว่า มีอะไรบ้าง เพื่อทำให้ทันสมัยมากขึ้น บางองค์กรก็ให้สวัสดิการอัตราอัตราเดิมตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้ว จนปัจจุบันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ฯลฯ

จากสาเหตุดังกล่าวก็เลยทำให้องค์กรอยากที่จะปรับเปลี่ยนสวัสดิการของตนเองให้กับพนักงาน คำถามก็คือ ในการปรับ เพิ่ม หรือเปลี่ยนสวัสดิการนั้น เราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้าง

 • ต้องระลึกไว้เสมอว่า สวัสดิการที่ให้ มันไม่สามารถตอบความต้องการของพนักงานทั้งหมด ยิ่งในปัจจุบันนี้ ที่พนักงานแต่ละคนจะมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุ ตำแหน่งงาน ลักษณะการใช้ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่องค์กรจะต้องพิจารณาให้ชัดเจนก่อนที่จะวางระบบสวัสดิการให้กับพนักงาน ดังนั้น ความยืดหยุ่นของการให้สวัสดิการจึงมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน บางแห่งต้องออกแบบระบบสวัสดิการแบบที่ให้พนักงานสามารถเลือกได้เองตามความจำเป็นของชีวิตตนเอง

 

 • อย่าคิดเอาเองว่า รู้ในสิ่งที่พนักงานต้องการ ผู้บริหารมักจะชอบคิดเอาเองจากความรู้สึกส่วนตัวว่า ขณะนี้พนักงานของบริษัทน่าจะต้องการสวัสดิการอะไรบ้าง แล้วก็พยายามผลักดันให้มีสวัสดิการตัวนั้นๆ ขึ้นมา โดยที่ไม่มีการสอบถาม หรือทำการศึกษาอย่างชัดเจนก่อนว่า พนักงานในองค์กรมีความเห็นอย่างไรกับสวัสดิการขององค์กร และต้องการสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมบ้าง

 

 • อย่าคิดถึงสิ่งไกลตัวพนักงานจนเกินไป บางองค์กรพยายามคิดถึงสวัสดิการที่ดูดี แต่ในทางปฏิบัติไม่มีพนักงานคนไหนได้มันมาง่ายๆ อาทิ การให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท ฟังดูดีนะครับ แต่เอาเข้าจริง พนักงานส่วนน้อยที่จะได้รับสวัสดิการนี้ จากงานวิจัยของ Businessolver ซึ่งเป็นบริษัททางด้านการวางแผนสวัสดิการที่สหรัฐอเมริกา ได้สรุปง่ายๆ ว่า สวัสดิการที่ดีที่สุดก็คือ สวัสดิการที่อยู่ใกล้ตัวพนักงาน และเป็นสวัสดิการที่พนักงานได้ใช้ประจำในชีวิตประจำวันมากกว่า เพราะมันทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรเข้าใจพนักงาน และสามารถตอบสนองสิ่งที่พนักงานต้องการได้ตรงกว่าการให้สวัสดิการที่ฟังดูดี แต่โอกาสที่จะได้มีน้อยมาก หรือให้สวัสดิการที่พนักงานไม่ต้องการ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร

แล้วสวัสดิการอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวพนักงานและมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น

 • สามารถทำงานแบบยืดหยุ่นได้ ทั้งวัน และเวลาทำงาน
 • การให้อาหารกลางวันฟรี
 • การจัดสวัสดิการด้านการซักรีดเสื้อผ้า (ชุดทำงาน)
 • การให้ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมในแต่ละช่วงของชีวิตพนักงาน
 • การให้เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เช่นค่ารถไฟฟ้า
 • การตัดผม ทำผม
 • การนวดแผนไทย นวดเท้า
 • การดูแลเด็กเล็ก หรือการดูแลคนชรา
 • จัดมุมอาหารว่างและเครื่อดื่มที่ดีต่อสุขภาพ
 • ฯลฯ

แนวโน้มของการให้สวัสดิการจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพนักงานมากกว่า

ดังนั้นก่อนที่จะปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติม หรือกำหนดสวัสดิการใหม่ๆ ให้พนักงาน ก็อาจจะต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าพนักงานต้องการอะไรกันแน่ เพราะสิ่งเหล่านี้ให้แล้วมันไม่สามารถดึงกลับได้ง่ายๆ อีกทั้งอาจจะเป็นต้นทุนของบริษัทในระยะยาวมากด้วย

ถ้าเราสามารถให้ในสิ่งที่พนักงานต้องการจริงๆ ประโยชน์ก็จะเกิดกับทั้งพนักงาน และบริษัท และจะทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับบริษัทมากขึ้นได้เช่นกันครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: