อย่าลืมให้ผู้จัดการสายงานมีส่วนในการพัฒนาพนักงานของเขาเองด้วย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นอีกเรื่องที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ทุกองค์กรต่างมีการวางแผนการพัฒนาพนักงาน ฝ่ายบุคคลจะต้องมีหน่วยงานพัฒนาบุคลากรในเกือบทุกองค์กร นั่นแสดงว่าองค์กรก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนมากขึ้นเรื่อยๆ

แต่ในทางปฏิบัติยังมีผู้จัดการสายงานอีกมากมายที่ยังเข้าใจผิดในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขาเข้าใจว่า การพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล ผู้จัดการ และหัวหน้างานของพนักงานคนนั้นๆ ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาพนักงานของตนเองแต่อย่างใด

พอเข้าใจผิดแบบนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เวลาที่พนักงานจะขอไปฝึกอบรม ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ก็จะมองว่าเป็นการเสียเวลางานเสมอ แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการสายงานเหล่านี้ ยังไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคน และยังไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพนักงานที่เป็นลูกน้องของตนเองเลย

จริงๆ แล้วคนที่รู้จักพนักงานดีที่สุด ก็น่าจะเป็นผู้จัดการสายงาน หรือหัวหน้างานที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานคนนั้น ปกติแล้วต้องรู้ว่าพนักงานคนไหนที่มีจุดแข็ง จุดอ่อน อะไรบ้าง และต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง แต่ทำไมเขาเหล่านั้นถึงมองว่า การพัฒนาพนักงานเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคลทำหน้าที่เพียงเป็นศูนย์กลางในเรื่องของนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาพนักงานขององค์กร แต่คนที่จะตัดสินใจ และกำหนดว่าใครต้องพัฒนาอะไรบ้างนั้น ควรจะเป็นผู้จัดการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานคนนั้นๆ

ประเด็นที่ HR ควรจะส่งเสริมให้หัวหน้างาน หรือผู้จัดการต้องพิจารณาในเรื่องของการพัฒนาพนักงานของเขานั้น มีเรื่องอะไรบ้าง

  • พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (Technical Knowledge) สิ่งที่ผู้จัดการสายงานจะต้องพิจารณาก็คือ พนักงานแต่ละคนนั้นจะต้องพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพในการทำงานของตนเองในเรื่องอะไรบ้าง นอกจากความรู้และทักษะในปัจจุบันแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตการทำงานของพนักงานเองด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นแล้ว เราจะไม่สามารถที่จะมอบหมายงานที่ยากขึ้นให้พนักงานได้เลย สิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้จัดการสายงานจะต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่า เป้าหมายของหน่วยงานที่มันไปสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรนั้น หน่วยงานของเราต้องการความรู้และทักษะอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง จะได้วางแผนเพื่อพัฒนาพนักงานของตนเองได้ นี่คือสิ่งที่ผู้จัดการสายงานมักจะลืมคิด มัวแต่คิดถึงความผิดพลาดของการทำงาน และพยายามอุดจุดอ่อนมากเกินไปจนลืมมองอนาคตของการทำงาน

 

  • พัฒนาทักษะ Soft skills ที่จำเป็นในการทำงาน เรื่องของ Soft Skill นี่แหละครับ ที่ผู้จัดการมักจะลืมมองเสมอ เพราะมัวแต่ไปมองเรื่องของความรู้ และทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นหลัก แต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พนักงานมีโอกาสเติบโตขึ้นได้ในอนาคตก็คือ ทักษะทางด้าน Soft Skills ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อความ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนา EQ การทำงานเป็นทีม ทัศนคติในการทำงาน ฯลฯ ทักษะเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญมากในการที่จะทำให้พนักงานเติบโตขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

 

  • พัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) ผู้จัดการมักจะมองพนักงานว่าเป็นพนักงาน ก็เลยไม่ได้สนใจว่า พนักงานจะต้องพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการด้วยหรือ เพราะมองว่าทักษะในการบริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องของผู้บริหารมากกว่า แต่จริงๆ แล้ว ระดับพนักงานเองก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการวางแผน กำหนดเป้าหมายการทำงาน การติดตามและควบคุมงาน การประเมินผลการทำงาน การบริหารโครงการ ฯลฯ รวมถึงทักษะในการบริหารคนที่ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำให้เติบโตไปเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคต เพราะถ้าเราไม่สร้างทักษะเรื่องการบริหารจัดการทั้งเรื่องงาน และเรื่องคน ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คงจะเหมือนกับที่หลายๆ องค์กรเป็นกันก็คือ เราเสียพนักงานมือดีไป แต่ได้ผู้จัดการที่บริหารงานบริหารคนไม่เป็นมาหนึ่งคน

ส่วนแต่ละเรื่องจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นหัวข้อการพัฒนานั้น ฝ่าย HR ของแต่ละองค์กรก็จะเป็นคนช่วยกำหนดประเด็นและหัวเรื่องที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรนั้นๆ อีกที ส่วนใครจะต้องถูกพัฒนาอะไรอย่างไรนั้น ก็คงต้องส่งเสริมให้ผู้จัดการสายงานของพนักงานคนนั้นเป็นคนพิจารณาให้ชัดเจนอีกทีครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: