การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมองภาพรวมให้เห็น อย่าคิดแยกเป็นเรื่องๆ

ได้มีโอกาสไปเห็นงานบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในระยะหลังๆ มานี้ ดูแล้วเหมือนกับไม่ค่อยจะทำงานกันในแบบภาพเดียวกันสักเท่าไหร่ แม้กระทั่งในฝ่ายบุคคลเหมือนกัน ยังทำงานแยกกันไปคนละทางก็มี มันก็เลยเกิดปัญหาตามมามากมาย งานบางงานทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่เคยเสร็จ และไม่เคยสำเร็จ งานบางงานมีปัญหาความขัดแย้งตามมามากมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มาจากที่เราแยกกันคิด แยกกันมอง ไม่มีการมองภาพรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ลองมาดูกันครับว่าสิ่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั้นมันคือเรื่องอะไรบ้างฝ่ายบุคคลของบางองค์กรแยกเป็นหน่วยงานที่วางกลยุทธ์และระบบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานบุคคลที่เน้นไปที่การปฏิบัติการ โดยที่สองหน่วยงานนี้แทบจะไม่เคยคุยกันเลย สายกลยุทธ์ก็วางไป ไม่ได้มองว่า วางแล้วทางปฏิบัติการจะสามารถเอาไปทำได้จริงหรือไม่ กลยุทธ์ที่ออกมาก็อยู่ในแฟ้มซะเป็นส่วนใหญ่ พอทางสายปฏิบัติการงานบุคคลถูกสั่งให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กลยุทธ์กำหนดมา ก็มักจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ เพราะด้วยระบบงานพื้นฐานยังไม่มีความพร้อมมากพอ ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่า ทางกลยุทธ์ไม่เคยมองกลับมาเลยหรือว่า องค์กรของเรามีความพร้อมอย่างไร หรือไม่พร้อมอย่างไร จะได้วางแผนค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปในแต่ละขั้นตอน ส่วนทางปฏิบัติการบุคคล ก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่า ทางกลยุทธ์เขาทำอะไร มีแผนงานอะไรออกมาบ้าง นี่อยู่ฝ่ายเดียวกันจริงหรือ

  • บางองค์กรฝ่ายบุคคลแยกเป็นงานๆ ไป อาทิ งานสรรหาคัดเลือก งานฝึกอบรม งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานแรงงานสัมพันธ์ แต่ทุกงานที่กล่าวมานั้น ไม่เคยมานั่งคุยกันว่าแนวทางและทิศทางในการบริหารบุคคลขององค์กรจะต้องเดินไปอย่างไร ทางสรรหาก็หาคนไป โดยไม่ดูว่า เข้ามาแล้วจะพัฒนาอะไรต่อ และไม่สนใจว่าระบบค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นอย่างไร ทางฝึกอบรมก็ฝึกไป เรียนไป โดยที่ไม่สามารถให้คำตอบพนักงานได้ว่า เรียนไปแล้ว จะได้อะไร เลื่อนตำแหน่งต้องไปอย่างไร สายอาชีพเป็นอย่างไร และเงินเดือนค่าจ้างจะขยับอย่างไร ทางค่าจ้างเงินเดือนก็มัวแต่เล่นกับตัวเลข โดยไม่ได้ย้อนกลับมามองว่า ตอนนี้องค์กรของเราเป็นอย่างไรบ้าง และทิศทางในอนาคตเป็นอย่างไร จะต้องมีแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรบ้าง บางแห่งไปเอาค่าจ้างในตลาดมาโดยที่ไม่รู้ว่างานของบริษัทตนเองทำอะไรบ้างด้วยซ้ำไป
  • หลายแห่งมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของค่านิยมหลักขององค์กร ก็พยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างมาก ทางฝ่ายบุคคลก็มีการพยายามที่จะกำหนดสมรรถนะหลักขององค์กรออกมา เพื่อใช้ในการบริหารคน โดยที่สองเรื่องนี้จริงๆ ถ้าเราคุยกันสักหน่อย มันจะออกมาได้ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้มากกว่า แต่นี่แยกกันทำ โดยที่ผลออกมาก็ไม่ได้ไปในทางเดียวกัน พนักงานก็งง ว่าตกลงจะให้วางตัวอย่างไรกันแน่ ทางค่านิยมก็บอกอย่าง ทาง HR ก็บอกอีกอย่างหนึ่ง
  • มีองค์กรที่ทำเรื่องของ Employee Engagement ก็เยอะ ผลที่ได้ออกมากลับกลายเป็นว่า ต้องให้ HR เป็นคนที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของคะแนนความผูกพันที่ต่ำ คำถามก็คือแล้ว HR จะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร จริงๆ แล้วเรื่องของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นเรื่องของผู้บริหารทุกฝ่าย ทุกระดับ ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดำเนินการ บางองค์กร HR ก็ทำไปสิ แต่ผู้จัดการฝ่ายกลับไม่สนใจที่จะเอาแนวทางที่ HR วางไว้มาใช้จริง แล้วแบบนี้ จะทำให้คะแนนความผูกพันของพนักงานสูงขึ้นได้อย่างไร
  • บางองค์กร แบ่ง HR ออกเป็น HRM และ HRD ซึ่งจริงๆ แล้วงานของสองหน่วยงานนี้จะต้องไปด้วยกันอย่างมาก แต่สองฝ่ายนี้กลับไม่เคยคุยกัน ไม่เคยวางแผนร่วมกัน ไม่เคยมองประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง แต่มองผลงานของฝ่ายตนเองเป็นหลัก แข่งกันสร้างความดีความชอบ โดยที่ไม่เคยมองระบบให้เชื่อมโยงกัน พอแต่ละฝ่ายทำงานเสร็จ ก็ไปสร้างปัญหาให้อีกฝ่าย บางทีก็ไม่เห็นด้วยก็เลยไม่ทำก็มี

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เกิดจากสาเหตุหลักๆ ก็คือ การขาดการมองภาพเชื่อมโยงกัน จริงๆ การบริหารทรัพยากรบุคคลมันคือเรื่องราวเดียวกันทั้งหมด แยกคิด แยกทำโดยไม่มองกันเลยไม่ได้แน่นอนครับ

ดังนั้นถ้าเราอยากจะบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เราจะต้องมองภาพเชื่อมโยงกันให้ได้ และจะต้องมีการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมออย่าคิดแค่ว่านี่คืองานของเรางานของคนอื่นจะเป็นอย่างไรจะกระทบอย่างไรฉันไม่สน

One thought on “การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมองภาพรวมให้เห็น อย่าคิดแยกเป็นเรื่องๆ

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: